Utilitats > ConfiguracióAl capdavall
General
Fitxers
Facturació
Comunicacions
Seguretat
Miscel·lània

Com copiar les configuracions d'un usuari de Windows a un altre
Com copiar les configuracions d'un ordinador a un altre


GENERAL

Bloc amb advertiment

Si a l'eixida del programa existeix algun text escrit al Bloc de Notes, l'usuari serà avisat mitjançant un missatge i tindrà l'oportunitat d'accedir al bloc de nou abans d'abandonar el programa. Traieu-ne la marca per a no ser advertit.

Senyals acústics

Emissió d'avisos sonors acompanyant els missatges d'advertiment. Traieu-ne la marca si us estimeu més no ser molestat.

Icona a la safata

Mentre el programa està actiu es mostrarà una petita icona a la safata de notificació de la barra de tasques, junt al rellotge. Això us permetrà accedir a algunes de les utilitats encara que WinOmega es trobi minimitzat. Traieu-ne la marca per a no veure aquesta icona. L'opció per a tancar el programa no estarà disponible en aquells punts en què s'estiguin afegint o modificant dades d'usuari. En qualsevol cas, és recomanable fer servir aquesta funció amb certa prudència.

Obre a l'inici

Si marqueu aquesta casella el programa s'obrirà automàticament cada vegada que s'iniciï l'equip. Pot ser d'utilitat si tots els dies arrenqueu WinOmega immediatament després d'encendre l'ordinador.

Oculta barra d'eines

Si no us agrada veure la barra d'eines de la pantalla principal podeu marcar aquesta casella per a ocultar-la. Perquè els botons desapareguin de manera efectiva tots ells han de trobar-se dins del contenidor original.

Apaga en tancar

Si marqueu aquesta casella, en tancar WinOmega s'apagarà el sistema, després de demanar-ne confirmació. Si en aquest moment hi ha un altre programa obert amb fitxers modificats sense desar, és responsabilitat seva mostrar un missatge d'advertiment, si bé gairebé tots els programes (ben acabats) ho fan. Si teniu configurat Crea còpia en tancar no accepteu la confirmació per a apagar l'ordinador fins que acabi el procés de la còpia de seguretat.

Mostra presentació

Desmarqueu aquesta casella si preferiu que no aparegui la pantalla de presentació del programa, i aconseguireu una arrencada més ràpida. Només disponible en versions registrades.

Mostra agenda

Si voleu que l'agenda s'obri sempre en el moment d'arrencar el programa, marqueu aquesta casella. La mateixa funció es pot aconseguir també obrint el programa amb el paràmetre /agenda a primera o segona posició.

Mostra diàleg "Primeres passes..."

Deixeu marcada aquesta casella perquè en obrir el programa es mostri el quadre de diàleg Primeres passes amb WinOmega.

Mostra diàleg "Còpia de seguretat"

Deixeu marcada aquesta casella perquè en accedir a la funció Còpia de seguretat externa es mostri el quadre de diàleg intermedi.

Obre a empresa...

Si treballeu indistintament amb diverses seqüències numèriques de factures, o empreses, i canvieu sovint d'una a l'altra, per evitar confusions us pot convenir que el programa s'obri sempre tenint activa la mateixa seqüència. Amb aquest fi definiu-hi el número d'empresa que vulgueu, entre 1 i 9, o introduïu-hi un zero per tal que sempre s'obri a la mateixa en què s'havia tancat, sigui quina sigui. Si marqueu la casella Consulta'm, en el moment d'iniciar WinOmega en demanarà cada vegada confirmació, amb possibilitat de canvi. Aquesta consulta no està disponible si a la pestanya Seguretat està protegit l'accés a Utilitats > Empresa.

Idioma

Consulteu la secció Idioma.

Programa apagament

Consulteu la secció Configuració > General > Programa apagament.

Menús

Trieu Clàssic per a emprar l'estil de menú senzill típic de les versions antigues de Windows, o Modern per a obtenir-ne un aspecte estèticament més agradable. Marqueu la casella Gradient perquè el color lateral dels menús d'estil Modern mostri una suau gradació. (Aquesta funció no està operativa amb els menús contextuals associats a moltes caselles del programa, o amb els menús de sistema a la cantonada superior esquerra, ja que són generats directament per Windows.)

Fons de pantalla

Permet configurar el fons de la pantalla principal del programa. Trieu una imatge del vostre gust clicant al botó annex a la casella Imatge i navegueu pels discos de l'ordinador fins a trobar-hi el fitxer que voleu. La imatge pot ser de tipus BMP, GIF, JPG/JPEG o PNG, els formats gràfics més freqüents, i podeu obtenir-la a partir de paper imprès mitjançant l'ús d'un scanner, o bé creant-la amb un programa de disseny gràfic, o aprofitant algun dels fons de pantalla de Windows, o descarregant-la de la xarxa, on se'n poden trobar a milers per escollir.

Marqueu la casella Centrada per tal que la imatge triada quedi centrada a la pantalla. Marqueu la casella Ajustada per tal que la imatge agafi exactament la mida de l'espai disponible. Si és més gran, es reduïrà, si és més petita, s'expandirà. Si després de l'ajustament quedés la imatge molt distorsionada, traieu la marca a Ajustada o trieu-ne una altra amb unes mides diferents, preferiblement en format apaïsat. Marqueu la casella Sense per tal que la imatge no sigui visible.

Amb la imatge desactivada es pot posar un gradient de color en el fons de pantalla. Trieu el Color inicial i el Color final, i marqueu un dels botons Vertical o Horitzontal per a determinar el sentit o orientació del gradient. Per a obtenir un color sòlid o uniforme en lloc del gradient, marqueu el botó Sense. La pantalla s'omplirà amb el color seleccionat a Color inicial.

No és possible l'existència de la imatge i un gradient alhora. Si la imatge no està ajustada i és més petita que l'espai disponible, l'àrea buida s'omplirà amb el Color inicial.

Protector de pantalla

Hi podeu modificar el temps d'espera del protector de pantalla de Windows, arrossegant la barra desplaçable, i també desactivar-lo, si ho voleu, prement el botó Desactivar. No és possible activar-lo de nou des d'aquí: Aquesta operació caldrà fer-la a la fitxa de Propietats de Pantalla a l'Escriptori de Windows.

Aplicació externa

En aquest requadre podeu definir una aplicació externa que podrà ser executada des de dins del programa, a través del menú Utilitats > Externes, o prement la tecla Control+X (on X és el mnemotècnic d'eXternes) des de la pantalla principal. També hi podreu indicar a WinOmega que obri un fitxer amb extensió d'arxiu coneguda fent servir el programa associat (per exemple, txt, jpg/jpeg, odt, doc, pdf...), o fins i tot un lloc web (per exemple http://Omega-Software.com/[enllaç extern]).

Introduïu a la casella Nom la denominació del programa o fitxer que voleu que aparegui a l'esmentat menú (màxim 24 caràcters). Cliqueu al botó annex a la casella Ubicació per a triar la ubicació o ruta completa del fitxer executable de l'aplicació, o l'arxiu que s'ha d'obrir, o escriviu-hi l'URL (adreça web). Si l'executable es troba a una carpeta inclosa a la variable path de Windows, no cal introducir-hi la ruta de carpetes (per exemple, s'hi pot posar només explorer.exe, notepad.exe o wordpad.exe). Per a anul·lar aquesta funció deixeu en blanc una qualsevol de les dues caselles.


Amunt


FITXERS

Autonumera codis

En registrar altes d'articles, clients, proveïdors i agents el programa us oferirà com a predeterminat el codi següent al darrer entrat (vàlid només quan el darrer caràcter sigui numèric), malgrat que podreu modificar-lo sobre la marxa. Traieu-ne la marca si voleu desactivar aquesta funció. Si el codi següent ja estigués ocupat el programa mostrarà un missatge indicant-ho i esperarà que l'usuari l'introdueixi manualment. En determinades circumstàncies en un entorn de xarxa, aquesta funció podria deixar codis buits. Per exemple, un usuari està enregistrant l'alta del client 123 i un altre el 124. Si el primer abandona l'operació i el segon la completa, el següent codi assignat serà el 125, no pas el 123.

Inclou-hi codis de barres

Si teniu marcada aquesta casella i també l'anterior, Autonumera codis, i el darrer codi entrat és un codi de barres EAN vàlid, el programa us oferirà automàticament el següent, incrementant-ne el penúltim dígit i afegint-hi al final el dígit de control que hi correspongui. Si aquesta casella no està marcada però sí l'anterior, l'autonumeració dels codis de barres es farà incrementant-ne el dígit de control, tot i no essent el correcte.

Arrossega dades

Quan doneu d'alta articles, clients, proveïdors i agents el programa repetirà el contingut de cadascun dels camps del darrer registre entrat, si bé podreu modificar-los sobre la marxa. Traieu-ne la marca si voleu desactivar aquesta funció.

Autocompleta nom

Marcant aquesta casella, a les pantalles d'altes i canvis d'articles, a mesura que aneu teclejant cada caràcter, el programa us ajudarà a introduir-hi el nom suggerint-vos el més semblant als existents a la base de dades, a l'estil del text predictiu. Hi disposareu també d'una llista desplegable on triar entre tots ells. Aquesta funció és de gran utilitat especialment quan es treballa amb articles que tenen noms molt semblants.

Autocompleta població

Marcant aquesta casella, a les pantalles d'altes i canvis de clients, proveïdors i agents, a mesura que aneu teclejant cada caràcter, el programa us ajudarà a introduir-hi la població i el codi postal suggerint-vos els més semblants als existents, a l'estil del text predictiu. Hi disposareu també d'una llista desplegable on triar entre tots ells. En aquells casos en què a la base de dades consti una població repetida amb noms molt semblants, com per exemple, L'HOSPITALET DE LLOBR. i L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, totes dues versions apareixeran a la llista tot i ser equivalents.

Autodesplega llista

Si marqueu aquesta casella i està també marcada alguna de les dues anteriors, en teclejar el primer caràcter del nom o de la població, segons pertoqui, la llista de dades existents es desplegarà automàticament sense que calgui clicar al botonet amb la fletxa de l'extrem dret.

Valida NIF

En el moment de registrar altes i introduir canvis a clients, proveïdors i agents el programa comprovarà la validesa del NIF o de la lletra del DNI, i en corregirà la lletra si fos errònia o la hi afegirà si no la hi haguéssiu posada. L'algorisme aplicat és el vàlid a l'estat espanyol. En altres àrees podria ser diferent, en el qual cas seria convenient deixar-ho desactivat. Si voleu saltar-vos aquesta verificació només en algun cas isolat, ho podeu fer anteposant-hi un espai en blanc. Per tal que no doni problemes amb el NIF de clients i proveïdors residents a l'estranger afegiu al principi les dues lletres identificadores de l'estat que correspongui, per exemple DE12345678 per a Alemanya o PT12345678 per a Portugal.

Identificació fiscal única

Si voleu evitar que accidentalment es doni d'alta per segona vegada un mateix client, proveïdor o agent comercial, marqueu aquesta casella. En el moment d'entrar o modificar la identificació fiscal el programa ho advertirà i impedirà que sigui acceptat. Teniu en compte, tanmateix, que caldrà fer servir sempre el mateix format, per tal com el programa consideraria diferents B-12345678, B/12345678, B 12345678 i B12345678 a causa del guió, barra i espai. Les identificacions ja acceptades amb anterioritat no seran controlades llevat del cas que siguin modificades. És molt aconsellable que ometeu qualsevol signe de puntuació i espais, i feu servir formats com, per exemple, 12345678A i B12345678.

Província automàtica

En altes i canvis de clients, proveïdors i agents el programa omplirà automàticament el camp Província en funció del valor entrat al camp C.P. (només codis postals espanyols). Traieu-ne la marca si voleu desactivar aquesta funció. Els noms de les províncies apareixen escrits en la forma original de la llengua pròpia del territori. Si volguéssiu canviar de manera permanent algun d'ells ho podríeu fer modificant l'arxiu WinOmega.prv amb el Bloc de Notes de Windows. D'aquesta manera es pot també adaptar aquest fitxer per a usar-lo a països d'Hispanoamèrica, a condició que s'hi mantingui sempre el mateix format. En cas d'alterar aquest format, els resultats poden ser imprevisibles.

Valida compte bancari

En altes i canvis de clients, proveïdores i agents, i també a Facturació > Rebuts > Fitxer, el programa comprovarà la validesa del compte bancari.

Banc automàtic

En altes i canvis de clients, proveïdors i agents el programa omplirà automàticament el camp Banc en funció del valor introduït a IBAN. Traieu-ne la marca si voleu desactivar aquesta funció. El fitxer de bancs es diu WinOmega.bnc, inclou les entitats més importants que operen a l'estat espanyol i pot ser ampliat o corregit manualment mitjançant el Bloc de Notes de Windows. D'aquesta manera es pot també adaptar per a usar-lo a països d'Hispanoamèrica, a condició que s'hi mantingui sempre el mateix format. En cas d'alterar aquest format, els resultats poden ser imprevisibles. Si modifiqueu aquest fitxer és convenient que en guardeu una còpia de seguretat.

Nom en majúscules (articles) / Nom en majúscules (clients, proveïdors, agents)

Marqueu-ne la casella per forçar que els noms d'articles i la descripció a comandes, pressupostos, albarans i factures, o els noms de clients, proveïdors i agents, segons el cas, entrin sempre amb lletres majúscules. Aquesta configuració no afecta els registres que ja havien estat acceptats, només els nous o els que siguin modificats amb posterioritat. Si feu servir noms d'articles més aviat llargs és millor que deixeu aquesta opció desactivada, per evitar que a comandes, pressupostos, albarans i factures es produeixi un desbordament per la dreta i la descripció hi quedi truncada, a causa de la major amplada de les lletres majúscules.

Població en majúscules

Marqueu-ne la casella per a forçar que la població de clients, proveïdors i agents entri sempre amb lletres majúscules. Aquesta configuració no afecta els registres que ja havien estat acceptats. Només els nous o els que siguin modificats amb posterioritat.

Cerca d'articles automàtica

Marqueu aquesta casella per a aconseguir més agilitat en l'enregistrament d'entrades, i a l'emissió d'albarans, pressupostos i factures, on la finestra de cerca d'articles s'obrirà automàticament.

Preus amb impost inclòs

Si marqueu aquesta casella el sistema considerarà que tots els preus d'articles que internament gestiona el programa, tant de venda, com de cost i cost mitjà, duen l'impost indirecte (IVA, IGIC, IPSI, etc.) inclòs. Això afecta diverses funcions del programa, com Entrades, on caldrà enregistrar sempre el preu de cost amb impost, però especialment l'emissió d'albarans, pressupostos i factures, en els quals WinOmega farà els càlculs a la inversa per a mostrar el preu abans d'impost, a condició que es tracti d'un article registrat. El camp on es guarda el tipus d'impost (normal, reduït, superreduït o zero) a la fitxa dels articles, això no obstant, caldrà que sigui omplert igualment amb el valor que hi correspongui, per tal que el programa pugui conèixer el tipus aplicable per a realitzar els càlculs. Aquesta funció no té en compte el recàrrec d'equivalència o RE.

Els preus que finalment apareixeran a albarans, pressupostos i factures impresos seran sempre els preus abans d'afegir-hi l'impost. No és possible la impressió de preus amb impost inclòs.

Si activeu aquesta opció, emeteu un o diversos albarans o factures, i posteriorment la desactiveu, aquests documents mantindran els preus que van ser acceptats al moment de l'emissió, incloent-hi els preus de cost que el programa guarda internament per a calcular el marge.

A causa dels arrodoniments que el programa ha d'efectuar, en certs casos és possible que s'obtinguin resultats aparentment erronis. Per exemple, si venem 100 unitats d'un article que té preu amb impost inclòs 5,00, veurem que el programa proposa 4,13 com a preu abans d'impost (suposant un tipus del 21%), 413,00 com a base imposable, 86,73 com a impost, i finalment 499,73 com a import total en lloc de 500,00 com seria d'esperar. El resultat pot semblar sorprenent, però és matemàticament correcte dins el subconjunt de nombres amb dues xifres decimals. Si us cal obtenir un resultat més lògic, l'única solució és augmentar el nombre de decimals en preus per tal que el programa faci els càlculs amb més xifres significatives.

Botó CCC > IBAN

Traieu la marca d'aquesta casella perquè no estigui visible el botó CCC > IBAN a les fitxes de clients, proveïdors i agents comercials.

Carpeta de treball

Consulteu Utilitats > Fitxers > Carpeta de Treball.

Símbol de la moneda

Entreu-hi el símbol o el nom de la moneda en ús. Aquest text apareixerà a molts punts del programa, especialment en algunes reixetes, i als totals de factures i rebuts. Assegureu-vos de canviar-lo també al Tauler de Control de Windows, Configuració Regional o Opcions Regionals, per a tots els usuaris de l'ordinador. Màxim sis caràcters.

ISO 4217

Introduïu-hi el codi ISO 4217 de la moneda. Per a l'euro és EUR, per al dòlar USA és USD, i la lliura esterlina GBP.

Gènere de la moneda

Definiu-hi si la moneda té gènere masculí o femení. Afecta la impressió de l'import en lletres als rebuts. Per exemple, l'import 201 podria ser expressat com Dos-cents un euros o bé com a Dues-centes una rúpies.

Decimals a preus

Indiqueu-hi el nombre de decimals a processar amb els preus de cost, de venda i cost mitjà, com a màxim sis. L'usuari hi pot decidir el format que tindran els preus dels seus articles, que serà vigent a totes les vistes per pantalla, llistats impresos, albarans i factures. Teniu en compte, tanmateix, que encara que no siguin visibles, el programa treballa sempre internament amb tots els decimals. Això vol dir que en presentar valors numèrics a pantalla i per impressora de vegades es veu obligat a fer arrodoniments. En certs casos, com per exemple en calcular descomptes, marges o increments, podria aparèixer algun resultat inesperat.

Decimals a imports

Trieu ací el nombre de decimals que hauran de tenir els imports que apareixen a la columna més a la dreta en el cos central de comandes, pressupostos, albarans i factures, com a màxim sis. És aconsellable que aquest valor sigui igual als Decimals a preus o igual als Decimals a totals.

Decimals a totals

Si treballeu amb una moneda que usa cèntims o centaus, com l'euro, el pes mexicà o el dòlar USA, cal que hi entreu un dos. Això afecta els totals que s'imprimeixen al peu d'albarans, pressupostos i factures. També es reflectiran els dos decimals a tots els llistats on apareguin aquests totals, i al registre de factures de proveïdors.

Decimals a quantitats

Nombre de decimals a processar amb les quantitats d'articles, tant en el fitxer mestre, com a entrades i sortides. Aquest format serà vigent a totes les vistes per pantalla, llistats, comandes, albarans, pressupostos i factures. S'hi pot entrar 4 com a màxim. Atenció: Si decidiu canviar algun d'aquests paràmetres (Decimals a...) és probable que, en reimprimir comandes, albarans, pressupostos, factures, o llistats de magatzem i facturació, els totals resultin ser lleugerament diferents als obtinguts amb anterioritat. Fins i tot podria ser que l'import d'un rebut fos distint al de la factura corresponent si cada document ha estat imprès estant vigent un nombre de decimals diferent. L'explicació és que, per evitar el mal efecte de sumes mal fetes, WinOmega efectua els càlculs només amb els números visibles. Així, els arrodoniments practicats, distints en cada cas, poden produir resultats desiguals. També podria afectar a l'exportació a comptabilitat i als rebuts en fitxer. No canvieu, doncs, aquests paràmetres sense una raó important. Ni feu servir més decimals que els estrictament necessaris, perquè a algunes pantalles i documents impresos alguns preus podrien quedar truncats per l'esquerra per manca d'espai, o sobreescriure el text que es trobi a la seva esquerra. Especialment treballanr en xarxa, és crucial que tots els punts tinguin la mateixa configuració en el nombre de decimals (vegeu també resposta #309).

Arxiu digital

Per a conservar en format digital les factures i pressupostos emesos. Trieu el format de fitxer que us estimeu més i la carpeta on voleu que es conservin aquests fitxers. Si no és que teniu una raó de pes, és recomanable per la seva fidelitat que el format escollit sigui PDF, en tractar-se d'un format estàndard amb gran varietat de programes lectors. Si no us agradés aquest format, també podeu triar un de tan comú com HTML. Trobareu més detalls sobre les característiques específiques de cadascun dels formats disponibles a vista prèvia. Tanmateix, les factures i pressupostos en format tiquet o simplificat seran arxivats en format complet. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #232. Si canviéssiu la ubicació d'aquesta carpeta cal tenir en compte que els documents que poguessin estar a l'anterior no seran traslladats automàticament pel programa. En cas de necessitat caldria fer aquesta operació manualment usant l'Explorador d'arxius.

Si no voleu disposar de l'arxiu digital, seleccioneu format de fitxer <cap>. Els fitxers que haguessin estat creats amb anterioritat no seran eliminats del disc i romandran a la carpeta original.

Els fitxers obtinguts poden ser gestionats a la pantalla de l'arxiu digital. Perquè els fitxers que eventualment pugueu eliminar des d'aquesta pantalla vagin a la paperera de reciclatge de Windows i no es perdin definitivament, convé que definiu aquesta carpeta en format MS-DOS (començant per una lletra seguida per dos punts, com per exemple C:) en lloc de fer-ho en format UNC (començant per \\ seguit pel nom de l'ordinador).


Amunt


FACTURACIÓ

Repeteix client

Si soleu emetre albarans, pressupostos o factures a un mateix client, per exemple, els que venen des d'un taulell a clients al comptat sense especificar-ne les dades reals, marqueu aquesta casella. El programa no n'esborrarà el codi quan emeteu albarans, pressupostos o factures encadenats i el conservarà en sessions posteriors, si bé això no impedirà que quan calgui canvieu sobre la marxa el client. Per emetre tiquets de taulell de forma continuada a clients no personalitzats, vegeu també la secció Consultes i Respostes, #259.

Adverteix albarans pendents

Marqueu aquesta casella perquè el programa us avisi, en el moment d'emetre una factura directa o una factura més albarà, si el client té albarans pendents de facturar, amb la possibilitat d'abandonar l'emissió del document. Aquesta operació podria produir un retard en ordinadors lents i/o amb molts albarans.

Cobrada per defecte

Si deixeu aquesta casella marcada, en emetre factures a clients en què la data de venciment és igual a la data del document, és a dir, quan el client no té termini de pagament establert, el programa omplirà el camp data de cobrament amb la data d'emissió. Altrament, aquesta data quedarà en blanc, si bé podreu omplir-la sobre la marxa. Aquesta opció és més segura per a dur un correcte control quan s'emeten de manera alternada documents per a cobrament immediat amb altres que no ho són, ja que sempre és millor descuidar-se de considerar una factura com a cobrada que no tenir en compte que està pendent de cobrar (per si de cas).

Pagada per defecte

Marqueu aquesta casella per tal que a altes de factures de proveïdors el programa ompli automàticament la data de pagament quan el venciment sigui igual o anterior a la data actual.

Salta data

Si en emetre albarans, factures i pressupostos voleu no passar cada vegada pels camps Data i Venciment prement les tecles Retorn o Tab, marqueu aquesta casella.

Salta cobrada

Si en emetre factures voleu no passar cada vegada pel camp Cobrada prement les tecles Retorn o Tab, marqueu aquesta casella. Pot ser d'utilitat per anar una mica més ràpid.

Salta descripció

Podeu guanyar agilitat a l'emissió d'albarans, pressupostos i factures deixant marcada aquesta casella, de manera que després d'entrar-hi el codi de l'article se salti la columna de la descripció. Si s'entra un article no registrat, és a dir, amb el codi buit, llavors el focus sí que s'aturarà perquè hi entreu la descripció manualment.

Salta seguiment

Marqueu aquesta casella perquè després d'introduir la descripció se salti la columna del seguiment (lot, núm. de sèrie, traçabilitat, etc).

Salta impost

Marqueu aquesta casella perquè després d'introduir la quantitat se salti les columnes dels impostos indirectes (IVA i RE, o com s'anomenin).

Oculta impost

Si voleu simplement que la columna de l'impost quedi invisible, marqueu aquesta casella. El programa carregarà igualment el tipus d'impost que pertoqui a cada article segons el que estigui previst a la seva fitxa.

Salta preu llista

Marqueu aquesta casella perquè després d'introduir el tipus d'impost se salti la columna del preu llista.

Salta descompte

Marqueu aquesta casella perquè després d'introduir el preu llista se salti la columna del descompte.

Nova línia automàtica

Per a aquells que fan servir sovint descripcions d'articles més aviat llargues en crear albarans, pressupostos i factures, cosa típica en instal·ladors, tallers i empreses de serveis, és fàcil demanar al programa que us hi ajudi trencant la línia quan estigui plena i iniciant-ne automàticament una de nova. Des del moment en què marqueu aquesta casella, en teclejar la descripció de l'article, o del vostre treball o servei, no caldrà preocupar-se quan us acosteu a la seva capacitat màxima de 54 caràcters, ja que WinOmega hi tallarà el text sobrant per on trobi el darrer espai, i us obrirà una nova línia per tal que hi continueu escrivint.

Aquesta funció està operativa tant amb articles registrats com amb treballs o serveis introduïts sobre la marxa, sempre que la línia sigui la darrera del document.

Si elimineu text amb la tecla Esborra començant al final del document, les línies seran eliminades a mesura que vagin quedant buides i el cursor saltarà a l'anterior. En cas d'esborrar accidentalment una part del text premeu la tecla Esc abans de canviar de línia per recuperar-lo.

Mostra notes d'articles

Si marqueu aquesta casella, quan emeteu un pressupost, albarà o factura a clients, o una comanda a proveïdors, en afegir-hi la línia d'un article que contingui alguna anotació en el camp Notes, aquest text serà mostrat amb un missatge d'advertiment (màxim 250 caràcters). Útil per a recordatoris diversos, com aplicar descompte màxim per ser obsolet, no reposar articles extingits, diferents descomptes segons la quantitat, prendre precaucions especials d'embalatge o tramesa, etc.

Adverteix existència baixa

Si hi teniu la casella marcada, WinOmega mostrarà un missatge d'advertiment quan intenteu afegir a un albarà o factura directa un article l'existència del qual es trobi per sota del mínim, o sigui igual o inferior a zero, però no n'impedirà l'entrada. No operatiu amb components ni quan es converteixen pressupostos a albarà o factura.

Mostra preu de cost

Si marqueu aquesta casella, en emetre o modificar albarans, pressupostos i factures serà mostrat al peu de la pantalla el preu de cost de cada article i el marge de benefici. També afecta les pantalles de cerca d'articles.

Mostra cost mitjà

Marqueu aquesta casella per tal que el preu de cost esmentat al paràgraf anterior sigui el cost mitjà en lloc del cost actual. El càlcul del marge es realitzarà en funció del preu de cost que hàgiu triat.

Mostra PV+Impost

Si marqueu aquesta casella, en emetre o modificar albarans, pressupostos i factures serà mostrat al peu de la pantalla el preu de venda de cada article amb impost inclòs. Si el client està exempt de l'impost, es mostrarà l'espai buit. Si està en el Règim especial del recàrrec d'equivalència, aquest impost no hi serà inclòs.

Aplica darrer descompte / Aplica darrer preu

El programa desa en un fitxer independent, amb finalitats estatístiques, el darrer preu i descompte aplicats a cada client per a cada article comprat. Aquestes dades poden ser consultades, i també modificades, a Fitxers > Articles > Fitxer > Clients i a Fitxers > Clients > Fitxer > Articles. Marqueu aquesta casella si voleu que en emetre un albarà, pressupost o factura a un client li sigui aplicat sempre per defecte, per a cada article, el mateix descompte / el mateix preu que li fou aplicat la darrera vegada. No funciona si es repeteix l'entrada d'un article dins del mateix document que s'està emetent, sinó només en documents posteriors. Aquesta funció se salta el límit del descompte màxim que pogués constar a la fitxa de l'article, i podria donar una dada errònia en aquells casos en què s'havia enregistrat la venda d'un article i fou posteriorment anul·lada, perquè el programa no conserva la informació de l'antepenúltima venda. Si executeu la funció de canvi de preus d'articles, les dades del darrer preu aplicat no són modificades.

Inclou codis DIR3

Si encara emeteu factures a les administracions públiques en paper o en un format digital imprimible (per exemple, PDF), marqueu aquesta casella per tal que, en iniciar una factura a aquesta mena de client, el programa afegeixi de forma automàtica els codis DIR3 (Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines de Registre de les Administracions Públiques) al capdamunt del text lliure del document. Es tracta d'una exigència legal sense la qual la factura no serà tinguda en consideració. Per al correcte funcionament, a la fitxa del client hauran de constar aquests codis. És opcional, tanmateix, marcar aquesta casella si envieu el document en format Factura-e, ja que els codis DIR3 seran inclosos en qualsevol cas a la factura electrònica, a condició que existeixin a la fitxa del client.

Arrossega descripció

Marqueu aquesta casella perquè el programa, en emetre una nova factura a client o registrar-ne una de rebuda, ompli el camp Descripció de l'objecte de la factura amb la descripció utilitzada en la darrera alta introduïda manualment. No es consideraran darrera alta aquelles factures emeses que hagin estat creades a partir de pressupostos o albarans mitjançant processos automàtics. En queden excloses les factures que hagin estat emeses per repetició d'una de preexistent, les rectificatives, i les que hagin estat traslladades d'una empresa a una altra, ja que aquests documents han de conservar la descripció de la factura primitiva o d'origen.

Adverteix import total zero

Deixeu marcada aquesta casella si voleu que el programa us adverteixi quan estigueu a punt de tancar una comanda a proveïdor, o un albarà, pressupost o factura a un client, amb import total igual a zero. El programa us interromprà amb un missatge d'advertiment, que us oferirà continuar o tornar al document.

Calcula canvi

Si marqueu aquesta casella, en acabar l'emissió de qualsevol albarà, o factura amb cobrament al comptat, el programa calcularà el canvi en efectiu a tornar al client segons la quantitat lliurada. Si teniu configurat perquè la impressió sigui immediata i directa, el procés continuarà simultàniament al càlcul del canvi. Si la impressió és immediata però no directa, aleshores la finestra d'impressió no apareixerà fins que l'usuari hagi tancat el quadre de càlcul. El càlcul es realitza prement el botó Accepta o la tecla Retorn i la finestra pot ser tancada amb el botó Surt o amb la tecla Esc. Existeix una casella per a desactivar aquesta funció des del mateix quadre.

Tanca pantalla

Marqueu aquesta casella si preferiu que es tanqui automàticament la pantalla d'emissió d'albarans, pressupostos i factures en acabar l'operació. Pot ser d'utilitat si només creeu aquests documents de forma esporàdica, o bé quan en una xarxa diversos punts estan emetent factures alhora i es vol evitar que el programa reservi un número nou cada vegada que s'acaba l'emissió d'un document.

Actualitza existència a pressupostos

Durant l'emissió o modificació de pressupostos o factures pro-forma no s'actualitza l'existència de cada article, operació que el programa fa en el moment en què són convertits a albarà o a factura. Si voleu que funcioni a la inversa, marqueu aquesta casella. Aquesta opció pot ser d'utilitat en certs negocis en què convé deixar el gènere reservat al mateix moment en què es crea el pressupost. Important: Si marqueu o desmarqueu aquesta casella mentre teniu pressupostos pendents preneu nota que en el moment de la seva conversió a albarà o factura, o en cas de ser eliminats, es produïrà un desajustament en l'existència dels articles. Per tal d'evitar-ho caldria (segons el cas) marcar o desmarcar aquesta casella de forma temporal abans de fer aquesta operació. Una cosa molt semblant pot passar treballant a una xarxa local: si uns ordinadors tenen aquesta casella marcada i altres no, s'hi poden produir també aquests desajustaments si el pressupost es emès en un i es fa la conversió a un altre amb diferent configuració. Per tant, si treballeu en xarxa assegureu-vos que tots els punts tenen aquesta casella en el mateix estat.

Identifica pressupost

Amb aquesta casella marcada, en convertir un pressupost a albarà o a factura, el document creat inclourà a la primera línia del text lliure una referència al pressupost d'origen amb el seu número i data d'emissió. El nom del pressupost correspondrà al definit per l'usuari a la pantalla d'impressió llevat de quan l'idioma del client sigui anglès, basc, francès, gallec, italià, occità[enllaç extern] o portuguès. En el cas d'una factura que incorpori més d'un albarà, aquest text indicarà només la referència al primer pressupost.

Factures rebudes agrupades

Marqueu aquesta casella per tal que el programa permeti introduir el nombre de factures de proveïdor agrupades en un mateix apunt. Ja que aquesta agrupació no encaixa amb la normativa de l'SII per estar sotmesa a una colla de restriccions, us hauríeu d'assessorar abans d'activar aquesta funció.

Numeració (requadre)

Hi podeu modificar la numeració actual de comandes, albarans, pressupostos, factures i factures rectificatives, per al cas que s'hi hagi produït algun desfasament o es vulgui tornar al número 1. Entreu-hi fins a 6 dígits per a assignar al proper document, que s'incrementaran automàticament en una unitat cada vegada que se'n doni d'alta un de nou. Aquesta numeració és independent per a cada empresa o seqüència de numeració (llevat per a les comandes). Atenció: Cal anar amb extrema cura en modificar aquestes numeracions. L'usuari ha de ser plenament conscient que una errada seva aquí pot tenir conseqüències greus: Es podria trobar amb factures englobant albarans de clients distints, o bé amb salts de numeració que Hisenda no considera reglamentaris. Teniu present que el programa no fa cap mena de validació en aquest punt, cosa que significa que l'entrada de dades és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Si treballeu en xarxa i hi ha altres usuaris amb el programa obert, per motius de seguretat WinOmega no us permetrà modificar aquestes numeracions.

A les caselles Prefix i Sufix es poden definir dues expressions de fins a sis caràcters perquè precedeixin o segueixin, respectivament, la numeració de factures, pressupostos i albarans. Això farà que en aquests documents (però no pas a factures rectificatives, llistats, rebuts i altres menes d'impresos) aparegui el número junt amb aquests caràcters. D'aquesta manera es pot obtenir numeracions complexes com per exemple 18-123456/H. Especialment útil per a aquells negocis que mantinguin diferents sèries de numeració de factures, per exemple, quan hi hagi uns quants punts de venda físicament separats però pertanyents a la mateixa entitat fiscal. El programa, en imprimir, eliminarà els espais en blanc al principi i al final, si n'hi hagués. Els caràcters definits com a prefix i sufix són independents per a cada empresa o seqüència de numeració. Un cop emesa una factura, per la mateixa raó per la qual no se'n pot modificar el número correlatiu, tampoc podreu canviar-ne el prefix ni el sufix. Aquesta limitació és crucial, perquè una vegada la factura sigui a mans del del client o hagi estat enviada per l'SII, els caràcters afegits davant i darrere es consideran legalment com una sèrie inseparable del número i fallaria l'operació de contrast que l'AEAT fa amb la factura declarada per l'emissor i la declarada pel receptor. En cas de necessitat, i a condició que el document no hagués estat enviat encara al client ni a l'SII, es pot eliminar la factura, canviar el prefix/sufix en aquesta secció de configuració i emetre-la de nou. Atenció: Cal tenir en compte, tanmateix, que el programa els desa fora de l'albarà i pressupost, i en camps separats dins la factura. (Dos documents amb el mateix número, però amb distint prefix i/o sufix, per al programa segueixen essent el mateix document.) Tot això implica que en cas que l'usuari modifiqui aquestes dades, tots els albarans i pressupostos anteriors, en ser impresos, incorporaran els caràcters redefinits. Tingueu una especial cura en que tots dos valors continguin algún signe de puntuació (guió, barra, punt, etc.) al final i al principi respectivament. En cas que en aquesta posició existís un caràcter numèric generaria confusió en la numeració del document. Per exemple, si el sufix fos un zero, tots els números afegiran un zero al final, i aparentement es trencaria la correlativitat exigida per llei. Eviteu posar com a prefix R-, perquè podria provocar confusió amb les factures rectificatives per a les quals està reservat. D'acord amb les recomanacions de l'SII versió 1.1 (juliol 2018), en aquestes caselles només s'admet la introducció de lletres majúscules, dígits, i els signes de puntuació "/", ".", "-" i "_", que elimina ambigüitats i limita l'ús dels caràcters especials. L'SII recomana a més deixar el sufix en blanc. Us convé llegir també les respostes #48, #50, #230, #381, #393 i #401.

En cas que decidiu usar aquesta sèrie numèrica per a factures simplificades (format tiquet) marqueu la casella Sèrie per a factures simplificades. Aplicable només a l'empresa activa.

Important: El programa no permet la coexistència de dos documents amb el mateix número, encara que pertanyin a diferent exercici fiscal o encara que tinguin distint prefix i/o sufix. Si en canviar d'any volguéssiu tornar al número 1 i ja existís aquest número en un altre document de l'anterior període impositiu, considereu la possibilitat de començar pel número 100001, o 10001, o 1001, depenent del nombre de documents que soleu emetre en un any, però consulteu abans amb el vostre assessor fiscal si aquesta operació és reglamentària segons la normativa vigent al vostre país o àrea. Per a més detalls vegeu la resposta #230 a Consultes i respostes. En aquells casos en què, accidentalment, es pengi el programa o el sistema quan ens trobem a una pantalla d'altes d'albarans, factures o pressupostos, és possible que el comptador de números quedi desfasat, en no haver pogut acabar el procés amb normalitat. El programa compta amb un mecanisme per a detectar i resoldre aquest problema quan es tracta de factures, que són els únics dels tres documents que estan subjectes a regulació, però és molt recomanable que després d'una penjada es comprovi l'estat del comptador a Configuració i/o s'executi la funció Verificació.

Dades fiscals (requadre)

Introduïu-hi les dades completes de l'emissor de la factura electrònica. El nom de l'emissor ha de ser idèntic lletra a lletra al que apareix al certificat digital i en els models de les declaracions que es presenten a l'AEAT. Si sou una persona física tingueu cura de posar primer els cognoms i al final el nom. Escriviu la vostra identificació fiscal (NIF) exactament com apareix en el certificat instal·lat amb la vostra signatura digital, sense guions ni espais.

Factura-e (requadre)

Hi podeu canviar l'extensió del fitxer de factura signat, que en principi hauria de ser XML, per XSIG, que sol ser l'exigida pels punts d'entrada de les administracions públiques espanyoles. Si preferiu que l'adreça electrònica no sigui inclosa a la factura deixeu-la en blanc. En cas de necessitat hi podreu també canviar la versió de la signatura XAdES, que per defecte és la 1.3.2, i l'algorisme de signatura del certificat[enllaç extern], que per defecte és SHA-256. Si tinguéssiu instal·lat més d'un certificat amb clau privada contenint la mateixa identificació fiscal, el programa agafarà el primer de la llista. Si es tractés d'un de caducat, caldrà que l'elimineu a Internet Explorer o Firefox. Per a més detalls és recomanable que llegiu també la secció Factura-e (XAdES) d'aquesta ajuda.

Més detalls.

SII (requadre)

Si l'empresa està inscrita al registre d'operadors intracomunitarios (VIES), ompliu la casella NIF-IVA.

Si teniu un representant per a les gestions amb l'AEAT (per exemple, per utilitzar un gestor administratiu o en cas de ser un menor, entre altres), ompliu la casella NIF del representant, que haurà de ser diferent del NIF del titular.

Marqueu la casella Comprova definicions d'IVA per tal que, en completar una nova factura, el programa us avisi dels casos en què no dugui IVA i han estat omeses les definicions obligatòries a Altres camps, o a la inversa, sí que porta IVA i malgrat tot s'hi ha introduït certes definiciones exclusives de les factures que no inclouen l'impost indirecte. Important: Aquest advertiment es refereix només a l'existència de les definicions de manera general, però no determina si les opcions triades són les adients per a la factura en curs, cosa que és responsabilitat de l'usuari.

Si la vostra empresa té la seu fiscal en un territori foral o les Illes Canàries, trieu a la llista desplegable Hisenda l'administració on tributa. Per defecte AEAT.

Trieu a la llista desplegable anomenada Liquidació el període de liquidació a què està subjecta l'empresa, en general la mensual s'aplica a les societats i inscrits al REDEME, i la trimestral als autònoms, per bé que hi ha excepcions.

Més detalls.

Identificació fiscal

Permet modificar les sigles emprades al país per a la identificació fiscal. Per exemple, en lloc de NIF es pot posar NIF (Espanya), VATID (Unió Europea), CUIT (Argentina), RUT (Xile), RUC (Perú, Uruguai i Paraguai), RFC (Mèxic), NIT i/o RIF (Veneçuela i Guatemala), CI (Equador), ITBIS (Rep. Dominicana), etc. Útil principalment per als usuaris d'Hispanoamèrica. Això afecta pantalles, llistats, albarans, pressupostos i factures. No és aplicable, tanmateix, a la funció de Facturació > Verifica > NIF, que segueix tan sols les normes vigents a l'estat espanyol.

Impost principal

Hi podeu definir el nom de l'impost indirecte que serà carregat a l'import de les vendes. Aquest nom pot ser IVA, IGIC, IPSI, ITE, etc., o el que designeu, en funció de les lleis fiscals vigents a cada àrea o país. Admet un màxim de 6 caràcters. Introduïu-hi només les sigles. No hi poseu punts, comes, ni espais en blanc.

Retenció

Canvieu-hi el nom predeterminat, que és Ret.IRPF (retenció per l'impost sobre les persones físiques), pel que cregueu necessari, amb un màxim de nou caràcters. Aquest nom apareixerà a factures i en alguns llistats.

Ecotaxa

Si us cal gestionar l'ecotaxa és imprescindible que n'introduïu el nom en sigles, amb un màxim de 4 caràcters, en majúscules. Altrament cal deixar-ho en blanc. Les més usades són RAEE (Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics), ER (Eliminació de residus), CR (Cost o cànon de reciclatge), PV (Punt verd) i TPFU (Taxa de pneumàtic fora d'ús). Les sigles definides apareixeran després als documents de sortida de gènere, i també a la fitxa de cada article. Quan emeteu pressupostos, albarans o factures a clients, el programa capturarà el valor de la taxa a cada línia d'article i l'incorporarà als càlculs. Teniu en compte que l'import de l'ecotaxa no està subjecte a descomptes de cap mena, però sí a impostos indirectes, com per exemple IVA i RE. Les principals normatives que regulen aquesta taxa són al R.D. 208/2005 de 26-02-2005 i al R.D. 106/2008 de 01-02-2008.

Seguiment

Si feu servir alguna mena de seguiment per a identificar o rastrejar els vostres articles, com per exemple el número de sèrie, el lot de fabricació, la caducitat, codi de traçabilitat, referència, data de consum preferent, o IMEI, escriviu-ne aquí el nom, amb un màxim de 15 caràcters, o trieu entre els predeterminats. Un cop aquesta casella contingui un nom, en emetre albarans, pressupostos i factures a clients apareixerà una nova columna, entre la descripció i la quantitat, on manualment podreu introduir les dades corresponents. Com obtenir, en cas de necessitat, una relació dels clients als quals s'ha enviat un producte amb un número de lot determinat. Si no heu d'emprar cap mena de seguiment, deixeu aquesta casella en blanc.

Una altra utilitat d'aquesta funció és la possibilitat d'afegir un comentari o text lliure curt sota la descripció de cada article a albarans, pressupostos i factures. Amb aquest fi introduïu en aquesta casella un signe especial com, per exemple, una fletxa dreta (>), un guió (-) o un punt volat (·), i feu-ne proves.

També podeu aconseguir que el programa hi introdueixi automàticament el contingut del camp Referència de l'article si marqueu la casella Seguiment agafa referència.

Zones sense impost

Mitjançant aquesta llista desplegable podreu definir àrees geogràfiques a les quals no s'ha d'aplicar l'impost indirecte. Quan doneu d'alta un client el codi postal del qual estigui comprès a una d'aquestes zones, el programa traurà automàticament la marca de les caselles de l'impost indirecte, RE i IRPF (o com l'usuari l'hagi anomenat), per tal d'evitar que sigui inclòs indegudament a les factures. Teclegeu els dos primers caràcters del codi postal corresponent i premeu damunt el signe més per a desar-lo. Si us cal eliminar una zona de la llista, premeu la tecla Supr quan estigui visible a la casella. L'exemple més sovintejat seria una empresa de la península que ven a Canàries, Ceuta i Melilla. En aquest cas, caldrà entrar-hi 35, 38, 51 i 52. Si veneu a França o a Alemanya i no carregueu l'impost indirecte, entreu-hi F- o D-. Aquesta funció s'activa només quan el focus passa per la casella del codi postal del client de manera que, si teniu activat Arrossega dades, l'impost indirecte serà inicialment el que tingués definit el client entrat anteriorment.

Quantitat mínima

Hi podeu introduir un nombre enter que serà la quantitat mínima de cada article que el programa agafarà per defecte a les línies de detall de pressupostos, albarans i factures emesos a clients. Introduïu-hi un zero perquè la funció no estigui operativa. Pot ser útil per a evitar que el camp Quantitat quedi buit, especialment quan treballeu en un terminal punt de venda amb lector de codis de barres i impressió de tiquets (factura simplificada). Si un article conté un valor més gran que zero en el camp Venda mínima, llavors aquest prevaldrà sobre la quantitat mínima. En qualsevol cas, tanmateix, l'usuari podrà modificar sempre manualment la quantitat de l'article durant l'emissió del document, o posteriorment. El valor de la quantitat mínima no hauria de ser superior al de la quantitat màxima.

Quantitat màxima

Hi podeu introducir un nombre enter que serà la quantitat màxima de cada article que el programa permetrà introduir a les línies de detall de pressupostos, albarans i factures. Introduïu-hi un zero perquè la funció no estigui operativa. Pot ser d'utilitat per evitar que accidentalment s'hi entrin quantitats excessives, bé sigui manualment o per l'acció d'un lector de codis de barres. Si un article conté un valor més gran que zero en el camp Venda màxima, llavors aquest prevaldrà sobre la quantitat màxima. El valor de la quantitat màxima no hauria de ser inferior al de la quantitat mínima.

Camp lliure (requadre)

A la capçalera d'albarans, pressupostos i factures hi ha un camp que com a predeterminat es denomina Comanda, però que en alguns sectors del comerç no es fa servir. Mitjançant aquesta opció l'usuari pot reanomenar-lo segons la seva conveniència per a donar-li un altre significat. D'aquesta manera li podrà dir també Agència, Ruta, Transport, Ports, Enviat per, Cambra, Vehicle, Quilòmetres (aquests de gran utilitat per a tallers d'automòbils), etc. Màxim 12 caràcters. El canvi afectarà no només les pantalles d'emissió i modificació d'aquells documents, sinó també les seves sortides impreses. A albarans, pressupostos i factures emesos anteriorment també serà aplicada la nova denominació. Aquest nom és independent per a cadascun dels idiomes en què funciona el programa, cosa per la qual, en cas que calgui, haureu de canviar temporalment l'idioma actiu per tal de poder modificar l'altre nom del camp lliure. Si emeteu també documents en anglès, basc, francès, gallec, italià, occità o portuguès, aquest camp prendrà invariablement el nom Order, Eskaera, Commande, Pedido, Ordine, Comanda o Pedido respectivament, però si ho voleu podreu canviar-lo obrint el fitxer WinOmega.eng, WinOmega.eus, WinOmega.fra, WinOmega.gal, WinOmega.ita, WinOmega.occ o WinOmega.por amb el Bloc de Notes de Windows i modificant-hi manualment aquest mot.

Si marqueu la casella Inclòs a subtítols, les factures procedents d'albarà, quan estigui també marcada la casella Albarans identificats o Factura resumida a la pantalla d'impressió, afegiran al subtítol d'identificació el nom i el contingut del camp lliure corresponent a l'albarà d'origen, a continuació del número i la data de l'albarà. En aquest cas el camp lliure serà omès a la capçalera del document. Aquesta funció pot ser d'utilitat per fer-hi constar la referència de la comanda a què correspon cada albarà, o per indicar el número de l'albarà real quan ha estat emès manualment en un talonari. A factures resumides la longitud del subtítol està limitada a 54 caràcters. En cas d'excedir-se, els caràcters sobrants no hi seran mostrats.

Impostos (requadre)

Definiu-hi els tres tipus de l'impost indirecte (IVA, IGIC, IPSI, etc.) i del Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència (RE) que el programa reconeixerà en els processos de facturació: el normal, el reduït i el superreduït. Si no utilitzeu mai algun d'aquests tipus introduïu el valor zero a les caselles corresponents. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #342.

Si esteu obligat a practicar auto-retenció, entreu el tipus aplicable a la casella IRPF (o com l'usuari l'hagi anomenat). A la fitxa de cada client caldrà marcar la casella IRPF (o com l'usuari l'hagi anomenat) perquè sigui operatiu. Aquesta funció, a WinOmega, és incompatible amb el recàrrec d'equivalència, de manera que no serà possible emetre una factura on coexisteixin les dues classes d'impostos. Si hi entreu un valor diferent de zero, qualsevol tipus de RE que es pogués haver entrat anteriorment quedarà anul·lar automàticament. Per a més detalls vegeu la resposta #303 a Consultes i respostes.

Atenció: Si poseu a zero algun dels tipus quan ja havia estat aplicat a albarans i/o factures emesos amb anterioritat, podria ser que, en reimprimir qualsevol d'aquests documents, o llistats relacionats, apareguessin amb imports totals incorrectes, ja que WinOmega per fer els càlculs empra en temps real els tipus definits per l'usuari.

Marqueu la casella IRPF agrari si esteu obligat a aplicar la retenció vigent en el sector agrari pel rendiment de les persones físiques. Això afectarà l'emissió de factures a aquells clients que tinguin marcada la casella IRPF a la seva fitxa. La retenció en aquest cas especial s'aplica sobre la suma de la base imposable i l'impost indirecte, en lloc de fer-ho només sobre la base imposable.

Marqueu la casella RE suportat si esteu obligat al pagament per recàrrec d'equivalència a les factures dels vostres proveïdors per estar subjecte a estimació objectiva, anomenada també per mòduls. Això afectarà igualment l'emissió de comandes.

Sèries amb accés ràpid (requadre)

Trieu a les caselles Sèrie fins a dues empreses o sèries de numeració on accediu sovint perquè apareguin un o dos botons addicionals a la barra d'eines de la pantalla principal del programa, amb els quals podreu canviar de sèrie amb un sol clic. Podeu assignar a les caselles valors entre 1 i 9, que correspondran a les sèries numèriques o empreses seleccionades. Poseu el valor zero per tal que la funció quedi desactivada. Si repetiu un número més gran que zero només es mostrarà un botó. Marqueu la casella Obre altes de i trieu una opció a la llista desplegable annexa per tal que en clicar als botons s'obri la finestra d'emissió d'albarans o factures. Marqueu la casella Torna a la sèrie anterior perquè, després d'acabar l'emissió dels documents, el programa restableixi automàticament la sèrie numèrica de partida (aquesta funció només estarà operativa si està marcada l'opció Obre altes de). De gran utilitat quan es creen alternadament documents amb una o altra numeració, i especialment quan s'emeten factures simplificades (tiquets) i factures completes indistintament, cadascuna amb la seva sèrie numèrica.


Amunt


COMUNICACIONS

Port

Indiqueu-hi el port de comunicacions on teniu connectat el mòdem. En cas de dubte, consulteu el Tauler de Control de Windows, icona Mòdems, botó Propietats, llista desplegable Port.

Confirma marcat

Marqueu aquesta casella si voleu donar la vostra confirmació abans d'efectuar una trucada des d'Utilitats > Telèfons. WinOmega mostrarà un quadre de diàleg abans de procedir al marcat.

Ruta de marcat

El programa pot efectuar el marcat del telèfon de mode directe o bé a través del programa Marcador de Telèfons de Windows. Seleccioneu-hi l'opció que us estimeu més. En certs casos sembla que el mòdem no respon quan se sol·licita marcació directa. Llavors feu servir el marcat a través de Windows.

Mode de marcat

Definiu-hi el mode de marcat que admet la vostra línia de telèfons, preferentment Per tons. En cas de dubte consulteu el vostre operador telefònic.

Correu electrònic (requadre)

Configuració recomanada per als webmails més usats

Entreu-hi els paràmetres relatius al vostre correu electrònic per a poder emprar aquest servei des de qualsevol vista prèvia del programa, o des de les pantalles d'impressió de comandes, pressupostos, albarans i factures.

Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol[enllaç extern]) és el nom del servidor de correu sortint o la seva adreça IP. Aquest nom ha de ser una cosa així com smtp.movistar.com, smtp.ono.com, smtp.orange.es, smtp.ya.com, etc.

Port SMTP és el port del servidor, que pot tenir un valor entre 0 i 65535, però que sol ser 25, 465 o 587.

El Nom d'accés correspon al nom d'usuari, també anomenat login. Sol ser la vostra adreça completa de correu electrònic en el servidor SMTP definit més amunt.

A la llista desplegable Seguretat trieu el protocol criptogràfic o de seguretat que el servidor SMTP us exigeixi, SSL o STARTTLS[enllaç extern], o sense, si fos el cas. En cas de dubte consulteu-ne l'administrador, o llegiu l'ajuda del vostre programa local o de la pàgina de correu web. Preneu nota, tanmateix, que si en el futur el vostre servidor de correu canvia les mesures de seguretat, WINBITS S.L.U. no es farà responsable del correcte funcionament de la tramesa de documents per via electrònica.

Si el servidor SMTP requereix autenticació, marqueu-ne la casella i entreu una contrasenya vàlida a la casella Contrasenya. Traieu la marca a la casella Emmascara per a veure la contrasenya real en lloc d'asteriscos (funció no persistent després de tancar aquesta finestra).

A Adreça de correu poseu la vostra adreça electrònica i a Adreça de resposta l'adreça on voleu rebre la resposta, que habitualment seran la mateixa, bé que no pas necessàriament. Alguns servidors de correu, els gratuïts i especialment els anomenats webmail o correu web, poden modificar pel camí aquestes dues adreces si no concorden amb els seus criteris, de manera que podrien ser substituïdes per altres del mateix usuari però pertanyents al seu domini (GMail, Hotmail, Yahoo). Hi podeu entrar més d'una adreça, separant-les amb una coma.

Escriviu a la casella Remitent el nom de la vostra empresa perquè sigui mostrat al programa de correu del destinatari.

Mode asíncron: Si activeu aquesta opció la tramesa de documents per correu electrònic es farà en segon pla, de manera que podreu seguir treballant amb WinOmega mentre es completa el procés. Per exemple, durant l'emissió de factures o comandes. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #357.

Important: Cal que ompliu correctament tots aquests paràmetres per a un bon funcionament d'aquest servei. No deixeu en blanc cap de les caselles Servidor SMTP, Nom d'accés, Adreça de correu i Adreça de resposta. En cas de dubte, consulteu el vostre proveïdor de correu electrònic. Si la connexió falla verifiqueu totes les dades introduïdes, contrasenya inclosa, proveu també de canviar el port, l'estat de la casella Requereix autenticació i el nivell de seguretat.

Us convé llegir també la resposta #242.


Caixa registradora (requadre)

Si disposeu d'una caixa registradora connectada al mateix ordinador on està instal·lat el programa és possible provocar l'obertura del calaix en el moment en què es mostra la finestra de calcular canvi (vegeu-ho més amunt) en finalitzar l'emissió d'un albarà o factura.

Amb aquest fi cal definir el port on està connectada la caixa i introduir els codis que fan que el calaix s'obri. Assegureu-vos que el port existeix i està disponible en el vostre ordinador, perquè altrament es podria penjar el programa o obtenir algun missatge d'error del sistema quan s'hagi d'obrir el calaix. Si no teniu caixa registradora cal que deixeu en blanc la casella Port. Escriviu a la casella Codis els codis recomanats pel fabricant, en forma de nombres entre 0 i 255, separats per una coma. Vegeu com a exemple el format que el programa mostra com a predeterminat (27,112,0,60,240), compost per codis que funcionen en molts casos. Aquesta seqüència pot variar segons el model i el fabricant de la caixa. Consulteu el manual d'instruccions del dispositiu o adreceu-vos al proveïdor. Un lloc on es recopilen els codis més freqüents es troba en aquesta pàgina web[enllaç extern], en anglès. (Adreça vàlida en el moment de redactar aquest text; en el futur podria canviar.)

Cada vegada són més freqüents les impressores de tiquets que no necessiten cap codi per a obrir el calaix, que en alguns casos és un dispositiu independent però connectat mitjançant cable RJ11 a la impressora, que és qui en provoca l'obertura així que rep qualsevol ordre d'impressió. Se sol configurar al Tauler de Control de Windows, Impressores, o bé seguint les indicacions del fabricant en el respectiu manual d'instruccions (fins i tot algunes impressores permeten triar entre obrir el calaix abans de la impressió, obrir-lo després, o no obrir-lo). Si us trobeu aquest cas deixeu en blanc a WinOmega la casella Codis. És convenient que llegiu també la resposta #316 a Consultes i respostes.

Existeixen altres models de caixa registradora que exigeixen l'enviament d'un fitxer de text per tal que el calaix s'obri. En aquest cas, marqueu la casella Envia fitxer i entreu-ne el nom a la casella Fitxer, o premeu el botó adjunt per a cercar-lo al disc. Preneu cura de seleccionar un fitxer que sigui de text i de curta longitud. En cas d'entrar-hi el nom d'un fitxer binari (per exemple, EXE o DLL) i/o de gran dimensió, podria ser que el sistema es pengés quan WinOmega intenti obrir el calaix.

Si voleu desactivar aquesta funció, deixeu en blanc la casella Port.

També podreu obrir el calaix des de les pantalles d'altes i canvis d'albarans i factures, mitjançant l'opció de menú Caixa, o prement Control+A.

Nota important: Atesa la gran varietat de caixes registradores disponibles al mercat, més les que aniran apareixent en el futur, no és possible garantir la inexistència d'alguna incompatibilitat amb WinOmega. L'usuari haurà de fer les proves prèvies necessàries abans de la implementació definitiva.


Amunt


SEGURETAT

Crea / Canvia Contrasenya

Consulteu Configuració > Seguretat > Contrasenya.

Emmascara

Deixeu marcada aquesta casella per tal que en introduir la contrasenya no siguin mostrats els caràcters entrats, sinó només asteriscs. Aquesta funció és persistent una vegada tancat el programa, fins que l'usuari la modifiqui novament.

Demana contrasenya

Trieu una de les tres possibilitats. Per a una màxima protecció és preferible que trieu A tots dos punts. Si voleu que la contrasenya no sigui sol·licitada en cap cas, entreu a la funció Canviar contrasenya i elimineu-la.

Còpia de fitxers de dades (requadre)

Definiu a la casella Carpeta la ruta (disc i carpeta de l'ordinador o xarxa d'àrea local) on voleu que sigui dipositada la còpia de seguretat dels vostres fitxers de dades, en cas que opteu per fer servir la directa (vegeu més avall). En el moment de realitzar la còpia el programa hi crearà una nova carpeta amb el nom WinOmega.bak. És recomanable triar una carpeta amb una ruta més aviat curta o un nivell poc profund, en un disc diferent d'aquell on estigui la carpeta de treball, i que no sigui \Arxius de Programa, ni \Program Files, i que no contingui caràcters especials (vocals accentuadas, o les lletres ce trencada o enya), ni gaires espais en blanc. Marqueu la casella Crea còpia en tancar si voleu anar automàticament a l'obtenció de la còpia cada vegada que tanqueu el programa. Trieu Directa si preferiu fer servir la còpia de seguretat generada directament per WinOmega o A través de Windows si decidiu fer servir el programa extern Còpia de Seguretat de Microsoft. Seleccioneu Conserva-la durant una setmana si voleu que el programa us mantingui la còpia sense sobreescriure durant una setmana. Seleccioneu Conserva-la durant un mes perquè els fitxers no siguin sobreescrits en un mes. Si disposeu de prou espai de disc aquesta és la millor opció. Si trieu Conserva-la durant un dia la còpia serà sobreescrita a la propera ocasió i només es mantindrà la còpia de la darrera vegada. Marqueu la casella Inclou-hi arxiu digital en cas que voleu la inclusió a la còpia dels fitxers de l'arxiu digital. Per a més detalls us convé llegir també aquesta secció.

Important: Fer la còpia de seguretat al mateix disc on resideixen les vostres dades és un error que pot eixir molt car, ja que en cas de fallada mecànica o lògica del disc es perdrien sense remei els fitxers originals i també els de la còpia. Si només teniu un disc al vostre equip, adquiriu un pen drive o llapis de memòria, o millor un disc dur extern USB, que tenen un preu irrisori comparat amb el valor de les vostres dades, i deixeu-los connectats a l'ordinador de forma permanent per tal que WinOmega pugui fer-hi la còpia quan pertoqui.

No permetis canvis a... (requadre)

Aquesta secció ha estat traslladada al nostre Centre d'ajuda.Amunt


MISCEL·LÀNIA

Llistats (requadre)

La línia que encapçala la part central o de detall dels llistats pot ser impresa a l'estil de la resta del document, amb lletra negra sobre fons blanc, o bé, si us agrada més, es pot fer també de manera ressaltada, en negatiu. Marqueu la casella Ressaltada perquè la línia quedi en negatiu i premeu el botó per a seleccionar el color de fons que us estimeu més. En aquest cas les lletres apareixeran sempre de color blanc. Com a cas especial, si mai voleu que aquesta línia quedi buida, senzillament seleccioneu el blanc com a color de fons. Si la vostra impressora no té la capacitat d'imprimir en color, no espereu miracles. La banda s'imprimirà en un to grisenc o pot ser que el controlador mostri algun missatge d'error. Amb impressores d'agulles o matricials, a causa de la seva lentitud, és poc aconsellable ressaltar-hi aquesta línia. No marqueu tampoc la casella Ressaltada si exporteu el document en format PDF, perquè el fons no s'hi trasllada i les lletres seran de color blanc i per tant invisibles.

Hi podeu triar també, per a les línies de detall, un color de fons sobre el qual seran impreses alternadament, com un pijama (com que avui ja no estan de moda els pijames a ratlles, potser millor anomenar-los llistats zebra). Com a predeterminat el programa hi posa un to gris clar (R=230, G=230, B=230), però podreu canviar-lo al vostre gust prement-hi un botó. Marqueu la casella Aplica perquè sigui operatiu. El color mostrat a pantalla és només orientatiu. Una vegada imprès podria variar-ne lleugerament la tonalitat, segons el model d'impressora que feu servir, o fins i tot no funcionar correctament amb algunes que no permeten tonalitats, especialment les d'agulles.

Tot això afecta tots els llistats obtinguts des de Magatzem > Llistats i Facturació > Llistats, així com la llista de preus.

Premeu el botó Predeterminat per a restaurar-ne la configuració original.

Repeteix nom

Per defecte els llistats de facturació no repeteixen el nom del client o proveïdor quan se'n troben dos d'iguals consecutius, per tal d'accelerar la impressió i estalviar tinta. Si preferiu que s'imprimeixin sempre, marqueu aquesta casella.

Tanca selecció en sortir

Si marqueu aquesta casella, les finestres de selecció des d'on s'obtenen vistes prèvies, sortides impreses o gràfics, es tancaran immediatament després d'eixir de la vista o en donar l'ordre d'impressió (si procedeix). No és operatiu amb la vista prèvia d'albarans, pressupostos, factures i rebuts, perquè en aquests casos l'usuari sol fer-la servir a tall orientatiu i després torna enrere per establir el nombre de còpies i l'interval numèric de documents a imprimir.

HTML

Consulteu Configuració > Miscel·lània > HTML.

Reixetes (requadre)

Hi podeu triar lliurement el color de fons de les reixetes de dades, per si mai us canseu de veure-hi sempre el mateix to. És recomanable que seleccioneu un color suau per a més facilitat de lectura. Premeu el botó Predeterminat per a restaurar-ne el color original. En efectuar aquest canvi també serà modificat el color de fons de l'agenda, telèfons, calendari, bloc de notes, rellotge i editor de textos.

Trieu el color de la barra de títols existent a gairebé totes les reixetes. No serà modificat, tanmateix, el color blau fosc del títol del camp pel qual estan ordenades les dades. No escolliu un color massa fosc o intens perquè podria dificultar la visió dels títols. Aquest color no afecta en cap cas els documents impresos.

De mode predeterminat les línies de les reixetes es mostraran alternadament amb un color gris clar, com un pijama o una zebra, per tal d'afegir-hi un contrast que en faciliti la lectura. Des d'ací podreu canviar-ho al vostre gust, i fins i tot desactivar-ho mitjançant la casella Aplica. És millor que trieu un color suau, perquè no esdevingui molest. En cas de dubte, premeu el botó Predeterminat. Algunes reixetes relacionades amb comandes a proveïdors no mostren el color altern, ja que el color de les línies es fa sevir per a indicar que el gènere ha estat servit.

Seleccioneu-hi també el color amb què es mostraran els articles amb existència sota mínim a la reixeta principal i a la finestra de cerca. Premeu el botó Predeterminat per a restaurar-ne el color original. Si us estimeu més no veure aquestes línies destacades, trieu color negre.

Trieu el color amb què seran mostrats els clients, proveïdors i agents amb advertiment a la reixeta principal i a la finestra de cerca, així com també les línies marcades a l'agenda i els rebuts en fitxer. Premeu el botó Predeterminat per a restaurar-ne el color original. Si preferiu no veure aquestes línies destacades, trieu color negre.

Empreu la funció Restaura configuració si, després de modificar la configuració de les columnes d'alguna de les reixetes principals (articles, clients, proveïdors, agents, i canvis a entrades i a factures de proveïdor), voleu recuperar-ne l'amplada i la posició inicials o predeterminades.

Deixeu marcada la casella Salta al registre següent/anterior amb fletxa dreta/esquerra per tal que a les reixetes principals (articles, clients, proveïdors, agents, telèfons, entrades de gènere i factures de proveïdors) en mantenir premudes les fletxes dreta o esquerra i arribar al límit se salti al registre següent o anterior respectivament.

Bombolles (requadre)

Si us fan nosa les petites indicacions d'ajuda emergent que apareixen a pantalla en posicionar el punter del ratolí damunt alguns botons, traieu la marca de la casella Activat. Ací podreu també definir el color de fons al vostre gust, i el temps d'aparició i desaparició de la bombolla, expressats en mil·lisegons (ms). Premeu el botó Predeterminat si voleu restablir-ne els valors recomanats.

Textos (requadre)

Podeu definir a la casella Línia la línia on apareixerà l'adreça del client, proveïdor o agent quan sigui capturada amb la funció Adreça a l'editor de textos. Entreu a Marge el marge esquerre. Si el valor de la línia és zero, l'adreça es dipositarà a la línia on es trobi el cursor. El marge s'expressa en tabuladors, i correspon a 16 espais en blanc amb font Arial de mida 8, si bé amb altres fonts i mides pot variar considerablement. Feu algunes proves de tempteig abans de considerar-ho definitiu. Si us estimeu més que l'adreça s'imprimeixi en lletra ressaltada, marqueu la casella Negreta. Si voleu incloure-hi el codi, la persona de contacte, la província i el primer telèfon, marqueu-hi les caselles corresponents.

Altres (requadre)

Formularis maximitzables

Si deixeu sense marcar aquesta casella els principals formularis d'introducció de dades no podran ser maximitzats. Útil per a prevenir parpellejos en certs monitors i evitar el pobre aspecte d'alguns controls que han hagut de ser estirats excessivament per a acomodar-los a les dimensions de la pantalla. Si no és que teniu un motiu poderós, en general es recomana deixar aquesta casella desactivada. Els formularis afectats són els d'altes i baixes d'articles, clients, proveïdors, agents comercials, comandes a proveïdors, pressupostos, albarans i factures a clients, i la funció fulleja articles. En monitors amb amplada igual o inferior a 1024 píxels[enllaç extern] aquesta funció no fa res, cosa per la qual la casella estarà desactivada.

Advertiment UAC

Cliqueu aquest botó si voleu evitar el missatge Voleu permetre que aquesta aplicació faci canvis al dispositiu? cada vegada que obriu el programa. Les sigles UAC (User Account Control) es refereixen al Control de Comptes d'Usuari accessible al Tauler de Control de Windows, Centre de Manteniment. Es crearà a l'Escriptori un nou accés directe (o drecera) amb el qual ja no apareixerà aquest missatge. Però si accediu a Windows amb un altre nom d'usuari, o si teniu més d'una instal·lació del programa al mateix ordinador, aquesta utilitat podria no funcionar en tots els casos. Si mai us calgués revertir els canvis, aneu al menú Utilitats > Programador de tasques, cerqueu-hi una entrada amb el nom WinOmega, marqueu-la amb el botó dret del ratolí i doneu l'ordre d'eliminar-la (opció Suprimeix o Delete). Si no conserveu la drecera antiga creeu-la de nou manualment o reinstal·leu el programa. Aquest botó estarà deshabilitat quan la funció ja estigui activada, quan WinOmega s'executi com a usuari limitat, i en versions antigues de Windows. Vegeu-ne més detalls.


Com copiar les configuracions d'un usuari de Windows a un altre

 1. Anomenem usuari d'origen al que té les configuracions a copiar, i usuari de destinació el que hauria de rebre la còpia.
 2. Accediu a Windows com a usuari d'origen.
 3. Obriu WinOmega i obteniu còpia de seguretat mitjançant el mode Directa.
 4. Obriu la carpeta on s'ha dipositat la còpia de seguretat i cerqueu-hi dos fitxers amb el nom winomega.ini i winomega.reg. (Els fitxers anomenats winomega.ini i winomega.reg podrien mostrar-se a l'Explorador amb els noms "winomega - Opcions de configuració" i "winomega - Entrades de registre.) (En algunes versions de Windows l'arxiu winomega.reg podria no existir quan es treballa com a usuari limitat.)
 5. Copieu tots dos fitxers a un pen drive, un disc dur extern, o millor directament a una carpeta de l'ordinador que sigui accessible a tots els usuaris de Windows (per exemple \Usuari\Públiques).
 6. Accediu ara a Windows com a usuari de destinació.
 7. Obriu WinOmega i la pantalla d'Status.
 8. Preneu nota de la ruta on es troba la carpeta de configuració.
 9. Tanqueu WinOmega.
 10. Copieu a la carpeta de configuració el fitxer winomega.ini esmentat més amunt, i deixeu que sobreescrigui l'existent.
 11. Finalment obriu el fitxer winomega.reg esmentat més amunt, si hi és, i accepteu el diàleg per a agregar la informació al Registre de Windows.
 12. Si obriu ara el programa, haurà d'haver incorporat totes les configuracions de l'usuari d'origen. En cas contrari, reviseu pas a pas el procediment seguit. L'eventual absència del fitxer winomega.reg pot ser causa que una part de les configuracions no s'hagi copiat.


Al capdamunt