Textos

El programa posa a la vostra disposició un senzill però complet editor de textos que, sense grans pretensions, us permetrà llegir i escriure arxius en formats RTF (Rich Text Format) i TXT.

Si us cal crear un text amb format mitjançant l'ús de les opcions de font, mida, negreta, cursiva, subratllat, color, etc. caldrà que el deseu com a RTF, ja que el format de fitxer de text pla TXT no té la capacitat de conservar aquestes característiques.

En el menú Predefinits podreu crear textos fixos, sense format, per al text lliure de tiquets, albarans, factures, pressupostos i comandes, i també per al missatge de correu electrònic que s'adjuntarà en enviar aquests documents. D'aquesta manera, en crear un nou pressupost, albarà o factura, el programa hi incorporarà aquest text automàticament, que pot ser modificat sobre la marxa. Això pot ser molt útil per a comunicar condicions de venda o garantia, canvis de preus, campanyes d'ofertes o rebaixes, canvis d'adreça o de telèfon, per a indicar la data de les vacances o, simplement, per a felicitar el Nadal. Els textos creats en aquest menú són independents per a cada empresa. Per a repetir-los podeu fer servir el porta-retalls. Les addicions o modificacions introduïdes en els textos predefinits només afectaran els documents creats a partir de llavors, no pas els antics.

El menú Predefinits > Text electrònic fix és útil per a crear textos fixos explicatius que el programa farà servir com a cos del missatge que acompanya el document quan aquest sigui enviat de forma automàtica per via electrònica.

De manera anàloga a altres editors de textos de Windows, es poden fer servir les funcions de seleccionar text amb el ratolí, copiar-lo o retallar-lo, i enganxar-lo a una altra posició per arrossegament.

Feu servir la funció Vista Prèvia o premeu Control+I per obtenir una vista preliminar del text abans de procedir-ne a la impressió, des d'on també podreu enviar-lo per correu electrònic. En alguns sistemes el resultat d'imprimir el text des de dins la vista prèvia podria ser lleugerament diferent a l'obtingut directament a través de la funció Imprimeix, especialment pel que fa a la mida de la lletra i marges esquerre i dret. Per limitacions tècniques, des d'aquest punt només és possible exportar el text en format QuickReport o QRP.

Si redacteu un escrit adreçat a algun dels vostres clients, proveïdors o agents comercials podeu aprofitar la funció Adreça per tal que el programa hi entri les seves dades completes. Una vegada seleccionat el destinatari, apareixeran automàticament el seu codi, nom comercial, nom fiscal, persona de contacte, adreça, codi postal, població, província i primer número de telèfon, a la posició definida a Configuració, Textos, Línia i Marge. Si voleu dur-lo més a la dreta o més a l'esquerra, feu servir la tecla Tab (tabulador) o Esborrar respectivament. Els camps codi, contacte, província i telèfon només hi seran inclosos si ho teniu així definit a la mateixa secció de Configuració, on també podreu triar que l'adreça sigui impresa en lletra negreta.

Si modifiqueu un text en format RTF obtingut en exportar un llistat des d'una vista prèvia podria ser que la posició i tipus de lletra de l'adreça no fossin els esperats, a causa dels codis ocults que aquests fitxers contenen per tal de formatar-ne les columnes.

Podeu canviar-ne el color de fons des de Configuració, Reixetes.