Ajuda > Status

En aquesta pantalla podeu consultar informacions diverses sobre les vostres dades, sobre el programa i sobre el sistema on resideixen.

A Usuari i Número de registre trobareu el nom i el número de registre que us identifiquen com a usuari registrat.

A Versió del programa podeu consultar el número de versió de WinOmega. I més avall la versió del BDE i la carpeta on es troba.

Comparteix fitxers ha d'estar activat si feu servir el programa en una xarxa local, tant si és punt a punt com client/servidor. En cas contrari, reviseu Configuració, Xarxa local (informació disponible només amb usuari administrador o quan el programa s'executa com a administrador).

En altres apartats d'aquesta pantalla trobareu la data de la primera instal·lació del programa, el nombre total de registres que teniu d'alta a la base de dades (disponible només al servidor de la xarxa local), la carpeta de programa o carpeta on està instal·lat el programa, la carpeta de configuració o el lloc on es desa el fitxer de configuració winomega.ini, la carpeta de treball, i altres informacions d'interès que no necessiten descripció.

Quan es treballa en xarxa en algunes ocasions pot ser d'utilitat conèixer quins altres punts de xarxa tenen obert el programa. Amb aquest fi premeu el botó Usuaris en xarxa.

Premeu el botó Captura per a copiar al porta-retalls una captura d'aquesta pantalla.