Utilitats > Configuració > Seguretat > Contrasenya

Per motius de seguretat, l'accés al programa es pot limitar mitjançant l'entrada d'una contrasenya. A través d'aquesta funció l'usuari la pot definir lliurement, i modificar-la tantes vegades com vulgui.