Cerca

Amb algunes funcions del programa podeu aprofitar les facilitats de cerca de dades que aquesta pantalla us proporciona.

Teclegeu les primeres lletres del nom de l'article, client, proveïdor o agent, i la reixeta us situarà de manera incremental en el registre que més se li aproximi. Si voleu fer la cerca per un altre camp, seleccioneu-lo a la llista desplegable o bé, amb més rapidesa, feu clic damunt el títol de la columna que pertoqui. La selecció de camp que efectueu es guardarà per a una ocasió posterior.

Des de la casella Interior podeu efectuar una cerca interior de tal manera que localitzeu per qualsevol mot o fragment situat dins del nom. Per exemple, podeu trobar un client la denominació del qual contingui distrib, a qualsevol posició. Així trobareu tant un client que es digui Distribucions i Vendes com un altre denominat Venda i Distribució. La cerca pot ser realitzada endavant o enrere, segons que premeu un o l'altre dels botons disponibles, i pot ser repetida tantes vegades com vulgueu. Podeu prémer també la tecla Retorn per cercar endavant. Per començar des del principi premeu abans el botó del navegador que condueix al principi del fitxer. No es poden fer recerques interiors a camps diferents del nom. El programa no hi distingeix entre majúscules i minúscules.

Si el registre que cerqueu encara no és a la vostra base de dades donar-lo d'alta sobre la marxa prement damunt el botó amb el signe més o amb la tecla Insert, sense que calgui abandonar l'operació en curs. No operatiu a cerca d'articles comprats per un client, ni a les pantalles de canvis d'articles, clients, proveïdors i agents, ni en la cerca d'articles d'un proveïdor en la gestió de comandes.

Podeu donar de baixa un registre sobre la marxa prement damunt el botó amb el signe menys o la tecla Supr. Aquesta funció no permet imprimir la fitxa abans de la seva eliminació. Si ho vol així, doni de baixa el registre des de la reixeta principal. No operatiu a cerca d'articles comprats per un client.

Si a la reixeta principal corresponent es troba marcada la funció Oculta inactius, en aquesta pantalla també es trobaran ocults aquests registres. Marqueu la casella Mostrar inactius perquè hi siguin mostrats. Si el filtre fos molt estret i/o en ordinadors lents, és possible que s'observi un retard a l'obertura de la reixeta i en la navegació al llarg del fitxer.

Feu servir el navegador per a moure-us al llarg del fitxer o, si ho preferiu, les tecles fletxa amunt, fletxa avall, RePàg, AvPàg, Control+Inici i Control+Fi.

Si l'operació de cerca es fa sobre el fitxer d'articles, el programa us en mostrarà al peu l'existència, preu de cost i els tres preus de venda. Si no voleu veure aquestes dades, premeu damunt el botó Mostra/Oculta peu.

Premeu el botó Notes per a veure el camp del mateix nom associat a cada registre.

Si voleu veure en una finestra addicional la imatge associada a cada article, premeu el botó Imatge. Si un article no té imatge assignada la finestra, per descomptat, apareixerà buida.

Premeu el botó Ajuda o la tecla F1 per veure aquesta pàgina.

Podeu redimensionar la finestra en altura arrossegant-ne la vora inferior amb el ratolí, per tal que adopti la mida que us sembli més escaient.

Una vegada localitzat el registre que voleu, podeu acceptar-lo prement damunt el botó Accepta o la tecla Retorn, o bé, més ràpidament, fent doble clic damunt la línia seleccionada. En cas contrari, premeu Anul·la o la tecla Esc.

Aquesta funció té una variant que mostra només els articles comprats per un client, amb indicació del darrer preu aplicat i data de l'operació més recent. Només s'hi pot accedir des de les pantalles d'emissió i canvis d'albarans, factures i pressupostos, mantenint premuda la tecla Shift quan es crida la funció de cercar article. En aquest cas l'ordenació per darrera data es mostrarà en sentit descendent, de més recent a més antiga.