Fitxers > Articles > Fitxer > Clients
Fitxers > Clients > Fitxer > Articles

Mitjançant aquestes funcions podeu visualitzar els clients que han comprat cada article, o els articles que han estat comprats per cada client, a través de dues reixetes associades. Hi podeu també obtenir informació arran de la data de la primera i darrera venda, el nombre de vegades que ha comprat, la quantitat acumulada de l'article, i el darrer preu i descompte aplicats.

Si voleu efectuar operacions de depuració o neteja d'aquest fitxer de manera global, accediu a Edició > Històric.

Aquestes dades les va emmagatzemant el programa, des del dia de la instal·lació, a mesura que s'enregistren moviments de sortides a través d'albarans o factura directa. La informació mostrada és només orientativa i no ha de ser emprada per a efectuar càlculs posteriors, i en cap cas amb finalitats comptables o financeres. Si en algun moment voleu reiniciar-la o posar-la a zero podeu fer-ho mitjançant la funció Buidar. Per si després us en penediu, el programa desarà una còpia de seguretat dels fitxers omg-acl.* a una carpeta amb el nom Temp per sota de la carpeta de treball. Després d'haver reiniciat aquesta informació es perden per sempre les dades estatístiques que emmagatzemava, i també els registres del darrer preu i darrer descompte aplicats. Per protegir la integritat de les dades d'usuari, aquesta funció no està operativa quan hi ha més d'un punt a la xarxa amb el programa obert.

Alguns dels camps poden ser modificats manualment per l'usuari, per si en fos necessària la regularització. Situeu el ressaltat a la cel·la que vulgueu i teclegeu la nova dada. Per a canviar alguna de les dates feu doble clic damunt la cel·la corresponent, o també prement les tecles Espai o Retorn o damunt el botó Captar data, quan es troba ressaltat un dels dos camps. Us apareixerà un calendari que us permetrà fixar la nova data amb comoditat mitjançant un doble clic. Si voleu moure-us per aquest calendari, feu clic damunt el nom del mes i obtindreu un menú amb tos els mesos de l'any per triar, o feu clic damunt la paraula Avui per a tornar a la data actual. Oculteu el calendari de la mateixa manera que l'heu obtingut. La llengua del calendari és la que està definida a la configuració regional o opcions regionals del Tauler de Control de Windows, i no pas la llengua en què estigui configurat el programa.

Feu servir la funció Baixa per eliminar un client o un article a la reixeta inferior. Una vegada suprimit un registre, ja no pot ser afegit de nou.

L'ordenació i el filtre de la reixeta d'articles o de clients seran els que estiguin vigents a la reixeta d'origen.

El navegador us permetrà moure-us per totes dues reixetes. També podeu fer-ho movent amb el ratolí les barres de desplaçament, o amb les fletxes del teclat i les tecles RePàg i AvPàg.

Feu servir la funció Canviar per a alternar cíclicament les reixetes, o bé feu clic damunt la que voleu que estigui activa, o useu la tecla Tab.

Amb la funció Localitza podeu realitzar recerques a qualsevol de les dues reixetes.

Amb la funció Llistats podeu obtenir un llistat imprès de la reixeta de clients o d'articles, segons el cas.

Podeu augmentar la mida d'una reixeta a expenses de l'altra arrossegant el separador amb el ratolí.