Magatzem > Pressupostos

Els pressupostos són documents amb la mateixa estructura i format que els albarans i les factures, però amb la diferència que la seva emissió no té repercussió a l'existència d'articles. Poden ser útils per a lliurar al possible client un detall dels materials i/o serveis pels quals s'ha interessat, amb l'import total que li costarà.

Algunes empreses fan servir els pressupostos com a ordre de fabricació, i per aquest motiu els reanomenen des de Magatzem > Pressupostos > Impressió com a Ordre de Treball o Treballs en Curs.

Aquest document pot ser imprès tot seguit mitjançant l'opció Magatzem > Pressupostos > Impressió, i pot també ser modificat i donat de baixa, de manera anàloga a com es fa amb els albarans i factures, a Magatzem > Pressupostos > Canvis. La numeració que WinOmega dóna al document és correlativa, i pot ser modificada per l'usuari a través de Configuració (Numeració de pressupostos).

Posteriorment, el pressupost pot ser convertit a albarà o a factura a través de la funció Magatzem > Pressupostos > Canvis > Conversió. El nou document prendrà com a data la del dia actual i com a número el que en aquell moment li correspongui segons el comptador de l'empresa activa (vegeu Configuració). Aquest procés actualitza les existències de magatzem i també les dades estatístiques del client. No adverteix l'usuari, tanmateix, d'una eventual manca de gènere, contràriament al que succeeix en l'emissió d'albarà o factura directa, i podria deixar anotada, per tant, una existència negativa. Una vegada un pressupost ha estat convertit desapareix de la base de dades, cosa per la qual no és possible l'operació inversa. Si voleu que l'albarà o factura creat incorpori al text lliure una referència amb el número i la data del pressupost marqueu la casella Identifica pressupost a Configuració.

Si us estimeu més donar un nom diferent al document imprès, com per exemple Factura Pro-Forma (també denominat Pro Forma i Proforma), o un altre qualsevol, podeu fer-ho a Magatzem > Pressupostos > Impressió > Textos > Nom del document. Premeu després el botó Desa per a conservar la nova denominació. El nom redefinit és independent per a cadascun dels idiomes en què funciona el programa, de manera que en cas de necessitat caldria canviar temporalment l'idioma del programa per a modificar l'altra versió del nom.

Podreu obtenir un llistat dels pressupostos pendents a través de la funció Magatzem > Llistats > Pressupostos.

Per a confegir pressuposts en mode de text lliure, com se sol fer en alguns sectors del comerç, s'aconsella fer servir la funció Textos.