Utilitats > Empresa

WinOmega pot ser emprat per a la gestió de 9 seqüències o sèries numèriques independents (que ací en direm empreses) d'albarans, factures, pressupostos i rebuts, però amb magatzem comú i compartint fitxers d'articles, clients, proveïdors i agents. La capçalera d'albarans, factures i pressupostos definida a la pàgina d'impressió és també comuna. No es tracta pas de la possibilitat de fer servir el programa per a nou empreses reals i independents, cadascuna amb la seva pròpia raó social o nom comercial, sinó només nou numeracions.

Entre altres moltes aplicacions, pot ser útil per a emetre factures simplificades o tiquets de caixa, quan necessiteu que segueixin una seqüència numérica distinta de les factures completes. També per a emetre autofactures, especialment quan es fan compres sense IVA dins la Unió Europea, per tal de complimentar el model 303 de la Hisenda espanyola.

No recomanem, tanmateix, fer servir aquesta funcionalitat per a separar les facturacions de diferents anys. Presenta més inconvenients que avantatges. Per a més detalls vegeu la resposta #230 a Consultes i respostes.

Amb aquesta funció es pot seleccionar la sèrie numèrica o empresa que volguem activa en un moment determinat. En el títol de cada pantalla afectada, incloent-hi la principal, i també a la capçalera dels llistats que correspongui, apareixerà un número entre claudàtors que ens indica l'empresa amb què estem treballant en aquest moment, llevat de la 1.

Si treballeu indistintament amb diverses empreses i canvieu sovint d'una a l'altra, eviteu equivocar-vos amb la funció Obre a empresa... disponible a Configuració.

L'accés a aquesta funció pot ser blocat a través de la pestanya Seguretat a Configuració.