Utilitats > Agenda

Es tracta d'una agenda molt senzilla que té com a funció principal advertir-vos, en el moment d'arrencar el programa, de les tasques que teniu pendents a la data actual.

A més del menú existent a la part superior, per a la vostra comoditat podeu obtenir un altre menú amb les mateixes opcions prement el botó dret del ratolí.

Feu servir el botó amb el signe més o la tecla Insert per a donar d'alta un nou apunt, el botó amb el signe menys o la tecla Control+Supr per a anul·lar un apunt, i el navegador per a moure-us amunt i avall.

Mitjançant l'opció Marca/Desmarca es pot treure i posar una marca a un apunt, si bé també és possible fer-ho amb més rapidesa amb una pulsació doble amb el ratolí damunt la primera columna, i prement Espai o Retorn quan el camp es troba ressaltat. Les línies que tinguin una marca hi apareixeran amb la lletra de color vermell. Aquest color pot ser modificat a Configuració.

Quan obriu el programa, si existeix a l'agenda algun apunt marcat i amb la data del dia o anterior, independentment de l'hora, l'agenda s'obrirà perquè en tingueu coneixement. Òbviament, si es tracta d'un dia festiu, l'avís no servirà de res fins a l'endemà, si no és que enceneu l'ordinador aquell dia.

Amb l'opció Data, present als menús i a un botó, o prement doble damunt el camp corresponent d'un apunt, o amb les tecles Espai o Retorn quan el camp està ressaltat, es pot entrar o modificar la data. En el calendari que apareix a pantalla feu doble clic amb el ratolí damunt el dia que voleu, i aquesta data serà dipositada a l'apunt actiu. Si voleu moure-us per aquest calendari, feu clic damunt el nom del mes i obtindreu un menú amb tos els mesos de l'any per triar, o feu clic damunt la paraula Avui per a tornar a la data actual. La llengua del calendari és la que està definida a la configuració regional o opcions regionals del Tauler de Control de Windows, i no pas la llengua en què estigui configurat el programa.

L'hora pot ser entrada manualment o bé, mitjançant una pulsació del ratolí, seleccionada entre una sèrie d'hores separades per intervals de 15 minuts. No es permet entrar dues anotacions amb la mateixa data i la mateixa hora.

Mitjançant la funció Repeteix es pot definir un període expressat en dies perquè una tasca es repeteixi després d'haver-ne vençut la data. Amb aquest fi caldrà (1) marcar l'anotació mitjançant la funció Marca/Desmarca, i (2) omplir el camp Repeteix. El valor 30 d'aquest camp i els múltiples de 30 seran computats com a mesos sencers, i 365 i els múltiples de 365 com a anys sencers, independentment de la durada dels mesos i dels anys, de manera que introduint-hi, per exemple, 90, el programa repetirà l'anotació passats tres mesos i no pas 90 dies. Després que la tasca a repetir hagi estat mostrada en la data que li pertoca, o en dies posteriors si ha caigut en festiu o en vacances, l'usuari li haurà de llevar la marca com a indicador que se n'ha assabentat. Quan obriu de nou l'agenda, l'anotació s'haurà traslladat a la nova data. Per a anul·lar una repetició senzillament introduïu-hi un zero o esborreu el contingut del camp Repeteix. Pel fet que no s'admeten dos registres d'agenda amb la mateixa data i hora, si en repetir una anotació hi hagués una coincidència en tots dos camps amb un altre registre existent prèviament, el programa emetrà un missatge d'advertiment i el procés quedarà en suspens fins que l'usuari modifiqui l'hora (o la data) d'un qualsevol dels dos registres afectats.

El camp Tasca admet un màxim de 150 caràcters.

Podeu obtenir un llistat imprès dels vostres apunts amb l'opció Llistats.

En podeu canviar el color de fons a Configuració, Reixetes, Color del fons.

Moltes de les funcions disponibles tenen també una tecla associada. En els menús en podreu veure la correspondència.