Utilitats > Còpia de seguretat

Feu servir aquesta funció per a obtenir còmodament còpies de seguretat de les vostres dades d'usuari. I tingueu sempre molt present que és crucial fer-ho almenys una vegada cada dia.

Per tal que estigui operativa caldrà que seleccioneu Directa a Configuració, pestanya Seguretat. Si voleu que el procés s'iniciï automàticament cada vegada que el programa es tanqui, marqueu la casella Crea còpia en tancar. A la casella Carpeta caldrà triar una carpeta present a qualsevol dispositiu existent al vostre equip, o als equips de la xarxa si és que compteu amb una xarxa d'àrea local, on WinOmega copiarà els vostres fitxers de dades un a un, sense comprimir ni fragmentar en volums. La carpeta triada no haurà de contenir caràcters especials, com vocals accentuades, ce trencada, enya, i preferiblement tampoc espais en blanc.

Tanmateix, si us calgués una major especificitat i més possibilitats, us recomanem que seleccioneu l'opció A través de Windows, i accedireu llavors al programa extern Còpia de Seguretat de Microsoft, que va inclòs a la majoria de les versions del sistema operatiu.

Si treballeu a una xarxa local, és molt recomanable efectuar aquesta operació a l'ordinador principal o servidor de fitxers i, en qualsevol cas, tancar abans altres sessions del programa que poguessin estar en execució als altres punts de la xarxa.


Com restaurar la còpia de seguretat


Dispositius recomanats

En qualsevol cas és crucial que sigui diferent d'on es troba la carpeta de treball. Tampoc no s'ha de fer en una partició del mateix disc, encara que estigui mapejada amb una altra lletra i/o tingui un altre nom. Altrament la còpia de seguretat deixaria de ser realment segura.

El dispositiu seleccionat pot estar situat a qualsevol punt de la xarxa local a condició que estigui compartit, i haurà de tenir sobradament prou espai disponible per a encabir-hi la mida dels vostres fitxers de dades tantes vegades com dies tingui el període seleccionat a Configuració, 7 si heu escollit conservar els fitxers una setmana, i 31 si heu triat un mes.

Si no teniu al vostre equip cap dels dispositius recomanats, penseu que tots ells són relativament barats i que la inversió estaria sobradament justificada. Les vostres dades d'usuari poden tenir un valor incalculable i la pèrdua accidental i inesperada podria implicar la paralització total del vostre negoci.


Dispositius desaconsellats


No hauríeu de triar el mateix disc o dispositiu que conté la carpeta de treball perquè en cas que s'espatllés mecànicament, o us vegéssiu obligat a reformatar-lo, perdríeu tant els fitxers originals com la seva còpia. Però si finalment decidíssiu fer-ho així, feu-ho amb coneixement de causa i sota la vostra responsabilitat.

Una vegada s'iniciï el procés, que no pot ser interromput, el programa farà còpia dels fitxers en una carpeta de nova creació amb el nom WinOmega.bak dins la carpeta triada per l'usuari. Dins de WinOmega.bak es crearan altres carpetes: Amb el nom 0 (número zero) si a Configuració heu triat conservar la còpia un dia. Numerades de l'1 al 7, corresponents als dies de la setmana (dilluns 1, dimarts 2, ..., diumenge 7), si heu seleccionat conservar la còpia una setmana. I numerades del 01 al 31 si heu escollit durant un mes. Si empreu més d'una empresa, hi veureu aparèixer, a més, altres carpetes numerades dins del dia. La còpia pot dipositar-se cada dia en una carpeta diferent, segons tingueu configurat, fins a completar-ne el cicle. D'aquesta manera, l'usuari podrà comptar amb diverses còpies de seguretat recents.

Si a Configuració ho teniu així definit, també es crearà una còpia de seguretat de l'arxiu digital a una carpeta amb el nom de l'any o exercici en curs.

Fitxers de dades que s'inclouen a la còpia

 • Articles
 • Clients
 • Proveïdors
 • Agents comercials
 • Entrades (albarans i factures de proveïdors)
 • Sortides (albarans i factures a clients)
 • Pressupostos
 • Famílies d'articles
 • Components d'articles
 • Comptadors de pressupostos, albarans i factures
 • Articles comprats per un client i clients que compren un article
 • Terminis de pagament
 • Formes de pagament
 • Formes d'enviament
 • Agenda
 • Telèfons
 • Textos predefinits per a comandes, pressupostos, albarans, factures (completes o simplificades) i tiquets
 • Text al peu de la llista de preus
 • Text del bloc de notes
 • Configuracions d'usuari completes (winomega.ini i winomega.reg) si es treballa com a usuari administrador
 • Arxiu digital (si està definit així a Configuració)
 • Clau de registre d'usuari (si s'escau)

Fitxers de dades que no s'inclouen a la còpia

 • Arxius creats amb l'editor de textos (tret dels predefinits)
 • Documents enviats per correu electrònic
 • Fitxers relacionats amb els rebuts enviats al banc
 • Fitxers exportats a comptabilitat
 • Fitxers exportats en altres formats
 • Documents exportats des de la vista prèvia
 • De forma general tots aquells que van inclosos al paquet d'instal·lació de WinOmega.

Feu sovint una ullada, mitjançant l'Explorador d'arxius, a les carpetes de la còpia de seguretat. Comproveu que es van actualitzant correctament, per la data i l'hora dels fitxers. Mai no es pot descartar que el procés de còpia pugui fallar, a causa d'algun problema fortuït del sistema.

En alguns casos és possible que el fitxer de configuració winomega.reg no aparegui amb els altres fitxers obtinguts. Això pot ser causat perquè la carpeta triada per a la còpia de seguretat té una ruta massa llarga o un nivell massa profund. Certes instal·lacions de Windows, a més, no permeten crear aquest fitxer a les carpetes \Arxius de Programa, \Program Files o \Documents & Settings (o a l'Escriptori). La solució en tots els casos és triar a Configuració una carpeta distinta. En altres casos pot ser degut a que Windows n'impedeix la creació perquè no s'està executant WinOmega com a administrador.

Consell pràctic

Feu servir un llapis USB amb memòria flash que tingui prou capacitat, i traieu-lo cada nit del local de l'empresa. Podeu endur-vos-el a la butxaca o a una cartera de mà. I una cosa encara millor: manteniu un parell de llapis i deixeu-ne sempre un fora de l'empresa, alternant, per exemple, dies parells i senars. D'aquesta manera us assegurareu davant una eventual pèrdua de fitxers per robatori, incendi o inundació. El valor de les vostres dades pot ser tan elevat que prou mereix aquestes petites molèsties.

Si treballeu en xarxa...

Mentre un dels punts de la xarxa està fent la còpia de seguretat és molt probable que tingueu problemes d'accés a les dades des dels altres punts, i fins i tot que el procés de còpia falli en detectar que alguns dels fitxers estan oberts. Com ja hem indicat més amunt, és altamente recomanable que la còpia sigui obtinguda només des del servidor de fitxers i que la resta dels punts mentrestant mantinguin WinOmega tancat.

Si feu servir diverses carpetes de treball...

Si manteniu diferents jocs de dades cadascun a una carpeta de treball distinta i soleu canviar-los des de dins del programa, teniu en compte que WinOmega en tancar-se podria sobreescriure la còpia de seguretat d'una carpeta amb els fitxers de l'altra, ja que el programa no aplica cap distinció entre ells. Per evitar aquest problema és millor que manteniu una instal·lació completa del programa per a cada base de dades, cadascuna a la seva pròpia carpeta i amb una ruta per a la còpia de seguretat independent.

Com encriptar la còpia de seguretat

La majoria dels programes compressors de fitxers ja duen integrada una funció per a encriptar el paquet que produeixen. Però si voleu encara més seguretat, feu servir GPG (GNU Privacy Guard)[enllaç extern] o PGP (Pretty Good Privacy)[enllaç extern], disponibles a la xarxa, el primer d'ells de franc.

Com verificar la còpia de seguretat

No només cal fer còpia de seguretat tots els dies. De tant en tant és molt convenient també que comproveu que l'esteu obtenint correctament. Amb aquest fi creeu temporalment una carpeta amb un nom qualsevol i simuleu-hi una restauració de la còpia (vegeu-ho més avall). Tot seguit obriu WinOmega i canvieu-ne la carpeta de treball de manera que el programa llegeixi de la còpia restaurada. Feu un cop d'ull general als fitxers principals i a les darreres factures emeses, per veure si hi estan presents. I després no us descuideu de tornar a la carpeta de treball habitual.

Com saber quan s'ha fet la darrera còpia de seguretat i a quina carpeta es troba

Consulteu la pantalla de Status.

Com restaurar la còpia de seguretat

En cas que calgui, per haver comprat un ordinador nou, o perquè accidentalment heu eliminat fitxers de dades, o perquè el disc dur ha tingut una fallada mecànica o lògica, o bé quan s'hagin corromput les dades de forma irrecuperable, caldrà que en restaureu la còpia de seguretat.

Primer de tot tanqueu WinOmega. I tot seguit comproveu que esteu registrat a Windows com a usuari Administrador. Per a més detalls convé llegir la resposta #237.

Obriu l'Explorador d'arxius i accediu al disc i carpeta que heu triat per a dipositar-hi la còpia. Obriu la carpeta WinOmega.bak i entreu a la carpeta on es trobi la còpia més recent. Si no recordeu en quina data es va fer la darrera còpia, teniu en compte que dins de cada carpeta els fitxers van marcats amb la data i l'hora en què han estat copiats. Si no hi apareix la data, obriu el menú Visualitza de l'Explorador, trieu Detalls o Agrupa per (segons la versió de Windows hi pot haver lleugeres variacions). Mitjançant el ratolí o el teclat, o amb l'opció Selecciona-ho tot, seleccioneu-hi tots els fitxers i carpetes. Copieu-los al porta-retalls prement Control+C o amb l'opció Copiar del menú. Tanqueu WinOmega si estigués obert, aneu a la carpeta de treball i enganxeu-hi el contingut del porta-retalls amb Control+V o amb l'opció Enganxar del menú. Permeteu que se sobreescriguin tots els fitxers i carpetes. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #375 i la #377.

Si voleu recuperar també les configuracions d'usuari, pugeu un nivell a la ruta de carpetes en el disc on es conserven les còpies, cerqueu un fitxer amb el nom winomega.ini, copieu-lo a la carpeta de configuració, la ruta de la qual podreu consultar a Status, i finalment obriu el segon fitxer de configuració denominat winomega.reg i accepteu el diàleg per agregar la informació al Registre de Windows (si aquest fitxer no fos al seu lloc podria ser perquè no estàveu registrat a Windows com a usuari administrador en el moment d'obtenir la còpia de seguretat). Vegeu també la resposta #319.

Per a restaurar la còpia de l'arxiu digital, copieu els fitxers que trobareu a carpetes amb el nom de cada exercici a les carpetes originals.

Important: Si traslladeu WinOmega des d'una versió de Windows de 32 bits a una de 64 bits, preneu nota que la carpeta de treball desada al fitxer de configuració winomega.ini podria no ser reconeguda en una nova instal·lació. La causa és que \Arxius de Programa canvia de nom per als programes de 32 bits i esdevé una cosa així com \Program Files (x86) o \Arxius de Programa (x86).

Us convé llegir també les respostes #252, #319 i #344.