Reixetes de dades

La gestió de les dades a WinOmega està basada en gran part en allò que denominem reixetes (també conegudes com a graelles), aquells rectangles compostos per files i columnes en forma de taula que es troben presents a molts punts del programa. És molt important aprendre a emprar-les i a navegar-hi al llarg i ample. De les files se'n diu també sovint registres, i de les columnes, camps.

S'hi poden fer servir els menús desplegables, el navegador, i multitud de tecles que ja estan indicades en els mateixos menús. A més a més, les fletxes de cursor i les tecles Inici, Fi, RePàg, AvPàg, Control+RePàg, Control+AvPàg, Control+Inici i Control+Fi són de gran utilitat per a la navegació. Per a la vostra comoditat, a moltes reixetes existeix també un menú contextual. Proveu-ho.

Les reixetes no filtrades tenen una barra de desplaçament vertical al marge dret. Podeu arrossegar-la amb el ratolí per a desplaçar-vos pel fitxer. La posició de la barra sol ser proporcional a la posició del registre actiu, llevat d'aquells casos en què el fitxer estigui subjecte a alguna mena de filtre. Aleshores la barra només admet tres posicions: inici, fi i qualsevol registre entre mig.

En certes operacions, aplicant un doble clic damunt la línia activa s'aconsegueix més rapidesa. Per exemple, per a seleccionar un article, client, proveïdor o agent a la reixeta de cerca, i per a obrir la pantalla de canvis d'articles, clients, proveïdors i agents, feu clic dues vegades damunt la línia seleccionada en comptes d'emprar el botó corresponent.

Algunes reixetes permeten la modificació directa de les dades. Premeu F2, feu-hi doble clic, o senzillament comenceu a escriure, si voleu introduir canvis en una cel·la. Si apareix un botó amb punts suspensius, feu-hi clic amb el ratolí, o bé feu servir la tecla Control+Retorn, per a obrir una finestra auxiliar.

Les columnes de les reixetes són configurables per l'usuari. Mitjançant l'aplicació del ratolí a la zona dels títols és molt fàcil eixamplar-les i estrènyer-les fins a gairebé ocultar-les (Situeu el punter del ratolí damunt el títol de la columna i acosteu-lo al marge dret. Observareu que el punter canvia de forma. Manteniu premut el botó esquerre i arrossegueu la línia divisòria cap a l'esquerra o cap a la dreta), i també arrossegar-les per a canviar-ne la posició relativa (Premeu damunt el títol amb el botó esquerre i dugueu-la a una altra posició). Prement damunt el títol d'algunes de les columnes es canvia el criteri d'ordenació de les dades.

Les reixetes principals d'articles, clients, proveïdors i agents, i les de canvis d'entrades i de factures de proveïdors, conserven la configuració de les columnes (amplada i posició relativa) i el criteri d'ordenació per a sessions posteriors. Si mai voleu restaurar-ne la configuració original podreu fer-ho fàcilment des de Configuració, requadre Reixetes.

A la reixeta d'articles potser trobareu que algunes línies apareixen en color vermell. Aquests són els articles l'existència dels quals es troba sota mínim. A la reixeta de clients, en canvi, us apareixeran en vermell les línies d'aquells que tinguin marcat el camp Advertiment. Tots dos colors poden ser modificats a gust de l'usuari a Configuració, requadre Reixetes.

Feu proves sense por fins a agafar pràctica i exploreu amb deteniment totes les opcions presents als menús i botons. Hi descobrireu coses interessants.

Nota important: Si treballeu amb una reixeta mentre es troba actiu un filtre molt estricte, les operacions que realitzeu mentrestant podrien ser notablement lentes, especialment amb fitxers molt extensos i/o en equips antics, fins a fer la sensació que el programa s'ha penjat. Així mateix, la barra de desplaçament vertical tindrà només tres posicions: principi, final i al mig.