Utilitats > Telèfons

En aquesta pantalla trobareu els números de telèfons i adreces de correu electrònic i web de tots els clients, proveïdors i agents que tingueu registrats, o bé tots ells unificats. No n'heu de donar d'alta cap. El programa n'agafa les dades directament dels fitxers principals. Si no hi trobeu el nom que voleu, potser és que encara no n'havíeu fet l'alta. Si no teniu enregistrat cap agent comercial la pestanya corresponent als agents no hi apareixerà.

Prement damunt la pestanya corresponent, o bé a través del menú principal o del menú contextual, podeu saltar d'un fitxer a un altre.

Teclegeu a la casella Cerca les primeres lletres del nom del client, proveïdor o agent, i la reixeta us situarà de manera incremental en el registre que més se li acosti. O bé feu servir la funció Localitza per a realitzar recerques més selectives i per altres camps.

Feu servir el navegador per a moure-us al llarg de cadascun dels fitxers.

Mitjançant la funció Marca el programa trucarà al número de telèfon associat al camp Telèfon (1) del registre actiu si el vostre equip disposa d'un programa extern capaç d'obrir URIs de tipus tel. Si us cal marcar el Telèfon (2), el Telèfon (3) o el Telèfon (4), seleccioneu-lo a la part inferior esquerra de la pantalla o en els menús disponibles.

Per a més rapidesa en el marcat, feu doble clic damunt la línia activa. Si feu aquesta operació damunt una casella amb una adreça electrònica s'obrirà el programa predeterminat de correu electrònic. Si ho feu en una casella que contingui una URL o adreça web, s'obrirà el navegador d'Internet predeterminat.

Per tal de guardar la vostra privacitat, podeu realitzar la trucada sense identificació del número sortint. N'hi ha prou a marcar la casella Sense identificar. El programa hi afegirà el prefix #31#.

Feu clic a la funció Email per a enviar un missatge si teniu instal·lat un programa de correu electrònic.

Executeu la funció Lloc web per a obrir la pàgina web del client, proveïdor o agent.

Amb la funció Imprimeix podreu obtenir un llistat imprès, configurable, de la llista visible a pantalla.

En podeu canviar el color de fons a Configuració, Reixetes, Color del fons.

Moltes de les funcions disponibles tenen també una tecla associada. En els menús en podreu veure la correspondència.

El marcat del número de telèfon és operatiu amb línies XTB (Xarxa Telefònica Bàsica), però no pas amb XDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats).