Magatzem > Comandes > Altes

A través d'aquesta pantalla l'usuari podrà emetre comandes a proveïdors. Després de tancada l'emissió del document sempre podreu introduir-hi modificacions o donar-lo de baixa des de la pantalla de canvis.

Comenceu entrant-hi el codi del proveïdor si el coneixeu. En cas contrari, podreu cercar-lo fàcilment en una llista si premeu el botó Cerca / Alta o bé la tecla Control+Retorn, on fins i tot podreu donar-lo d'alta si calgués.

Si el proveïdor té marcat a la seva fitxa el camp Advertiment el procés serà interromput en aquest punt i es mostrarà el contingut del camp Notes per si es considerés adient abandonar l'emissió del document. En cas que aquest camp fos molt extens i excedís els límits de la pantalla, els botons d'acceptar i anul·lar no estaran visibles. Premeu la tecla S per a continuar amb el document, o les tecles N o Esc per a recular.

Entreu les dades de la capçalera a les caselles situades a la zona dreta de la pantalla. La data de lliurament serà calculada automàticament pel programa en base al contingut dels camps Termini de lliurament que consti a la fitxa del proveïdor. Com a Forma de pagament, Forma d'enviament, Ports pagats i Dte.p.i. (descompte per pagament immediat) entraran els que tingui el proveïdor a la seva fitxa. Si bé qualsevol d'aquestes dades pot ser modificada sobre la marxa. El camp Ports pagats té tres estats: marcat, sense marcar i indefinit. Trieu aquest darrer quan el concepte de ports no s'escaigui, com en el cas de sol·licitar serveis, o quan no interessa que consti en el document imprès.

El programa numera els documents de manera correlativa, començant pel que estigui definit a Configuració, Numeració. Si voleu canviar-lo sobre la marxa premeu el botó Canviar número a dalt a la dreta o la tecla Control+N, on podreu entrar qualsevol número no més gran que 999999 a condició que no estigui repetit en un document anterior. En canviar el número del document, si la reixeta estava en estat d'espera per a entrar un nou codi, aquesta situació es perd i caldrà prémer el botó amb el signe més per a restaurar-lo.

Comenceu l'entrada a la reixeta de les línies de detall prement damunt el botó Alta (el que té el signe més) o amb la tecla Insert. Mitjançant el botó Baixa (el que mostra el signe menys) o la tecla Control+Supr s'obté el procés invers, o eliminació de la línia en curs. Aquestes funcions també estan presents al menú principal i al contextual.

Si no sabeu de memòria el codi de l'article premeu damunt el botó amb punts suspensius que apareix dins el camp Codi, o bé la tecla Control+Retorn, per a accedir a la funció de cerca, on apareixeran només els articles comprats al proveïdor a qui s'està emetent la comanda. La descripció de l'article apareixerà automàticament, per bé que pot ser modificada sobre la marxa. No és possible enregistrar altes d'articles en aquesta pantalla de cerca.

Si manteniu premuda la tecla Shift mentre feu clic damunt el botó amb punts suspensius, o bé premeu Shift+Control+Retorn, apareixerà una finestra de cerca mostrant tots els articles existents a la base de dades. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #374.

Per a més agilitat podeu fer que la finestra de cerca s'obri de forma automàtica marcant la casella Cerca d'articles automàtica a Configuració. En aquest cas apareixerà la llista desplegable Cerca, on podreu triar entre obrir la llista general d'articles, només els del proveïdor, o cap d'elles.

La casella destinada a contenir el nom o descripció de l'article o servei està limitada a 54 caràcters. En cas de necessitar més espai podeu afegir-hi línies addicionals deixant el codi en blanc.

El programa oferirà automàticament la quantitat a demanar de cada article segons els criteris definits al paràgraf següent. Si voleu introduir-hi quantitats amb decimals definiu-ne el nombre a Configuració, Decimals a quantitats.

Com calcula el programa la quantitat predeterminada de cada article

  1. Si el camp Comanda de l'article té un valor superior a zero, aquest s'agafarà com a quantitat a demanar per defecte.
  2. Si aquest camp val zero o està buit, es pren com a quantitat el valor del camp Mínim de l'article multiplicat per la Relació comanda/mínim definida al llistat de mínims.
  3. Si en aquest llistat està marcada la casella Descompta existència, es restarà de la quantitat l'existència actual de l'article.
  4. Si no està marcada i l'existència fos negativa i la quantitat a demanar fos zero o negativa, aquesta agafarà el valor de l'existència però amb signe positiu.
  5. Si el camp Un./caixa (unitats/caixa) de l'article és més gran que zero i la quantitat a demanar no és divisible pel valor d'aquest camp, s'ajustarà aquesta quantitat cap amunt el mínim possible per tal que sigui un múltiple de les unitats per contenidor.
  6. Si havent arribat a aquest punt la quantitat a demanar fos negativa, se li assignaria el valor zero.
  7. Si la quantitat és inferior al valor del camp Compra mínima essent aquest més gran que zero, se li assignarà el valor d'aquest camp, o si és superior al valor del camp Compra màxima essent aquest més gran que zero, se li assignarà el valor d'aquest camp.
(sembla embolicat però és millor deixar-ho explicat que ometre-ho)


El camp impost (IVA o com s'anomeni) pot ser evitat, per a més agilitat, si a Configuració es marquen les caselles Salta impost o Oculta impost. En aquesta columna es mostra una llista desplegable amb els tipus d'impost que hagin estat definits a Configuració, Impostos.

Si la vostra empresa està en el Règim especial del recàrrec d'equivalència, marqueu la casella RE suportat a Configuració, pestanya Facturació.

A la columna Preu Cost apareixerà el preu de cost que consti a la fitxa de l'article. Si us cal entrar-hi preus amb decimals definiu-ne el nombre a Configuració, Decimals a preus.

Si us cal entrar-hi articles no registrats, és a dir, que no constin a la vostra base de dades, simplement deixeu en blanc la columna Codi. Si voleu entrar-hi una línia amb només comentaris, deixeu en blanc totes les columnes i entreu el text que voleu a Descripció. Si voleu deixar una línia totalment en blanc, deixeu buits tots els camps.

A la finestra visible al peu de la reixeta podreu entrar un text lliure de longitud indefinida. Aquest text serà imprès a la part central del document, a continuació de les línies d'articles. Si voleu que us hi entri automàticament sempre el mateix contingut, consulteu Textos. El programa elimina automàticament espais en blanc i salts de línia al final del text, per tal d'evitar que en el document imprès pugui aparèixer una pàgina addicional buida. Premeu la tecla Ins per a canviar cíclicament del mode inserir a sobreescriure.

La grandària de la finestra del text lliure pot ser modificada a expenses de la reixeta aplicant el punter del ratolí a la línia divisòria i arrossegant-lo amunt o avall.

Si no feu servir mai el text lliure, per a més comoditat en podeu ocultar la finestra mitjançant el menú contextual associat o prement la tecla Control+T. D'aquesta manera, a més, guanyareu més espai per a la reixeta. L'operació inversa s'efectua de la mateixa manera. Si teniu definit un text lliure fix, el document en prendrà el contingut independentment de que la finestra estigui visible o no.

Si voleu esborrar de cop tot el contingut del text lliure premeu Control+S, o Buida text en el menú contextual.

Podeu capturar a la finestra del text lliure el contingut del camp Notes del proveïdor mitjançant l'opció Notes del menú contextual associat, o prement la tecla Control+N. Això pot ser de gran utilitat en alguns casos perquè permet tenir un text lliure personalitzat per a cada proveïdor. El nou text serà afegit sempre al final, en cas que ja existís algun contingut a la finestra.

És possible moure o traslladar les línies de detall cap amunt i cap avall després d'haver estat completades. Mitjançant els dos botons amb fletxes que apareixeran a pantalla podreu realitzar aquesta operació, línia a línia.

Podeu fer servir el menú Ordenació perquè les línies de detall quedin ordenades segons diversos criteris. Marqueu l'opció Descendent perquè l'ordenació s'efectuï en sentit invers. També podeu canviar l'ordenació clicant damunt la línia de títols de la reixeta, prèvia confirmació. Quan diverses línies comparteixin la mateixa quantitat demanada, quantitat pendent, tipus d'impost o preu, s'adoptarà com a ordenació secundària la descripció dels articles. Aquesta operació és irreversible, de manera que no és possible recuperar la posició anterior de les línies. La nova ordenació es mantindrà al document fins i tot després de tancar-lo. Si voleu modificar aquesta posició al vostre gust feu servir la funció Mou. L'ordenació fixada és només vàlida per al document a pantalla. En cas d'afegir-hi noves línies o modificar el contingut de les existents no es produeix una reordenació automàtica; caldrà executar de nou la funció de reordenar.

Si voleu que el text lliure agafi el contingut del porta-retalls premeu Control+V, a condició que tingui format de text.

Podeu usar la funció Afegir perquè el programa incorpori automàticament a la comanda tots els articles que estiguin sota mínim, segons els criteris aplicats al llistat d'articles sota mínim. Si canviéssiu d'opinió després d'haver executat aquesta operació, caldrà que elimineu una a una les línies afegides, o bé que doneu de baixa la comanda completa. Si teniu articles al magatzem que en cap cas haurien de ser afegits a les comandes mitjançant aquesta funció, deixeu buit o en blanc el camp Mínim de la seva fitxa. No n'hi ha prou amb introduir-hi un zero.

Amb la funció Copia del menú contextual o la tecla Control+C podreu copiar al porta-retalls el contingut del camp ressaltat a la reixeta.

Cliqueu al menú contextual, opció Pressupostos, per a consultar respecte a qualsevol article si està inclòs en algun pressupost i, en cas afirmatiu, saber el número i data dels documents, clients, quantitats reservades, preus, descomptes i comissions.

A la llista desplegable Impressió trieu l'opció Immediata perquè aparegui la pantalla d'impressió immediatament després de prémer el botó Accepta. Si voleu estalviar-vos aquest pas, trieu Directa. D'aquesta manera el document recent acabat serà imprès directament sense que calgui obrir pantalla d'impressió. Trieu Diferida per a no imprimir el document en aquell moment, si bé sempre podreu fer-ho amb posterioritat. Les tres opcions es mostren en colors mnemònics per tal d'evitar confusions.

Premeu el botó Vista prèvia o Control+I per a accedir a la vista prèvia del document.

Executeu la funció Consultes > Proveïdor, o premeu Control+D o el botó Dades del proveïdor, només disponible quan existeix un proveïdor seleccionat, per a obrir-ne la fitxa i modificar-ne qualsevol de les dades llevat del codi. Teniu en compte que si modifiqueu el nom, l'adreça o la identificació fiscal, no només agafarà les noves dades la comanda en curs, sinó també totes les emeses a aquest proveïdor amb anterioritat.

Executeu la funció Consultes > Article, o la funció Dades al menú contextual de la reixeta per a obrir la fitxa de l'article i modificar-ne qualsevol de les dades llevat del codi. Si en canvieu el nom o descripció, aquesta també serà modificada a la comanda. Si hi canvieu qualsevol dels preus, tanmateix, aquests no hi seran reflectits.

Mitjançant les funcions Comandes, Entrades i Factures en el menú Consultes, o clicant als respectius botons, podreu veure en una finestra a part el detall dels documents enregistrats al proveïdor a pantalla. Si preferiu ocultar aquests botons, cliqueu damunt Consultes > Botons.

Premeu el botó Accepta o la tecla AvPàg per a tancar el document. Premeu Anul·la per a descartar-lo i tancar.