Facturació > Verifica

Funció útil per a comprovar que la lletra associada a un NIF de persona física sigui la correcta segons les normes establertes pel Ministeri d'Hisenda espanyol. Així mateix, també pot servir per a obtenir aquesta lletra d'una manera ràpida quan no ens és coneguda.

Useu la segona opció per a comprovar que un NIF de persona jurídica o estranger resident és correcte. Aquesta verificació és conforme a la normativa publicada al B.O.E. nº 49, de 26-02-08, pàg. 11374. Si l'ordinador està connectat a internet i el NIF no comença per X, el programa hi mostrarà el nom fiscal de la societat tal com el subministra l'AEAT. En cas contrari, es limitarà a informar del tipus de societat, o indicarà que el NIF és erróni. Cliqueu al botón Copia per a copiar al porta-retalls el missatge obtingut.

Amb la tercera opció es pot verificar que un número de targeta de dèbit o de crèdit és vàlid per a alguna de les tres targetes de més circulació al nostre país (Visa, American Express i MasterCard). No funciona amb Diners Club, Acces, EuroCard i altres. Algunes targetes 4B i 6000 tenen una numeració homologable a la MasterCard.

Mitjançant la quarta opció es pot verificar la validesa d'un número de compte bancari IBAN[enllaç extern]. L'algorisme aplicat és vàlid només per a comptes espanyols. Si el número és vàlid i està activada l'opció Banc automàtic a Configuració el programa mostrarà el nom de l'entitat bancària. També calcularà i mostrarà el codi BIC/SWIFT[enllaç extern], sovint acabat en XXX, que significa oficina principal i que sol ser acceptat. Però per a més seguretat és millor que ho confirmeu amb el banc.

Amb la cinquena i sisena opcions podeu comprovar que els dígits d'un codi de barres EAN-8 o EAN-13 siguin els correctes. Les dades les podeu entrar manualment des del teclat, o bé des d'un dispositiu lector de codis de barres que estigui configurat en mode d'emulació de teclat i no entri caràcters addicionals als 8 o 13 respectivament. Si deixeu buit l'espai corresponent al darrer dígit, que és el de control, llavors WinOmega el calcularà i el mostrarà a pantalla. Això pot ser útil per a fabricants, per tal de conèixer quin valor han de donar a aquest darrer dígit. Si voleu imprimir el codi de barres de la pantalla, feu clic damunt el gràfic. També podeu realitzar aquesta operació a canvis d'articles i amb les etiquetes. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #42.