Utilitats > Fitxers > Carpeta de treball
Utilitats > Configuració > Fitxers > Carpeta de treball

Els fitxers de dades de l'usuari poden estar situats a una carpeta de qualsevol dels discs reconeguts pel sistema operatiu, amb les excepcions indicades en paràgraf més avall, i pot ser definida mitjançant aquesta funció. A la barra d'estat al peu de les pantalles principals del programa, i també a Status, podreu conèixer en qualsevol moment la ruta completa de la carpeta de treball.

La carpeta de treball per defecte és creada per WinOmega, en una instal·lació neta, a la ruta \Usuaris\[NomUsuari]\AppData\Local\OmegaSoftware (en Windows XP era \Documents & Settings\...). Però l'usuari podrà canviar-la de lloc si ho desitja seguint les indicacions disponibles a Consultes i respostes #369. Per exemple, a Documents (o Els Meus Documents), que es troba a la ruta \Usuaris\[NomUsuari]\Documents. És molt recomanable que la carpeta assenyalada com a [NomUsuari] pertangui a l'usuari Administrador de l'ordinador. En cas contrari pot passar que en accedir a Windows com un usuari diferent el programa no trobi la carpeta de treball perquè el sistema l'ha ocultada. Però si preferiu que tots els usuaris de Windows puguin accedir a les dades de WinOmega proveu de traslladar la carpeta a \Usuaris\Públiques (o un nom semblant segons la versió de Windows). Us convé llegir també a Consultes i respostes la #375.

Microsoft, especialment a partir de Windows Vista, desaconsella de manera general l'ús de les carpetes \Arxius de Programa, \Program Files, o similars amb (x86), i qualsevol altra carpeta que en pengi, per a desar arxius modificables per l'usuari. Fins a tal punt que, en una actualització o versió posterior del sistema operatiu, no es pot descartar que arribi a impedir-ho totalment. En el moment d'escriure aquestes línies ja només és possible fer-ho a condició que s'estigui a Windows com a usuari Administrador i, a més, el programa corresponent s'estigui executant com a Administrador, que són dues coses distintes i no excloents.

Podeu assignar a la nova carpeta de treball, si decidiu canviar-ne la ubicació, el nom que vulgueu. Però és preferible que sigui un nom senzill, compost per lletres i números indistintament, i que no contingui signes de puntuació, ni caràcters estranys. Eviteu carpetes especials, com per exemple Windows, Escriptori, Recycler, i System Volume Information, i el directori arrel d'un disc (que no sigui, per exemple, c:\, d:\, o una cosa semblant), a més, com ja queda indicat més amunt, eviteu també les carpetes denominades \Arxius de Programa o \Program Files. En casos aïllats, especialment a una xarxa local, s'ha observat que és impossible arrencar el programa quan la carpeta de treball conté espais i parèntesis.

En qualsevol cas, la ruta completa (també anomenada path) i el nom de la carpeta de treball, per una limitació del BDE, no poden contenir caràcters especials, com per exemple, vocals accentuades o amb dièresis, ce trencada, enya, etc. Si preferiu canviar-la a un altre lloc us convé llegir a Consultes i respostes la #369 i la #376.

En Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x i Windows 10, si no executeu el programa com a administrador, és possible que la carpeta de treball que consta a Status no sigui la real, pel fet d'estar aquesta versió del sistema operatiu organitzada en carpetes virtuals, una operació denominada tècnicament UAC Virtualization. Més detalls aquí.

Si la carpeta triada no conté fitxers de dades, el programa mostrarà un missatge i demanarà permís per a crear-los buits.

No es permet definir com a Carpeta de treball les carpetes denominades 2 a 9, que corresponen a les distintes sèries numèriques o empreses, ni a la carpeta Temp, emprada per alguns processos del programa per a dipositar-hi còpies de seguretat temporals. Si no és que teniu raons de pes, no és convenient tampoc col·locar-la en un disc dur extern o llapis de memòria connectats per USB, perquè podria disminuir considerablement la velocitat d'accés a les dades.

En canviar la carpeta de treball, si es troba a una empresa activa distinta de la 1, el programa canviarà a l'empresa 1.

Modificar la carpeta de treball en un lloc de la xarxa no afecta els altres punts. Però si després es vol restaurar la carpeta original, caldrà tancar prèviament el programa als altres punts de xarxa. Altrament WinOmega us mostrarà un missatge dient que la carpeta està blocada per un altre usuari.

Sense eixir del programa podreu veure el contingut de la carpeta de treball, mostrant la llista de fitxers amb la data, mida i altres detalls, a través del menú Utilitats > Carpeta de treball, on s'obrirà una finestra de l'Explorador d'arxius.

Com treballar alternadament amb diferents bases de dades

Si voleu treballar amb diferents bases de dades alhora, i per tant situades a distintes carpetes, no cal que tingueu diverses còpies del programa instal·lades ni que us prengueu la molèstia de canviar la carpeta de treball cada vegada. Amb aquest fi podeu crear un accés directe a l'Escriptori per a cadascuna. A la fitxa de Propietats de cada accés directe haureu d'entrar, en el camp Destinació, la ruta completa de l'executable seguida d'un espai en blanc i la ruta completa de la carpeta de dades entre cometes. Per exemple:

"C:\Program Files (x86)\WinOmega\winomega.exe" "C:\LesMevesDades"

Aquesta instrucció ignorarà la configuració que haureu entrat a Utilitats > Fitxers > Carpeta de Treball dins del programa.