Vista prèvia > Fitxer > Email

Podeu emprar aquesta funció per enviar còmodament per correu electrònic qualsevol sortida obtinguda a través d'una vista prèvia, com la llista de preus, factures, pressupostos, llistats diversos, etc.

És condició indispensable que l'ordinador estigui connectat a Internet, a més de tenir instal·lats tots els components de Windows necessaris per a les comunicacions (Winsock.dll i altres). Altrament aquesta funció no estarà operativa.

Comenceu omplint alguns paràmetres a Configuració, pestanya Comunicacions, que seran necessaris per a la connexió i l'enviament.

Podeu entrar-hi fins a tres destinataris. Obriu cadascuna de les llistes desplegables i trieu el fitxer (clients, proveïdors o agents) d'on obtenir l'adreça. Tot seguit premeu el botó Cerca o bé la tecla Control+Retorn per accedir a la finestra de cerca. (Si el destinatari escollit no posseeix adreça de correu electrònic a la fitxa, o en té una d'invàlida, òbviament no podrà rebre el missatge.) La casella Per a contindrà el destinatari principal. Ompliu també la casella CC (Carbon Copy) si us cal enviar una còpia idèntica a un altre lloc. En cas de voler enviar el mateix fitxer a una altra entitat sense que consti enlloc, ompliu la casella CCO (Còpia Oculta o Blind Carbon Copy). Això pot ser útil si envieu una factura a un client i alhora una còpia a l'agent comercial. Si us equivoqueu, seleccioneu un nou destinatari, o feu clic damunt la casella a corregir i premeu la tecla Supr per a buidar-la.

Premeu el botó Adjuntar per a desar el llistat en un fitxer de disc, que després serà enviat adjunt al missatge. En trobareu més informació a Vista prèvia. També podeu entrar manualment a la casella Adjuntar el nom d'un fitxer ja existent. Només es pot adjuntar un fitxer per tramesa.

Entreu el títol del missatge a la casella Assumpte i escriviu, si cal, els vostres comentaris a l'espai visible a continuació. WinOmega no manté cap registre dels missatges i fitxers enviats, ni desa el text dels comentaris.

Seleccioneu la prioritat del missatge entre cinc possibilitats a la llista desplegable Prioritat. Marqueu la casella Posa'm en còpia oculta si voleu rebre una còpia a la vostra pròpia bústia de correu. Si voleu sol·licitar-ne confirmació de lectura marqueu la casella Amb confirmació.

Abans de procedir a l'enviament mitjançant el botó Enviar és aconsellable que l'ordinador estigui connectat a Internet.

Per a aconseguir més velocitat en l'enviament és recomanable que activeu el Mode asíncron a Configuració, pestanya Comunicacions.

Important: El correcte funcionament de tot això depèn de múltiples factors, interns i externs, alguns d'ells circumstancials. Entre molts altres, que tingueu ben definits els paràmetres de connexió a Configuració, pestanya Comunicacions, que tingueu una connexió de bona qualitat amb Internet, que el servidor de correu us admeti l'enviament del missatge, etc. En cas de dificultat, és recomanable revisar-ho tot i reintentar la tramesa en un altre moment. Si per alguna d'aquelles misterioses raons freqüents a la xarxa no ho aconseguiu, suggerim que feu servir el vostre programa de correu electrònic habitual adjuntant-hi el fitxer creat des de la vista prèvia. Si el document a enviar conté imatges és recomanable fer servir el format PDF en lloc de HTML, ja que aquest requereix que s'hi adjuntin tants fitxers com gràfics contingui el llistat.