Fitxers > Articles > Fitxer > Etiquetes

Funció per a obtenir la impressió d'etiquetes d'articles.

Les etiquetes hauran d'estar en fulls de mida DIN A-4, amb vuit files i dues columnes, de 105 mm d'amplada per 37 mm d'alçada, les files en sentit horitzontal, no apaïsat. Això és vàlid per a impressores amb resolució 600x300 ppp. Amb altres resolucions podria no coincidir. Es pot canviar el nombre predeterminat de files modificant el valor del paràmetre Alçada, o del Marge inferior, o de tots dos, i el nombre de columnes modificant el valor de Columnes. En cas que les etiquetes no encaixin perfectament en els fulls, podreu modificar-ne els marges superior i esquerre fins aconseguir-ne un ajustament millor.

Les etiquetes que seran impreses, així com la seva ordenació, dependran del filtre i de l'ordenació que estiguin vigents a la reixeta de dades subjacent. D'aquesta manera, si hi teníeu visibles només els articles que comencen per la lletra A, i ordenats per codi, aquests seran els que apareixeran a les etiquetes impreses i aquesta la seva ordenació.

Si voleu imprimir etiquetes repetides d'un únic article, marqueu el botó Actiu en el quadre Registres a incloure-hi. Les etiquetes impreses correspondran a l'article que estigui actiu o ressaltat a la reixeta. Per a imprimir només etiquetes d'un grup d'articles solts, seleccioneu-los prèviament a la reixeta. Com seleccionar línies en una reixeta. Finalment obriu de nou la funció d'etiquetes i trieu el botó Seleccionats en el quadre Registres a incloure-hi.

El requadre Nombre permet definir el nombre d'etiquetes a imprimir. Marqueu-hi el botó Segons existència per tal que de cada article s'imprimeixin tantes etiquetes com unitats n'hi hagi en existència. En cas d'haver-n'hi estoc no enter o fraccionari, el programa arrodonirà sempre cap amunt (per exemple, d'un article amb existència igual a 3,2 en seran impreses 4 etiquetes). Marqueu-hi el botó Lliure per indicar el nombre d'etiquetes que us cal imprimir, màxim 999. Marqueu-hi la casella Només amb existència perquè siguin exclosos de la impressió els articles l'existència dels quals sigui zero, nul·la o negativa. Aquest requadre no estarà operatiu quan a Registres a incloure-hi estigui seleccionat Tots.

El programa imprimeix les etiquetes sol·licitades en sentit de dalt a baix a la columna de l'esquerra i continua en el mateix sentit a la columna següent. Si el nombre d'etiquetes a imprimir no és múltiple de la capacitat d'un full, a la darrera pàgina quedaran algunes posicions en blanc, que poden ser aprofitades en una tirada posterior fent servir la funció Comença a.

A través dels múltiples controls presents en aquesta pantalla l'usuari hi pot definir amb gran llibertat el format i estructura de les etiquetes. En modificar el valor de la Fila es trasllada la impressió d'un camp amunt i avall. El valor de la Columna afecta la posició cap a l'esquerra i cap a la dreta. La Mida de la font permet obtenir una major o menor grandària de la lletra. Com més petita sigui la mida triada més gran haurà de ser la resolució de la impressora, cosa que recomana fer proves mitjançant la Vista prèvia. Si marqueu la casella Negreta el camp serà imprès de mode ressaltat. Aquells camps que no hagin de ser impresos hauran de tenir la casella Visible sense marcar. Les unitats de fila i columna s'indiquen en píxels[enllaç extern] (en moltes impressores 1 mm correspon a 3.8 píxels).

Podeu fer servir les caselles Prefix per fer que davant dels preus aparegui una inscripció definida per l'usuari. Per exemple, hi podria eixir impresa una cosa així com Preu amb IVA: 123,45€ o P.V.P. = 123,45€.

A la casella Alçada podreu modificar l'alçada de les etiquetes (unitats en píxels), mentre que els marges superior, inferior, esquerre i dret que quedaran en blanc poden ser definits a les caselles corresponents (unitats en mm). Si voleu imprimir un nombre de columnes distint del predeterminat, entreu-lo a la casella Columnes, fins a un màxim de vuit, però modifiqueu també la mida de la font per a evitar superposicions. Amb impressores d'etiquetes amb rotllo de paper continu i una única columna, introduïu 1 en el nombre de columnes.

La casella Tarifa correspon al preu de venda de l'article. Entreu-hi un 1 perquè s'imprimeixi el PV1, un 2 perquè hi surti el PV2 i un 3 per obtenir el PV3.

Si voleu aprofitar un full d'etiquetes que no havia estat completat en una tirada anterior, a la casella Comença a indiqueu la posició on voleu que el programa imprimeixi la primera etiqueta. Amb el valor 1 la primera etiqueta apareixerà a la primera posició. Si hi introduïu un 2 apareixerà en segona posició deixant-ne una en blanc. Amb un 3, en tercera posició amb dues en blanc, i així successivament, fins a un màxim de 16. Aquesta opció no està disponible quan s'imprimeixen etiquetes des del registre d'entrades. Si teniu una base de dades molt extensa i/o un equip informàtic antic, definir-hi un valor superior a 1 pot implicar un temps d'espera considerable perquè el programa adapti els fitxers a la nova configuració.

El camp Text lliure, amb un màxim de 256 caràcters, pot ser d'utilitat si voleu incloure a les etiquetes alguna anotació (per exemple, posar Preu amb impost inclòs o senzillament el nom de la vostra empresa), que serà repetida per igual a totes elles. Aquest camp admet diverses línies, però és aconsellable realitzar prèviament operacions de tempteig a base de modificar la posició del text i l'alçada de les etiquetes, fins a aconseguir-ne l'encaix que considereu adequat.

És possible obtenir etiquetes amb només un text definit per l'usuari, sense referència a cap article. Amb aquest fi marqueu el botó Actiu al quadre Registres a incloure-hi i traieu la marca Visible de tots els camps llevat de la del text lliure, o premeu el botó Només text.

Escolliu el tipus de lletra o font entre els disponibles a la llista desplegable titulada Font general. La selecció que hi feu serà aplicada a tots els camps de l'etiqueta llevat del codi, que té la seva pròpia casella de selecció. La selecció de font del codi estarà desactivada si està marcada la casella Codi de barres Code 39.

Trieu a la llista desplegable la impressora que voleu usar per a la impressió de les etiquetes.

Impressió de codis de barres

Per a poder aprofitar les facilitats dels codis de barres[enllaç extern] caldrà assignar al camp Codi de cada article el codi de barres numèric que li pertoqui. En cas de necessitat feu servir la funció del programa per a canviar codis que ja existeixen. Atès que el codi d'articles admet com a màxim 32 caràcters, la longitud del codi de barres no podrà ultrapassar aquest límit.

Si voleu incloure a les etiquetes aquest codi en format EAN-8 o EAN-13, els més usats al nostre país, marqueu la casella Codi de barres EAN. Aquells codis d'articles que estiguin formats per 8 o 13 dígits apareixeran impresos en format gràfic de barres. En els altres casos el programa imprimirà simplement el codi alfanumèric, sense gràfic. Si el dígit de control, el darrer de la sèrie, no fos vàlid, el programa el corregirà sobre la marxa i el gràfic s'imprimirà igualment segons el codi correcte encara que el número mostrat al peu sigui el que l'usuari havia assignat indegudament. Això podria ocasionar falses interpretacions, cosa per la qual caldria verificar els codis de barres EAN amb la funció Verifica abans de ser assignats. Si només voleu imprimir un codi de barres isolat podeu fer-ho a les pantalles de Verifica i canvis d'articles.

Podreu també imprimir codis de barres del tipus anomenat Code 39, que té l'avantatge de ser alfanumèric i mancat de les limitacions dels codis EAN, que només reconeixen caràcters numèrics i quan compleixen certes condicions. Amb aquest fi caldrà que tingueu instal·lat prèviament un tipus de lletra denominat IDAutomationHC39M, que és de franc per a particulars, organitzacions no lucratives i petites empreses. Lamentablement la instal·lació de WinOmega no l'inclou per exigències de l'autor. Finalment marqueu la casella Codi de barres Code 39. Si aquesta casella es troba desactivada és perquè la font no ha estat encara instal·lada a Windows, o perquè algú l'ha eliminada posteriorment. L'exportació en format PDF d'aquests codis podria no ser satisfactòria per incompatibilitat amb les fonts.

Com instal·lar la font de codis de barres Code 39: Obriu el lloc web d'IDAutomation[enllaç extern] (en anglès) i vegeu si compliu les condicions per al seu ús gratuït, cerqueu-hi la secció Download the Free Barcode Font i descarregueu l'arxiu d'instal·lació per a Windows. És probable que ho trobeu també a altres llocs de la xarxa si feu una cerca amb el mot clau IDAutomationHC39M. Descomprimiu el paquet si cal i copieu a la carpeta C:\Windows\Fonts el fitxer amb el nom IDAutomationHC39M.ttf. Si esteu a Windows com a usuari administrador, la nova font quedarà registrada automàticament. Si fallés l'últim pas, feu-ho al Tauler de Control de Windows, Tipus de lletra, menú Fitxer > Instal·la nova font..., o bé obriu el fitxer de la font i cliqueu al botó Instal·la (depèn de la versió de Windows).

De manera general per a imprimir codis de barres es recomana una impressora amb resolució mínima de 600 ppp (punts per polzada). Impressores amb menys resolució podrien no donar un bon resultat.

Per a imprimir codis de barres en altres formats proveu de fer-ho a través d'una font específica. Amb aquest fi caldrà tenir instal·lada en Windows una font que correspongui al tipus que voleu i seleccionar aquest font a la casella Font del codi. Les fonts de codis de barres poden ser instal·lades en general per còpia simple del fitxer amb extensió .TTF (True Type Font) a la carpeta \Windows\Fonts, si no és que el seu fabricant indica un altre procediment. A la xarxa Internet podeu aconseguir fàcilment fitxers de fonts de codi de barres mitjançant pagament o de franc com a freeware. Per a la seva localització entreu al vostre cercador favorit una clau com barcode fonts, o fonts per a codi de barres, o similar. La correcta impressió de les barres és responsabilitat del fitxer de fonts que l'usuari hagi seleccionat. L'actuació de WinOmega en aquest cas es limita a lliurar al sistema el codi alfanumèric de l'article i el nom de la font. Windows i el programa controlador de la impressora, prenent la informació continguda en el fitxer de fonts, són els agents que finalment s'encarreguen de la tasca de la impressió en paper. En cas de dubte adreceu-vos al fabricant d'aquest fitxer.

Altres llocs on també podreu imprimir un codi de barres determinat en format EAN8 o EAN13 són la fitxa de l'article, pestanya Dades bàsiques, clicant al requadre Codi de barres EAN, i la funció Verifica.

Us convé llegir també a Consultes i respostes la #42.


Marqueu la casella Trenca nom per tal que el nom de l'article es trenqui en dues línies quan la seva longitud excedeixi l'amplada de l'etiqueta. En aquest cas és convenient que no situeu cap concepte a la línia immediatament inferior a la del nom, perquè si aquest es trenca quedarien superposades.

Marqueu la casella Marc perquè el programa imprimeixi línies de separació entre cada etiqueta. Algunes impressores no admeten que les línies del marc apareguin molt properes a la vora del paper. En aquest cas assageu amb diversos valors dels marges.

A la casella Imatge a la part inferior trieu un fitxer gràfic perquè sigui imprès a totes les etiquetes. No es tracta de la imatge associada a cada article, sinó un gràfic fix, que pot ser útil per a mostrar, entre altres, el logotip de l'empresa o una imatge de marca. Al requadre Camps podreu triar-ne la posició i si voleu que sigui impresa o no ho sigui. Aquestes caselles estaran desactivades quan no hi hagi cap fitxer gràfic seleccionat o quan el seleccionat ja no estigui present a la carpeta indicada per haver estat eliminat des de fora del programa. És recomanable escollir una imatge de petites dimensions (en qualsevol cas inferior a la mida de l'etiqueta) per tal d'evitar que se sobreposi a la resta dels camps impresos, ja que el programa no redueix en cap cas les seves mides. Alguns gràfics amb característiques especials (amb zones transparents, entrellaçats, etc.) o parcialment espatllats podrien no ser impresos correctament, o només de manera aleatòria en unes etiquetes sí i en altres no. Aquesta incidència se sol resoldre convertint el fitxer a un altre format mitjançant un editor d'imatges. Per exemple, si és un GIF, provar de convertir-lo a PNG o JPG/JPEG.

Si en algun moment voleu restablir els valors de format predeterminats premeu el botó Predeterminat.

Premeu el botó Desa i introduïu un nom de fitxer per conservar els paràmetres de configuració. Premeu el botó Carrega per recuperar-los. Això permet la utilització alternada de diverses configuracions amb gran facilitat. Els fitxers usats tenen el nom triat per l'usuari i l'extensió LBA, i es conserven per defecte en una carpeta amb el nom Labels dins la carpeta de treball. Si us en descuideu, en obrir de nou aquesta pantalla eixiran els darrers valors mostrats.

Si obriu aquesta pantalla des de punts del programa diferents a Fitxers > Articles > Fitxer > Etiquetes, algunes de les opcions descrites més amunt no estaran disponibles.

Important: En funció de com definiu els nombrosos paràmetres que es troben a la vostra disposició aquí, l'aspecte de les etiquetes pot resultar des de perfecte fins a desastrós. Abans de fer la impressió definitiva suggerim fer diverses proves de tempteig amb la vista prèvia, fins a trobar la configuració òptima.