Com seleccionar línies en una reixeta

N'hi ha tres procediments més algunes combinacions entre ells:

(a) Manteniu premuda la tecla Control i cliqueu damunt les línies que voleu, una a una. Si us equivoqueu, amb un altre clic s'elimina la selecció.

(b) Si les línies a seleccionar són contígües, manteniu premuda la tecla Shift amb la mà esquerra, i amb la dreta sosteniu les tecles fletxa amunt o fletxa avall, segons el cas. Si us equivoqueu, premeu la fletxa amb el sentit contrari.

(c) Premeu el botó Selecciona tot, si existeix, per a marcar la totalitat de les línies.

Però podeu també usar un gran nombre de combinacions entre elles. Per exemple, feu la selecció amb (b) o amb (c) i després deseleccioneu les que sobren amb (a). També podeu seleccionar un tram amb (b) i després fer seleccions soltes amb (a). O seleccionar unes línies amb (a) i després aplicar-hi el procediment (b). Fins i tot es pot començar amb (a), continuar amb (b) i acabar de nou amb (a). I a l'inrevés, començar amb (b), continuar amb (a) i acabar una altra vegada amb (b). Convé practicar-ho una mica per a adquirir desimboltura.

Qualsevol línia pot ser deseleccionada en qualsevol moment mitjançant el procediment (a).

Per a eliminar la selecció de totes les línies, cliqueu damunt qualsevol d'elles i tot seguit premeu un sol cop fletxa amunt o fletxa avall.

Les línies seleccionades són aquelles que, a més de tenir un color de fons diferent, habitualment blau, mostren un punt al marge esquerre, o bé un punt més un signe més gran que (>). No es considera seleccionada la que tingui només un triangle.

No totes les reixetes del programa admeten selecció de línies. Només aquelles on aquesta operació té alguna utilitat.