Magatzem > Comandes > Canvis

Funció per a introduir modificacions a comandes a proveïdors amb posterioritat a la seva emissió.

Se suposa que heu llegit abans el text contingut al capítol d'Altes, perquè una gran part del maneig d'aquesta pantalla coincideix amb el d'aquella.

Localitzeu el document a modificar mitjançant l'ús del navegador a dalt a l'esquerra, o amb la roda del ratolí. Per anar més ràpid podeu també arrossegar amb el ratolí la barra que es troba immediatament a sota. Però si us estimeu més l'ús del teclat, sapigueu que amb les tecles Inici, Fi, RePàg, AvPàg i fletxes de cursor podreu també moure-us al llarg del fitxer. Aquestes tecles estaran actives en el moment d'obrir la pantalla fins que el focus es desplaci a qualsevol altre control. Si deixen de funcionar, dueu el focus de nou a la barra de desplaçament fent-hi un clic. També podeu anar directament al document que voleu prement el botó Cerca per número o la tecla Control+N i entrant-hi manualment el número, o bé mitjançant la funció Localitza.

Totes les dades del document poden ser canviades mitjançant aquesta funció, llevat del número i l'hora en què ha estat emès. Si us cal canviar el codi d'un article, caldrà primer eliminar la línia i afegir-ne una de nova tot seguit, ja que no és possible la seva modificació directa. Una vegada que un article ha estat lliurat pel proveïdor, totalment o parcial, ja no és possible modificar-ne la quantitat demanada.

No és possible afegir noves línies a una comanda que ja ha estat completada, ni eliminar una línia de la qual ja s'ha rebut la quantitat demanada.

Consulteu l'hora en què el document ha estat emès situant el punter del ratolí damunt la data d'emissió. Es mostrarà a la bombolla i a la barra d'estat al peu (només si teniu activades les bombolles a Configuració). També podeu obtenir-la del menú Consultes.

Per a canviar dades a la reixeta, situeu el focus damunt la línia i columna que voleu i premeu F2, feu un clic amb el ratolí, o senzillament comenceu a escriure.

Premeu el botó Localitza o Control+L per realitzar una cerca d'un document per proveïdor, per número, per data d'emissió, per data de lliurament o per la persona que l'ha demanat. Trieu Línies a la llista desplegable per cercar qualsevol fragment de codi o descripció d'article a totes les línies de detall de les comandes existents. Seleccioneu Text lliure per a trobar mots o frases inclosos en aquest camp. Si voleu que la cerca es faci per a un sol proveïdor, combineu aquesta funció amb Fixa proveïdor.

Mitjançant el botó Fixa proveïdor o amb l'opció de menú Edició > Fixa Proveïdor podeu fer que quedin visibles només les comandes emeses al proveïdor que en aquest moment es trobi a pantalla. Executeu aquesta funció de nou per tornar a la situació habitual. Mentre el filtre estigui actiu la barra de desplaçament present a la part superior de la pantalla quedarà inhabilitada per a l'arrosegament manual.

Premeu el botó Cerca text o Control+B per a trobar un text determinat dins les línies del document visible a pantalla. El programa farà la cerca a tots els camps o columnes, fet pel qual podreu trobar per codi, per descripció, per quantitat i per preu. La cerca s'engega sempre en el registre o línia següent a l'actiu, de manera que en documents amb una sola línia no estarà operativa aquesta funció. Si voleu cercar un valor numèric, sigui quantitat o preu, entreu-hi el separador de decimals en el mateix format que mostra el programa, i no hi entreu el separador de milers ni hi poseu cap zero decimal a la dreta. Així, si preteneu trobar un preu com 1.254,20, per tal que el programa el trobi caldrà entrar-hi 1254,2.

Premeu el botó Impressió o Control+P per a imprimir el document.

Si voleu eliminar la totalitat del document premeu Baixa, botó amb el signe negatiu que es troba a la part superior, junt al navegador. En el cas que el document eliminat sigui el més recent, WinOmega actualitzarà automàticament el comptador numèric a Configuració tot fent-lo recular una unitat. El camp Darrera comanda del proveïdor no recuperarà la data que havia tingut anteriorment, perquè el programa no conserva aquesta dada.

Si voleu obtenir una nova comanda com la que teniu a pantalla, repetint-ne tot el contingut, premeu l'opció de menú Repeteix. El programa en demanarà confirmació i crearà el document sol·licitat, li assignarà el número que estigui definit a Configuració, la data del sistema, i la data de lliurament que li correspongui. La resta de dades seran idèntiques a les del document original, llevat dels preus de cost, que s'actualitzaran de la fitxa de cada article. Una cosa semblant a un copia i enganxa.

Feu servir la funció Conversió > Albarà o premeu Control+A per enregistrar l'entrada de gènere originada per la comanda a pantalla. Després d'aquesta operació el document de la comanda es mantindrà visible, si bé les línies que hagin estat completades canviaran de color. Si no us agrada el color original d'aquestes línies, canvieu-lo prement damunt el botó Línies completes.

Podeu consultar en tot moment la quantitat pendent de lliurar de qualsevol article, així com la data o dates previstes de lliurament, entrant a la pantalla de Fulleja.