Magatzem > Llistats > Mínim

Aquesta funció us permetrà obtenir llistats amb els articles del magatzem l'existència dels quals es trobi per sota del mínim establert.

Es considera que un article es troba sota mínim quan es compleixen les dues condicions següents: (1) En el camp Mínim ha estat entrat un valor numèric qualsevol, encara que sigui zero, i (2) En el camp Existència consta un valor inferior al del camp Mínim (si l'existència està en blanc es computarà com un zero). Si voleu, doncs, que un article no aparegui mai en aquest llistat, deixeu en blanc el seu camp Mínim, no hi introduïu pas un zero. En seran exclosos aquells articles que en el camp Comanda continguin explícitament un zero, ja que això significa que l'usuari en cap cas vol cursar-ne comanda.

Podeu acotar el llistat per a un interval de proveïdors determinat. Ompliu els camps Inicial i Final amb els valors adequats. Si voleu obtenir-lo per a un sol proveïdor, senzillament entreu el mateix codi a totes dues caselles. Si voleu que siguin inclosos també aquells articles sense proveïdor definit, deixeu en blanc la casella Inicial o bé marqueu la casella Ignora filtre.

El programa inclou en aquest llistat una columna amb la quantitat a demanar de cada article, segons el criteri de càlcul següent. (1) Si l'article conté a la seva fitxa un valor superior a zero en el camp Comanda, el programa agafarà aquest número. (2) Si aquest camp es troba buit (en blanc), es farà servir la relació comanda/mínim que l'usuari pot fixar a aquesta mateixa pantalla, i que és descrita més avall.

El valor de la casella Relació comanda/mínim (que ha de ser almenys 1,0) es defineix com el quocient o ratio entre la quantitat a demanar i el mínim de l'article. Per exemple, si hi introduïu 2,5 i l'article té un mínim establert en 50 unitats, la comanda serà 2,5 * 50 = 125.

Si deixeu marcada la casella Descomptar existència, l'existència actual de l'article serà descomptada de la quantitat a demanar. Deixeu-la sense marcar quan les comandes es fan sempre amb unes quantitats fixes, múltiples del mínim establert.

Finalment, si el camp Un./caixa de l'article (unitats/caixa) té un valor més gran que zero, el programa revisarà la quantitat a demanar i si cal la recalcularà per tal que en sigui un múltiple, arrodonint sempre cap amunt.

A un altre requadre podreu seleccionar l'orientació de la impressió del llistat, en vertical o en apaïsat.

Marqueu Oculta estoc i mínim per tal que el llistat no mostri aquestes dades, si voleu enviar-lo directament al proveïdor com a comanda.

Si marqueu la casella Adreça del proveïdor, el programa us imprimirà, junt al codi i nom de cada proveïdor, la seva adreça postal completa, número de telèfon i de telefax, adreça de correu electrònic i lloc web, per tal de facilitar-ne el contacte en cas de cursar una comanda.

Aquest llistat pot ser enviat a proveïdors com a comanda directament per telefax, o també per correu electrònic, aprofitant les funcions d'exportar que posseeix la vista prèvia. Per a emetre comandes vegeu també com es pot fer a través de Magatzem > Comandes.

Com que el programa ha de filtrar els articles un a un, pot ser que en obrir aquesta funció s'observi algun retard, especialment quan són molts els articles d'alta i pocs els que estan sota mínim.