Magatzem > Comandes > Impressió

Funció per a obtenir la sortida impresa de comandes a proveïdors.

Aquests documents imprimiran l'adreça del proveïdor en la posició adequada perquè coincideixi amb la finestra del sobre d'enviament, situada a la dreta tal com Correus recomana. Com que el programa està dissenyat per a treballar amb fulls solts de mida DIN A4 (210 mm d'amplada), els sobres a emprar hauran de ser de mida 110 mm x 220 mm. Existeixen sobres amb altres mides, com per exemple 115 mm x 225 mm, però són per a fulls de mida Foli (216 mm d'amplada), i el seu ús no és aconsellable.

Valorada

Permet definir si es vol la impressió de les comandes valorades, és a dir, fent-hi constar preus i totals, o bé sense valorar.

Capçalera

Traieu-ne la marca si voleu que no s'imprimeixin les quatre línies de la capçalera de la comanda.

Imatge

Indiqueu-hi si voleu que s'imprimeixi a la capçalera del document la imatge que eventualment hàgiu fixat a la pestanya Textos d'aquesta mateixa pantalla.

Ports

Marqueu aquesta casella per tal que hi sigui imprès el text PORTS PAGATS o PORTS DEGUTS, segons s'escaigui. Encara que la casella estigui marcada, si el camp Ports pagats a la comanda es troba en estat indefinit (ni marcat ni sense marcar), no apareixerà aquest text en el document imprès.

Codi de client

Si està marcada aquesta casella, i el proveïdor conté un codi a la casella Client, hi apareixerà imprès a la comanda.

Codi de proveïdor

Si està marcada aquesta casella, a la part superior de les dades del proveïdor n'apareixerà imprès també el codi.

Alineació dreta

Aquesta casella afecta el nom de diversos camps que apareixen encolumnats a la zona esquerra de la capçalera del document (número, data, client, demanat per, etc.). Si la manteniu marcada, aquests textos s'alinearan cap a dreta. Altrament, ho faran cap a l'esquerra. És una qüestió estètica que depèn en gran mesura del gust de cada persona.

Telèfon

Marqueu aquesta casella per tal que els números de telèfon (1) i telefax del proveïdor apareguin impresos al document.

Unitat de mesura

Marqueu aquesta casella per tal que la unidad de mesura de l'article (si existeix) sigui impresa.

Impost

Marqueu aquesta casella per tal que la columna amb l'impost indirecte aparegui impresa.

Text lliure / Centrat

Marqueu la casella Text lliure perquè el text entrat al peu del document sigui imprès a continuació de les línies de detall. Marqueu Centrat si us estimeu més que les línies de text s'imprimeixin centrades respecte els marges laterals del document.

Total impost zero

Traieu aquesta marca si voleu que no s'imprimeixin al peu del document els impostos quan el seu total és zero. Útil quan cursem comandes sovint a proveïdors que no carreguen l'impost. Això afecta l'impost principal i, si s'escau, també el recàrrec d'equivalència.

Moneda

Si us estimeu més que l'import total del document no inclogui el símbol de la moneda, traieu-ne la marca.

Forma de pagament

Elimineu aquesta marca perquè no s'imprimeixi al peu de les comandes la forma de pagament associada al proveïdor.

Dades bancàries

Si traieu aquesta marca no seran impresos al peu el nom de l'entitat bancària ni el número de compte del proveïdor.

Emmascarar IBAN

Si marqueu aquesta casella el número de compte IBAN apareixerà emmascarat al document imprès amb quatre asteriscos substituïnt els quatre darrers dígits.

Data de lliurament

Trieu-hi el color de fons de la data de lliurament. Si voleu que el proveïdor es fixi especialment en aquesta dada, escolliu un color que destaqui i que sigui compatible amb la impressora. Si només imprimeix en negre, no trieu color groc, perquè no donarà bon resultat. En el millor dels casos obtindreu un to grisenc. I en el pitjor, algun missatge d'error del controlador de la impressora.

Si la data de lliurament és igual o anterior a la data d'emissió de la comanda, el programa imprimirà el mot Immediata en el seu lloc.

Primera columna (requadre)

Trieu Codi per tal que a la primera columna a les línies de detall de la comanda aparegui el camp Codi de l'article, seleccioneu Referència perquè s'hi mostri el camp Referència, i No res per a deixar-lo en blanc.

Correu electrònic

Vegeu-ne més detalls.

Com aconseguir que el programa enviï els documents per email de forma automàtica.

1ª Línia

Entreu-hi el nom de la vostra empresa per tal que aparegui imprès a la capçalera del document. Trieu a la llista desplegable adjunta la posició en què serà imprès: justificat a l'esquerra, centrat o justificat a la dreta.

En versions del programa amb llicència (no per a avaluació) el contingut d'aquesta línia haurà de coincidir amb el nom d'usuari registrat, malgrat que és possible deixar-la en blanc per si voleu emprar paper amb capçalera preimpresa. Si decidiu buidar-la, és recomanable que incloeu el nom d'usuari a qualsevol posició dins la línia assenyalada com a Peu. En cas contrari, aquest nom apareixerà imprès en lletra menuda damunt la línia de títols del document, al marge dret, per tal de prevenir eventuals usos no autoritzats del programa, perquè qualsevol empleat de l'empresa podria endur-se a una altre lloc el vostre fitxer clau.

S'ha observat que en algunes impressores, quan el nom triat és massa ample, especialment si està en majúscules, aquesta primera línia apareix en blanc. La solució és fàcil: escolliu un nom més curt, o bé proveu de fer servir parcialment lletres minúscules.

2ª, 3ª, 4ª Línia

És la resta de línies de la capçalera del document. Es recomana entrar-hi altres dades típiques de l'empresa, com l'adreça, el número de telèfon i/o de telefax, l'adreça de correu electrònic, la identificació fiscal, etc. Marqueu les caselles Centrada perquè s'hi imprimeixin centrades. Si us cal desplaçar-les cap a la dreta inseriu espais en blanc al principi.

Selecció de font

Amb qualsevol de les quatre línies anteriors és possible triar el tipus, mida, estil i color de la lletra impresa. Premeu damunt el botó annex a l'extrem dret de cada casella o Control+Retorn per a obrir una finestra de selecció. Aquesta finestra és l'estàndard de Windows i permet d'una manera fàcil i intuïtiva escollir el nom de la font entre les que tingueu instal·lades a l'ordinador, a més de l'estil (negreta, cursiva, subratllat i tatxat), la mida i el color. Les dades d'aquesta configuració es desen al fitxer WinOmega.ini a la carpeta de treball, de manera que pot ser fàcilment inclòs a la còpia de seguretat. Limitacions: Si seleccioneu una mida de lletra excessivament gran i/o el text de les línies és excessivament llarg, és probable que obtingueu resultats estranys. En aquest cas és aconsellable reduir el valor d'un dels dos paràmetres, o tots dos si calgués. En augmentar la mida de lletra el requadre de la capçalera s'allargarà cap avall per tal de donar-li cabuda, i la resta del document es desplaçarà també avall, inclosa l'adreça del proveïdor, que podria no coincidir amb la finestra del sobre.

Peu

Correspon a una línia situada al peu del document i que s'imprimeix en lletra miniatura. Si bé podeu entrar-hi el que cregueu més convenient, se sol fer servir per posar allò d'Inscrita al Registre Mercantil de.... Marqueu la casella Centrada perquè s'imprimeixi centrada. Si us cal desplaçar-la cap a la dreta inseriu espais en blanc al principi. El botó adossat permet definir-hi només la mida de lletra.

Línies de detall (requadre)

Títol: La línia que encapçala la part central o de detall de les comandes pot ser impresa a l'estil de la resta del document, amb lletra negra sobre fons blanc, o bé, si us agrada més, es pot fer també de manera ressaltada, en negatiu. Marqueu la casella Ressaltada perquè la línia quedi en negatiu i premeu el botó per a seleccionar el color de fons que més us estimeu. En aquest cas les lletres apareixeran sempre de color blanc. Com a cas especial, si mai voleu que aquesta línia quedi buida, senzillament seleccioneu el blanc com a color de fons, o cliqueu al botó Invisible. Per a revertir la invisibilitat desmarqueu la casella Ressaltada o trieu un nou color. Si la vostra impressora no té la capacitat d'imprimir en color, no espereu miracles. La banda s'imprimirà en un to grisenc o pot ser que el controlador mostri algun missatge d'error.

Interlineat: Hi podeu definir l'altura o separació de les línies de detall del document, amb un mínim de 12. El valor recomanat és 17 píxels per a una mida de lletra de 8. Aquesta funció us permet donar més capacitat a cada pàgina o bé fer-la més llegible mitjançant un espaiat més gran.

Mida de lletra: Introduïu-hi un valor entre 8 i 12 per a definir la mida de la lletra en el cos central del document. La mida per defecte és 8 píxels. Si en augmentar aquell valor observéssiu superposicions de text en el document imprès o a la vista prèvia, proveu de fer alguna d'aquestes operacions, segons s'escaigui: (1) Fer servir descripcions d'articles més curtes, (2) Escriure aquestes descripcions en minúscules, (3) Emprar codis de menys longitud, o (4) Triar una mida de lletra més petita.

Marcs (requadre)

El programa pot imprimir la capçalera del document tancada en un marc. A Capçalera podreu definir-ne el gruix. Si us estimeu més que no s'hi imprimeixi cap marc, entreu-hi un zero.

També pot imprimir tot el document tancat en un marc. A General podreu definir-ne el gruix. Si preferiu que no s'hi imprimeixi cap marc, entreu-hi un zero.

De la mateixa manera podeu també configurar el marc dels imports totals, a la casella Totals.

Imatge (requadre)

Podeu afegir a la part superior del document una imatge al vostre gust, per exemple, amb el logotip de la vostra empresa. La imatge pot ser de tipus BMP, GIF, JPEG, PNG o ICO, els formats gràfics més sovintejats, i podeu obtenir-la a partir de paper imprès mitjançant l'ús d'un scanner, o bé creant-la amb un programa de disseny gràfic. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Fitxer o amb Control+Retorn. Ajusteu-ne la posició variant el valor de Fila i Columna (les unitats s'expressen en píxels[enllaç extern]). Les seves dimensions estan limitades per l'alçada i l'amplada de la capçalera, cosa per la qual es desaconsella l'ús d'imatges amb altura superior a 100 píxels o amplada més gran de 720. Si voleu augmentar l'espai disponible en alçada doneu valors negatius a Fila. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Fitxer. Si posteriorment volguéssiu eliminar-la, premeu amb el ratolí damunt la casella Fitxer i tot seguit premeu la tecla Supr o la tecla Esborrar. En cas que per la seva posició la imatge coincidís amb el contingut de les línies de la capçalera, sempre quedarà impresa darrera del text com si aquest fos transparent. La imatge reproduïda pel programa en la vista prèvia i en el document imprès pot ser lleugerament distinta de l'original pel que fa a la mida i a la resolució.

Si no us apareix imprès el gràfic triat, comproveu que heu marcat la casella Imatge (vegeu més amunt).

Si la vostra impressora no té una bona capacitat per imprimir gràfics és preferible que feu servir una imatge en format BMP per aconseguir millor resolució. Alguns models d'impressora poden modificar lleugerament la mida del gràfic, cosa per la qual aconsellem fer-ne abans algunes proves. En certs casos s'ha observat que la imatge present a la vista prèvia no apareix després impresa en el paper, potser a causa d'alguna incompatibilitat entre l'estructura interna del fitxer d'imatge i el controlador de la impressora. Proveu d'emprar un format gràfic diferent. Per exemple, si la imatge és GIF, convertiu-la a JPG/JPEG o BMP, o a la inversa.

Amb algunes impressores, especialment d'agulles i d'injecció de tinta, la impressió de marcs pot resultar una mica lenta.

Desa

Premeu aquest botó si voleu conservar per a una propera sessió els canvis introduïts.

Impressora

En aquesta llista desplegable podreu escollir, entre les disponibles, la impressora on adreçar la sortida impresa del document. Si tinguéssiu instal·lat un telefax al sistema, també podreu enviar-lo per aquesta via sense que calgui imprimir-lo prèviament.

Inicial / Final

Trieu un número inicial i un número final per a obtenir la impressió de documents consecutius. Documents solts poden ser impresos si es defineix un número final igual a l'inicial. Des de la vista prèvia no és possible la impressió d'intervals.

Còpies

Entreu-hi el nombre de còpies o exemplars del document que voleu imprimir.

Vista prèvia

Premeu aquest botó per a veure a pantalla com quedarà aproximadament el document una vegada imprès.

Imprimeix

Premeu aquest botó per a imprimir l'interval de documents definit.

Surt

Premeu aquest botó per a tancar la pantalla d'impressió.
Idioma

Les comandes emeses a clients que resideixin al País Valencià, Illes Balears, Catalunya o la Franja de Ponent seran impreses per defecte en la llengua pròpia i/o cooficial d'aquest territori. Els documents emesos a clients que resideixin a Galícia seran impresos en gallec. Si un proveïdor ho demana, tanmateix, se li pot redefinir l'idioma de manera individualitzada canviant a la seva fitxa el valor del camp Idioma.