Fitxers > Articles
Fitxers > Clients
Fitxers > Proveïdors
Fitxers > Agents

La reixeta principal és el centre de gestió dels fitxers de dades de l'usuari.

Els botons del navegador us permetran moure-us pel fitxer amunt i avall. A la secció Reixetes de dades trobareu tots els detalls sobre les múltiples possibilitats de navegació existents usant el teclat i el ratolí.

La Cerca ràpida, integrada al navegador, us permetrà cercar qualsevol text a tots els camps, fins i tot a Notes. Aquesta funció sempre realitza la cerca des del registre actiu en endavant. Per a una cerca més específica feu servir Localitza.

Les línies poden aparèixer amb la lletra en un color diferent (configurable) quan (1) Un article es troba sota mínim (només reixeta d'articles), i (2) Un client, proveïdor o agent té marcat el camp Advertiment (només reixetes de clients, proveïdors i agents).

Mitjançant la funció Alta o la tecla Insert hi podreu afegir nous registres.

Feu servir la funció Baixa o la tecla Supr per eliminar-hi el registre actiu. El programa en demanarà confirmació amb la possibilitat d'obtenir un llistat imprès. Si us cal suprimir molts registres alhora seleccioneu-los prèviament, si bé en aquest cas no es produïrà la impressió de les dades. Com seleccionar línies en una reixeta. Amb clients, proveïdors i agents, el programa rastrejarà les factures existents a totes les empreses (1 a 9) a la recerca de possibles associacions amb el subjecte a eliminar i, en cas de trobar-ne almenys una, mostrarà un segon quadre de diàleg per a cancel·lar l'operació, o permetre-la. En aquests casos és aconsellable mantenir el registre per tal d'evitar que quedin factures òrfenes, però l'usuari és lliure d'eliminar-lo sota la seva responsabilitat. En ordinadors lents i/o amb gran quantitat de factures aquest procés podria provocar una espera.

Amb la funció Canvis, la tecla Retorn o un doble clic, podreu introduir modificacions al registre actiu.

Si treballeu en xarxa podeu emprar la funció Actualitzar per refrescar les dades visibles a la reixeta quan ho considereu necessari.

Si voleu seleccionar registres correlatius de forma massiva i amb gran rapidesa, marqueu-ne el primer mitjançant un clic mentre sosteniu la tecla Control amb l'altra mà, i tot seguit el darrer pel mateix procediment. Després premeu Selecciona i el programa seleccionarà tots els registres compresos entre ells inclusivament. Aquesta funció només està disponible quan existeixen dos registres marcats.

Premeu el botó Fulleja per a accedir a la funció de fullejar (només articles).

Executeu Localitza per efectuar cerques al fitxer segons diferents criteris.

Feu servir la funció Filtre o premeu Control+F per a definir un filtre. Com a cas particular a les reixetes de clients i proveïdors, si voleu establir un filtre en el camp No paga al, que correspon a la casella excepte a la fitxa a tota pantalla (mes en què no paga rebuts), caldrà expressar-ne el valor amb el número del mes, no pas amb el nom literal. És a dir, per a filtrar els clients que no paguen a l'agost, definiu el filtre No paga al igual a 8.

Podeu canviar l'ordenació del fitxer de diverses maneres. (1) Des del menú Ordenació. (2) Obrint la llista desplegable Ordenació, i (3) Més ràpidament prement amb el ratolí damunt el títol d'una columna. No és possible ordenar per qualsevol camp, sinó només per aquells indicats al menú. El criteri d'ordenació natural és simplement l'ordre cronològic en què van ser afegits els registres. A les reixetes d'articles i de clients podeu canviar-ne l'ordenació per Família i Codi a per Família i Nom prement per segona vegada amb el ratolí damunt el títol de la columna Família.

A més de la funció Localitza existeix una altra forma de cerca menys especialitzada però més ràpida, a través de la casella Cerca. Es tracta d'una cerca incremental o progressiva. A mesura que hi aneu entrant caràcters la reixeta s'anirà acostant més al registre que voleu. El camp sobre el qual s'aplica la cerca és sempre aquell amb què funciona el criteri d'ordenació. Per exemple, si el fitxer està ordenat per nom, la cerca incremental es farà pel nom. Si trieu ordenació natural aquesta funció estarà desactivada.

Cliqueu a Fitxer > Sota mínim per a filtrar els articles que es trobin amb existència per sota del mínim (només reixeta d'articles). Premeu a Fitxer > Advertiment per veure només els registres amb advertiment (només reixetes de clients, proveïdors i agents). Premeu de nou al mateix lloc per desfer el filtre. Depenent inversament de la velocitat de procés i memòria disponible de l'ordinador i directament de l'estretor del filtre, pot ser que el programa trigui cert temps a dur a terme l'operació de filtrat. No penseu pas que l'ordinador s'ha penjat. Aquest filtre es perd si accediu a la funció Alta.

Cliqueu a Fitxer > Oculta inactius per tal que la reixeta exclogui els registres que hagin estat sense cap operació de venda amb anterioritat a la data triada i amb existència igual a zero o inferior, totes dues condicions s'han de complir (o expressat d'una altra manera, per tal que la reixeta inclogui només els registres que hagin tingut alguna operación de venda en la data triada o posterior, o que la seva existència sigui superior a zero, almenys una de les dues condicions s'ha de complir) (articles), sense cap operació de venda amb anterioritat a la data triada (clients i agents), o sense cap operació de compra amb anterioritat a la data triada (proveïdors). El programa mostrarà un calendari per a triar la data, on es pot navegar amb el ratolí clicant als botons esquerra i dreta, o al nom del mes, o al número de l'any. S'accepta clicant doblement damunt el dia escollit. La data que es fixi es conservarà en posteriors sessions de la reixeta i del programa. El calendari pot ser ocultat amb la tecla Esc, o clicant al botó Sortida, o sobre Oculta inactius una altra vegada. La data que el programa pren com a referència per filtrar els registres són els camps estatístics Darrera venda (articles, clients i agents) i Darrera compra (proveïdors), el contingut dels quals pot ser alterat manualment per l'usuari, cosa per la qual en casos molt concrets, podria no correspondre amb la realitat. Si el filtre fos molt estret i/o en ordinadors lents, és possible que s'observi un retard a l'obertura de la reixeta i en la navegació al llarg del fitxer. El filtre establert pot ser anul·lat en qualsevol moment prement damunt Oculta inactius novament. El programa el cancel·la en determinades situacions: En activar altres filtres disponibles a la mateixa pantalla, per exemple, el botó Filtre, les funcions Sota mínim (articles) i Advertiment (clients), o les pestanyes per seleccionar segons el caràcter inicial, en enregistrar altes de nous registres, i en obrir la fitxa de components (articles).

Cliqueu el botó Copia per a copiar al porta-retalls l'adreça completa del client, proveïdor o agent comercial (no disponible a la reixeta d'articles).

Les pestanyes amb lletres i números visibles a la part superior de la reixeta poden ser d'utilitat per a filtrar els registres segons el criteri del caràcter inicial. Trieu el camp a filtrar a la llista desplegable Selecció i premeu damunt la pestanya que voleu. Feu clic a la pestanya que mostra un asterisc per eliminar el filtre. També hi pot ser observat un retard en l'aplicació del filtre. Aquest filtre es perd si accediu a la funció Alta. Si no teniu ratolí, premeu Tabulador repetidament fins que el focus se situï a la pestanya amb un asterisc, la primera, i podreu anar canviant amb la tecla Control més fletxa dreta o esquerra, i en una pantalla tàctil feu un toc amb el dit directament damunt la pestanya corresponent.

Si voleu marcar un registre de manera que hi pugueu tornar fàcilment, com si es tractés del punt d'un llibre, entreu a Fitxer > Marca i trieu un nombre qualsevol de l'1 al 5. Podreu tornar-hi amb posterioritat entrant a Fitxer > Torna i prement damunt el mateix nombre d'abans. Les marques de registre es perden si tanqueu aquesta pantalla.

Feu servir la funció Suma, botó amb la lletra grega sigma, o Control+S per a obtenir la suma de qualsevol camp numèric incloent-hi la totalitat del fitxer, o només els registres filtrats, o només els seleccionats. Com seleccionar línies en una reixeta. El camp a sumar és el que té el focus (dueu el focus d'un camp a un altre mitjançant un clic damunt la columna que voleu o amb les fletxes de cursor). N'obtindreu també el valor mitjà i el nombre de registres processats. Si el camp no és numèric o teniu ressaltada tota la línia (vegeu més avall) no podreu fer servir aquesta funció. Amb alguns camps (tipus d'impost, descompte, preus unitaris, comissions) no té sentit efectuar-ne la suma, però sí que pot ser interessant obtenir-ne el valor mitjà. Amb fitxers de mida molt gran i/o ordinadors lents aquesta operació pot trigar una bona estona a completar-se. (Funció present només a la reixeta d'articles.)

Amb la funció MS Excel es pot exportar tot el fitxer, o un subconjunt seu si està filtrat, al programa MS Excel. No s'hi poden triar els camps; s'hi inclouen tots els que apareixen a la reixeta, per l'ordre predeterminat, però sí que es pot fer a Fitxers > Llistats. A la darrera fila, com a sumari, es mostraran les sumes dels camps numèrics, malgrat que en alguns casos, com per exemple preus de cost i de venda, no tingui gaire sentit fer-ho. Perquè el procés pugui funcionar és imprescindible que tingueu instal·lat al vostre sistema MS Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007 o 2010. Amb versions anteriors o futures l'operativitat no es pot garantir.

Premeu a Fitxer > Línia perquè el ressaltat del registre actiu abasti la línia sencera. En aquest cas existeixen algunes limitacions. Les fletxes esquerra i dreta funcionen com amunt i avall. El camp Notes no pot ser obert. Premeu de nou al mateix lloc per a tornar a la situació anterior.

WinOmega conserva per a una propera sessió l'ordenació triada, la posició del registre actiu, l'amplada de cada columna i la seva posició relativa, de manera que l'usuari quan l'obrirà de nou trobarà la reixeta quasi exactament com la havia abandonada.