Després d’un llarg període de desenvolupament, ens sentim molt satisfets de presentar la nova versió de WinOmega:

WinOmega Light amb el qual disposes de tota la funcionalitat de WinOmega 2019 al millor preu per a un sol lloc de treball. Com a principal característica WinOmega Light disposa d’un nou sistema de base de dades basat en:

 • Tecnologia SQLite que permet que els fitxers de dades estiguin ben protegits, per exemple davant d’un tall de corrent durant el seu funcionament
 • Aquesta tecnologia més robusta és utilitzada en més de 1.000 milions de dispositius a tot el món i en projectes tan coneguts i d’alt perfil com Windows 10, Acrobat Reader, Firefox, Android, Apple Mac, Apple Iphone, …

A més incorpora nombroses millores com són:

 • S’afegeix a Facturació> Llistats> Possibilitat de filtrar per data camp “deute”, així si l’usuari ho desitja pot ignorar els deutes de dubtós cobrament.
 • Es canvia el format de les imatges associades a articles, de BMP a JPEG, aconseguint així un important estalvi en espai de disc i ús de memòria.
 • S’incrementa la mida màxima dels codis d’article, de 13 a 32 caràcters.
 • S’afegeix el VATID a la llista de possibles identificadors fiscals.
 • S’introdueix la funció Utilitats> Consola SQL, que permet als usuaris avançats consultar o manipular la base de dades utilitzant sentències SQL.
 • S’incrementa la mida màxima del camp NIF, de 17 a 40 caràcters, així s’aconsegueix la compatibilitat amb els NIF d’altres països.
 • Els correus d’enviament de comandes, factures, pressupostos i albarans es poden configurar a mida fent servir HTML.
 • Nova funció de moure línies per a l’edició de comandes, factures, pressupostos i albarans, molt més ràpida i segura que en versions anteriors.
 • Els reindexats ja no són necessaris. En el seu lloc, es proporciona una funció per compactar la base de dades en Utilitats> Compactar.
 • S’introdueixen mètodes transaccionals en diverses operacions de base de dades, que eviten l’aparició d’inconsistències en cas de desconnexió inesperada de l’ordinador (per exemple, per un tall de corrent elèctric).
 • S’adapta la generació dels fitxers SEPA per fer-los compatibles amb Deutsche Bank.
 • S’incorpora una nova funció (Ajuda> Activació de llicència) que simplifica el procés d’activació de la llicència.
 • Es permet que en l’Agenda coexisteixin dues anotacions amb la mateixa data i hora.