Magatzem > Llistats > Moviments

Llistat que us permetrà obtenir detalls consolidats per a totes les empreses amb els moviments d'entrada i sortida de qualsevol article.

Seleccioneu-hi l'interval de dates i l'article que voleu. A la llista desplegable annexa podreu triar l'any actual fins al dia d'avui, un any anterior complet, o només la data actual. Premeu el botó adossat o bé Control+Retorn per obrir la finestra de cerca d'article.

Marqueu la casella Agrupa per dia perquè el llistat separi els moviments per data. Marqueu la casella Ignora filtre per tal que no tingui en compte l'interval de dates.

El llistat mostra una llista cronològica dels moviments de l'article, indicant el proveïdor o client, l'existència en cada moment, el preu de compra o de venda, i l'import de l'operació.

La informació del llistat és obtinguda dels registres d'entrades i de sortides (albarans i factures directes) i l'existència de l'article a cada moment es recalcula segons aquestes dades. Per tant, la seva fiabilitat depèn que aquests registres estiguin actualitzats. Si l'usuari n'ha eliminat o modificat algun, aquest llistat s'hi veurà afectat.

Els llistats amb articles que tinguin components o que tinguin marcada la casella No actualitzis no mostraran la columna de l'existència. Cal tenir en compte que si l'usuari ha anul·lat algun d'aquests dos estats de l'article dins de l'interval de dates triat, el càlcul de les existències podria no ser correcte.

Al peu del llistat s'indica algunes dades estatístiques que poden ser de gran interès: Quantitat i import comprats, quantitat i import venuts, la diferència neta, el marge de benefici i els preu mitjans de compra i de venda haguts en aquest període. Penseu que per a intervals de data petits el marge és poc significatiu, fins i tot pot ser negatiu si heu comprat més que no venut. Trieu un període més ampli si teniu interès en aquesta dada.

Com que el programa no guarda registre diari de les existències, principalment per motius d'espai al disc, per a obtenir aquest llistat ha de realitzar nombrosos càlculs, registre a registre, a base de restar-ne les entrades de gènere i sumar-hi les sortides. Aquesta operació pot ser força llarga amb fitxers de gran dimensió i/o si el programa està instal·lat en un equip amb poca velocitat de procés i/o està treballant en un punt de xarxa local.

Existeixen altre casos en què les dades d'existència incloses en aquest llistat podrien no ser autèntiques: (1) Si en algun moment l'usuari hagués modificat el camp Existència directament a la fitxa de l'article, i (2) Si haguessin estat restaurades còpies de seguretat parcials, cosa per la qual els fitxers de dades podrien no estar sincronitzats.