Magatzem > Entrades > Canvis

Si voleu introduir canvis o obtenir alguns llistats dels moviments d'entrades de mercaderia podreu fer-ho en aquesta finestra, després d'haver-los enregistrat a altes.

Mitjançant l'ús del navegador us podreu moure pel fitxer des del principi fins al final.

La funció Cerca ràpida us permetrà cercar un text dins del fitxer d'entrades. Aquesta funció sempre fa la cerca del registre actiu cap endavant.

Totes les columnes són modificables, llevat de l'article, la ubicació, i el total, per ser camps calculats o de consulta a un altre fitxer. El codi de proveïdor es canvia tot sol en modificar-ne el nom. Per a modificar el contingut d'una cel·la seleccioneu-la amb el ratolí i feu doble clic, o premeu F2, o senzillament teclegeu-hi el nou valor.

Per a canviar una data feu doble clic damunt la cel·la corresponent, o també prement les tecles Espai o Retorn o damunt el botó Capta data, quan es troba ressaltat el camp Data. Us apareixerà un calendari que us permetrà fixar la nova data amb comoditat mitjançant un doble clic. Si voleu moure-us per aquest calendari, feu clic damunt el nom del mes o damunt l'any i obtindreu una llista de mesos i anys per triar, o feu clic damunt el mot Avui per a tornar a la data actual. Oculteu el calendari de la mateixa manera que l'heu obtingut. La llengua del calendari és la que està definida a la configuració regional o opcions regionals del Tauler de Control de Windows, i no pas la llengua en què estigui configurat el programa.

El camp Total es modifica automàticament en canviar el valor de la quantitat o del cost actual. I el camp Notes amb un clic i un nou clic damunt el botó amb punts suspensius que hi apareixerà.

Per a canviar el proveïdor cliqueu al nom, o premeu les tecles Espai o Retorn, i s'obrirà una llista desplegable ordenada alfabèticament. Per a deixar el camp en blanc trieu el primer de la llista.

És fàcil eliminar registres amb les tecles Supr, Control+Supr, prement damunt el botó Baixa, o amb la mateixa opció del menú. Els registres que hàgiu donat de baixa no podran ser recuperats posteriorment.

Tant en modificar la quantitat com quan s'elimina un registre complet, s'actualitza l'existència de l'article al magatzem, si no és que a la fitxa està marcada la casella No actualizis. Si el registre d'entrada havia estat creat a partir d'una comanda a proveïdor convertida totalment o parcial a albarà, també s'actualitzarà la comanda correspondent

La reixeta admet diversos criteris d'ordenació, que poden ser fixats amb la llista desplegable present a la part superior dreta, o bé pel menú, o clicant damunt el títol d'una columna ordenable. Les ordenacions per article i per proveïdor es fan pel codi.

La casella Cerca a la cantonada superior dreta permet fer una cerca per data quan la reixeta està ordenada per aquest camp.

Per a obtenir llistats configurables, feu clic damunt el botó Llistats o a l'opció de menú del mateix nom. Llistats d'una altra mena poden ser obtinguts a Magatzem > Llistats > Entrades.

Amb la funció MS Excel es pot exportar tot el fitxer, o un subconjunt seu si està filtrat, al programa MS Excel. No s'hi poden triar els camps; s'hi inclouen tots els que apareixen a la reixeta, per l'ordre predeterminat. A la darrera fila, com a sumari, es mostraran les sumes dels camps numèrics, malgrat que en alguns casos, com per exemple la comanda i el cost actual, no tingui cap sentit fer-ho. Perquè el procés pugui funcionar és imprescindible que tingueu instal·lat al vostre sistema MS Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007 o 2010. Amb versions anteriors o futures l'operativitat no es pot garantir.

Feu servir la casella Moviments des de perquè només es mostrin les entrades a partir d'una data de recepció determinada. Si voleu tenir visibles només les devolucions (entrades amb quantitat negativa), marqueu la casella Només devolucions.

És possible fixar filtres més complexos per a visualitzar-hi només els registres que compleixen determinades condicions. Amb aquest fi premeu damunt el botó Filtre o Control+F. Aquesta funció podria no donar resultats satisfactoris si alhora teniu activat algun dels altres filtres al peu de la pantalla pel fet de no ser acumulables. En cas d'observar-hi anomalies, és convenient desactivar-los prèviament. A Magatzem > Llistats > Entrades trobareu altres possibilitats de filtrat. Addicionalment és possible fixar com a condició de filtre la d'entrades anteriors a una data determinada. Per exemple, introduint-hi Data menys que 01-01-1900.

Si us cal seleccionar registres llegiu Com seleccionar línies en una reixeta. Si voleu seleccionar registres correlatius de forma massiva i amb gran rapidesa, marqueu-ne el primer mitjançant un clic mentre sosteniu la tecla Control amb l'altra mà, i tot seguit el darrer pel mateix procediment. Després premeu Selecciona i el programa seleccionarà tots els registres compresos entre ells inclusivament. Aquesta funció només està disponible quan existeixen dos registres marcats.