Requeriments de sistema

Vegeu: Requisits mínims al nostre Centre d'ajuda.


Advertiments importants

1. L'execució del programa en un entorn amb característiques distintes a les recomanades més amunt podria no donar resultats satisfactoris. Addicionalment, si la instal·lació de Windows al vostre ordinador no és completa o bé, amb posterioritat, ha estat eliminat o modificat (per exemple, manualment o per l'acció d'un virus o per la instal·lació d'un altre programa) algun dels fitxers DLL (Dynamic Linking Library o Extensió de l'Aplicació) existents a les carpetes de Windows i a la carpeta del BDE, o qualsevol dels fitxers auxiliars del programa, algunes de les funcions de WinOmega podrien no executar-se correctament, o no executar-se gens, o fins i tot no arrencar el programa. En aquest cas l'única solució seria dur a terme una reinstal·lació completa del sistema operatiu i/o de WinOmega, segons el que s'escaigui.

2. Si l'ordinador haurà de gestionar fitxers de dades de gran dimensió o volum, es tracti o no del servidor d'una xarxa local, és molt recomanable incrementar notablement tant la velocitat o potència del miprocessador com la capacitat de la memòria RAM. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #194 i la #324.WinOmega en Windows 10, Windows 8.x, Windows 7 i Windows Vista

És crucial llegir aquestes recomanacions abans d'instal·lar-hi el programa.

WinOmega amb pantalla tàctil (ordinadors portàtils, tauletes, smartphones)

Malgrat que WinOmega ha estat desenvolupat per a ser emprat amb ratolí i teclat, es pot executar també ocasionalment fent servir el dit en ordinadors i tauletes[enllaç extern] amb pantalla tàctil, a condició que tinguin Windows 8.x o posterior com a sistema operatiu i un microprocessador de la família Intel x86. (Les primeres tauletes que es venien amb Windows 8 duien en realitat una altra cosa, Windows RT[enllaç extern], i estaven basades en un processador amb arquitectura ARM[enllaç extern].) En el moment d'escriure aquestes línies ja han sortit a la venda nombroses tauletes amb Windows 10 i 8.x autèntics.

En smartphones[enllaç extern] o telèfons intel·ligents basats en Windows Phone[enllaç extern] no és possible (almenys fins ara) obrir WinOmega perquè el sistema operatiu no és compatible amb Windows (malgrat el seu nom).

WinOmega en altres sistemes

Alguns usuaris tenen el programa funcionant satisfactòriament en sistemes Linux i Mac OS, utilizant Wine [enllaç extern] o Crossover [enllaç extern] com a intermediari. Si bé nosaltres no podem donar cap garantia de perfecte funcionament de WinOmega en aquestes condicions, animem a provar-ho a qui pugui estar-hi interessat, tenint bona cura d'obtenir regularment còpia de seguretat de les seves dades. Les incidències que el programa pugui tenir amb Wine es troben detallades en aquesta pàgina [enllaç extern]  (els enllaços esmentats poden estar en anglès).

Hi ha certes finestres emergents que aparentment no es mostren en el moment esperat quan la realitat és que apareixen a la part del darrere, però es resol a la configuració de Wine, pestanya Gràfics, marcant-hi la casella Allow the window manager to control the windows.

Una altra manera de fer-ho és mitjançant la creació d'una màquina virtual que executa Windows en una mena de caixa isolada en el vostre Mac OS o a qualsevol distribució de Linux. Dins d'aquesta caixa podreu obrir tots els programes de Windows al vostre ordinador de la mateixa manera que ho faríeu en el sistema operatiu de Microsoft. Podeu tenir fàcilment aquesta màquina virtual instal·lant VirtualBox al vostre sistema, que és un producte gratuït d'Oracle Corporation. Per a més detalls caldria anar al lloc de VirtualBox [enllaç extern].

Altres màquines virtuals que es fan servir per a executar programes de Windows en Mac OS són Parallels Desktop [enllaç extern] i VMware Fusion [enllaç extern].

Lamentablement WINBITS S.L.U. no pot donar suport detallat més enllà del que hi ha escrit ací, ni assumir-ne cap mena de responsabilitat.

WinOmega en Netbooks

Els ordinadors portàtils de mida petita i baix cost anomenats Netbooks solen dur incorporada de fàbrica una resolució de pantalla de 1024x600. Com que WinOmega necessita almenys 768 píxels[enllaç extern] d'alçada, en obrir el programa en un entorn amb aquestes característiques mostrarà un missatge i oferirà a l'usuari canviar la resolució als valors recomanats. Accepteu-ho. En alguns casos, tanmateix, el sistema podria no permetre aquest canvi, cosa que farà que l'intent de WinOmega falli. Però hi ha solució.

1. Obriu l'opció Executa de Windows que apareix en clicar al botó Inicia (o premeu la tecla Windows+R), escriviu-hi Regedit i premeu la tecla Retorn. S'obrirà el programa Editor del Registre.

2. Si hi trobeu alguna carpeta expandida, cliqueu al signe menys ("-") per a tancar-les totes fins que només hi quedi El Meu PC al capdamunt.

3. Obriu el menú Edició > Cerca, en el requadre Cerca a deixeu marcada només la casella Valors, a la casella Cerca escriviu exactament Display1_DownScalingSupported i cliqueu al botó Cerca. Tingueu una mica de paciència, pot trigar un temps, però al final aquest mot hauria de ser trobat.

4. Quan el trobi, amb el botó dret del ratolí cliqueu damunt "Display1_DownScalingSupported" i trieu l'opció Modifica. Canvieu-hi el valor de 0 (zero) a 1 (un) i accepteu-ho.

5. Tot seguit premeu la tecla F3 per a cercar la següent i espereu que la trobi.

6. Repetiu els passos 4 i 5 fins que ja no trobi més aquest mot (n'hi pot haver més de 10).

7. Tanqueu l'Editor del Registre, reinicieu l'ordinador i obriu WinOmega de nou. Ara l'intent de canviar la resolució hauria de funcionar. Si no fos així és que el vostre ordinador no posseeix aquesta capacitat.

Per a usuaris avançats, més detalls cercant a Google els mots clau display1_downscalingsupported netbook i combinacions semblants.

Visor de WinOmega per a Android

En cas de tenir activat el servei de WinOmega Cloud, tingueu en compte que el Visor de WinOmega és una aplicació distinta de WinOmega, que opera sobre Android i té els seus propis requeriments de sistema. Podeu consultar-ne els detalls a la pàgina de Google Play[enllaç extern].

Sobre la pantalla

En cas de preferir configuracions diferents a les recomanades més amunt, com diferent resolució o mida de font, suggerim que efectueu proves amb el vostre equip, fins a trobar-ne les condicions ideals. Si preferiu una resolució més gran que les recomanades, és aconsellable usar el programa en finestra normal, no maximitzada.

Sobre la impressora

Cal destacar que l'ús d'impressores d'agulles pot tenir diversos inconvenients, com la lentitud d'impressió a causa de la sortida gràfica que imposen els controladors d'impressores de Windows, més la impossibilitat sovint de fer-ho en sentit apaïsat i altres limitacions vàries imposades per la tecnologia matricial, cosa per la qual la seva utilització no és gaire aconsellable.

Amb impressores en color, les tonalitats obtingudes finalment en paper pot ser que siguin lleugerament distintes a les visibles a pantalla.

Si no teniu cap impressora instal·lada al vostre sistema, encara que físicament hi estigués connectada, no podreu obtenir cap llistat imprès amb el programa. Fins i tot les vistes prèvies podrien no funcionar correctament.

Sobre els fitxers

Els fitxers de dades d'usuari en cap cas podran tenir atribut de només lectura, ja que això provocaria amb tota seguretat errors de diverses menes, la impossibilitat d'arrencar el programa, o fins i tot que el sistema es pengi. Aquest atribut és modificat de vegades quan es restaura còpia de seguretat des d'un CD. En cas de dubte, podreu revisar els atributs dels vostres fitxers des de l'Explorador d'arxius, després d'obrir-ne la fitxa de Propietats.

És preferible que destineu una carpeta independent de la del programa per a conservar els vostres fitxers de dades, per exemple, \Arxius de Programa\WinOmega\Dades, sobretot si treballeu en xarxa. En trobareu més detalls a carpeta de treball.

Símbol decimal

Al Tauler de Control de Windows, Configuració regional o Opcions regionals, Personalització, Números i Moneda (pot variar segons la versió), el valor assignat al paràmetre Símbol decimal ha de ser necessàriament una coma o un punt, preferiblement una coma a Europa. Com que hi ha pestanyes separades per a Número i Moneda, caldrà assegurar-se que a totes dues existeixi la mateixa configuració per a aquest paràmetre.

Format de dates

Com que el programa fa servir el format de dates amb guions, és recomanable que al Tauler de Control de Windows tingueu definits el separador de dates amb un – (guió) i el format de data curta com DD-MM-AAAA.

Prevenció d'execució de dades (DEP)

En alguns equips, depenent de la versió de Windows i del tipus de CPU, podria estar impedida l'execució de WinOmega si teniu activada la DEP per a tots els programes al Tauler de Control de Windows, Sistema, Avançats, Rendiment, Configuració. Per a resoldre-ho n'hi ha prou a afegir el fitxer winomega.exe, present a la carpeta de programa, a la llista d'excepcions, o senzillament desactiveu la DEP.

Cal conservar una còpia del paquet d'instal·lació del programa

Cal guardar en un dispositiu de memòria Flash (pen drive o similars), en un segon disc dur, o en un altre suport escaient, el paquet complet d'instal·lació de la vostra versió de WinOmega, per al cas que per una fallada mecànica o lògica del disc dur, o en canviar a un nou equip, calgués repetir-ne la instal·lació completa. WINBITS S.L.U. no es considera responsable del subministrament d'una nova còpia del programa, sobretot quan es tracta de versions antigues.

És aconsellable que llegiu també la secció Consultes i respostes, especialment quan us trobeu amb dificultats.

Vegeu també

Inici