Fitxers > Articles > Fitxer > Sota mínim

Feu servir aquesta opció de menú per a establir un filtre en el fitxer d'articles de manera que només hi resultin visibles aquells que tinguin una existència inferior al mínim definit a la fitxa corresponent.

Es considera que un article es troba sota mínim quan es compleixen les dues condicions següents: (1) En el camp Mínim ha estat entrat un valor numèric qualsevol, encara que sigui zero, i (2) En el camp Existència consta un valor inferior al del camp Mínim (si l'existència està en blanc, llavors es computarà com un zero). Si voleu, doncs, que un article no aparegui mai en aquest llistat, deixeu en blanc el seu camp Mínim, no hi introduïu pas un zero.

Per a desactivar el filtre, premeu de nou a l'opció de menú, o senzillament tanqueu la pantalla d'articles.

Si us cal obtenir una vista (i un llistat) dels articles sota mínim d'un o diversos proveïdors determinats, podeu fer-ho en dos passos, per aquest ordre: (a) Fixeu un filtre amb la condició Proveïdor igual a <codi del proveïdor>, al qual podreu afegir, si voleu, línies addicionals amb altres proveïdors per ampliar l'àmbit o abast del filtre (deixeu sense marcar la casella Compleix totes les condicions). (b) Premeu l'opció Sota Mínim.

Al peu de la pantalla, a la dreta, es mostrarà la fracció d'articles filtrats expressada en tant per cent.

Nota: Tal com ja passa de manera general a totes les situacions en què es troba actiu un filtre molt estret, les operacions que realitzeu mentrestant podrien ser notablement lentes, especialment amb fitxers molt extensos i/o en equips antics, fins a fer la sensació que el programa s'ha penjat. Així mateix, la barra de desplaçament vertical tindrà només tres posicions: principi, final i al mig.