Facturació > Clients > Altes i Canvis > A compte
Facturació > Proveïdors > Canvis > A compte

Feu servir aquesta funció per a enregistrar cobraments parcials a compte de pressupostos, albarans i factures a clients, i pagaments parcials a compte de factures de proveïdors.

Introduïu-hi la data de l'operació i l'import cobrat. El programa calcularà el saldo pendent i el mostrarà a una columna de només lectura. A la columna Notes podreu escriure qualsevol comentari, recomanem la forma de pagament, amb un màxim de 30 caràcters. A la llista desplegable que s'obre en clicar en aquesta columna podreu triar entre les formes de pagament que tingueu enregistrades.

Utilitzeu els botons de la barra d'eines per a moure-us pel fitxer, afegir-hi o eliminar-ne registres, acceptar o cancel·lar els canvis, capturar-hi la data mitjançant un calendari emergent, i imprimir-ne un rebut amb l'import parcial percebut (només clients). Aquest rebut afegirà al número de document el número d'ordre del cobrament a compte separat per una barra. En el cas de pressupostos hi afegirà un prefix amb la lletra P, i amb la lletra A en el cas d'albarans. Si el saldo és zero o negatiu, en tancar la finestra el programa omplirà la data de pagament o cobrament amb la data del darrer pagament o cobrament a compte (només factures).

Per a ocultar la finestra premeu de nou el botó, o bé la tecla Esc. Per a ocultar el calendari, premeu de nou el botó del calendari, o la tecla Esc.

Quan el text del botó A compte es mostra en lletra negreta vol indicar que hi ha apunts de cobrament parcials relacionats amb el document a pantalla. Amb les factures que tinguin una clau superior a zero (cobraments a terminis predeterminats), el botó apareixerà desactivat. Si us calgués accedir a aquesta finestra hauríeu d'esborrar la data de pagament o cobrament, o posar la clau a zero temporalment.

Advertiment: La gestió de cobraments a terminis és independent de possibles cobraments a compte de la factura corresponent, cosa per la qual no els considera en cap cas. No s'haurien d'incloure cobraments a terminis i cobraments a compte en una mateixa factura, perquè els resultats serien impredictibles.

En afegir un cobrament a compte a una factura procedent d'albarans, l'apunt es realitzarà també a l'albarà al qual correspongui la línia de detall que estigui activa en aquest moment.

Els apunts introduïts en aquesta reixeta seran tinguts en compte en altres punts del programa. La impressió del rebut en paper es farà per l'import restant o pendent, sinó és que fos zero, en el qual cas el total del rebut correspondrà al total de la factura (només clients). L'emissió del rebut en fitxer es farà també per l'import restant (només clients). Als llistats disponibles a Facturació > Llistats > Pendents de Pagar o Cobrar, i al de deute de clients, es computarà també els imports pendents de pagar o cobrar. El llistat de factures pagades o cobrades, tanmateix, només inclourà les que hagin estat pagades o cobrades en la seva totalitat.

Amb factures amb cobrament a terminis el programa no gestiona l'alternança repetida de cobraments a compte i rebuts. Si l'usuari enregistrés cobraments a compte amb posterioritat a l'emissió de qualsevol dels rebuts, en els següents rebuts no es tindria en compte aquesta circumstància, i el seu import podria no ser l'esperat perquè els cobraments addicionals es repartirien a parts iguals entre tots els terminis. Per tant, no introduïu nous cobraments a compte després d'haver emès algun dels rebuts, tant en paper com en fitxer.