Facturació > Rebuts > Impressió

General
Posició
Lliure

Funció per a obtenir rebuts impresos en paper a partir de factures prèviament emeses amb WinOmega. El programa crea rebuts indistintament en fulls solts de 102 mm d'alçada per com a mínim 210 mm d'amplada, o en paper preimprès normalitzat, però no admet l'ús de paper continu.

El número del rebut coincideix sempre amb el de la factura de la qual prové. Trieu un número inicial i un número final per a obtenir la impressió de rebuts consecutius. Rebuts solts poden ser impresos si definiu un número final igual a l'inicial. Podeu imprimir rebuts no vinculats a factura des de la pestanya Lliure (vegeu més avall).

Per a imprimir rebuts associats a factures rectificatives cal accedir a aquesta funció des de la pantalla de canvis.


GENERAL


Podeu afegir a qualsevol posició del rebut una imatge al vostre gust, per exemple, amb el logotip de la vostra empresa. La imatge pot ser de tipus BMP, GIF, JPEG, PNG o ICO, els formats gràfics més sovintejats, i podeu obtenir-la a partir de qualsevol paper imprès mitjançant l'ús d'un scanner, o bé creant-la amb un programa de disseny gràfic. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Imatge. Si posteriorment volguéssiu eliminar-la, premeu amb el ratolí damunt la casella Imatge i tot seguit premeu la tecla Supr o la tecla Esborrar. En cas que per la seva posició la imatge coincidís amb algun text, sempre quedarà impresa pel darrera com si aquest fos transparent. Si la vostra impressora no té una bona capacitat per imprimir gràfics és preferible que feu servir una imatge en format BMP per aconseguir millor resolució. La imatge reproduïda pel programa en la vista prèvia i en el document imprès pot ser lleugerament distinta de l'original pel que fa a la mida i a la resolució.

A la casella Localitat podreu entrar la localitat d'expedició del rebut, amb un màxim de 32 caràcters.

Disposeu de dos Camps lliures de text per a posar-hi el que vulgueu, amb un màxim de 80 caràcters. Es poden emprar, per exemple, per a indicar les clàusules del rebut, o per a comunicar una cosa així com Per aquest document pagareu al venciment expressat....

Si voleu que s'imprimeixi l'adreça completa de l'expedidor (adreça, població i identificació fiscal), ompliu les caselles corresponents. El codi postal pot ser escrit just abans de la població a la mateixa casella.

Si us estimeu més que l'import total del document no inclogui el símbol de la moneda, traieu la marca de la casella Moneda.

Si preferiu que els cèntims siguin expressats en lletres en lloc de números, marqueu la casella Cèntims en lletres. D'aquesta manera el text ocuparà una mica més d'espai.

En cas que us calgui, podeu excloure la impressió de les dades bancàries (nom del banc i compte) traient la marca de la casella Dades bancàries. Si el compte del client no és vàlid segons les normes de la banca espanyola, i està marcada la casella Valida compte bancari a Configuració, el rebut serà imprès igualment però el programa emetrà un missatge d'advertiment.

Si us estimeu més que el compte bancari sigui imprès en una sola línia en lloc de fer-ho en tres, com és habitual, marqueu la casella IBAN alineat.

Marqueu la casella Codi perquè el codi del client aparegui imprès al rebut. Aquest camp s'imprimirà fix a la cantonada inferior dreta del bloc que conté les dades del client.

Marqueu la casella Província perquè amb l'adreça del client sigui impresa també la província. És una dada redundant ja que el codi postal ja la inclou implícitament. Aquesta informació no serà impresa quan el nom de la població coincideixi amb el de la província.

Marqueu la casella Expedidor perquè el nom de l'expedidor sigui imprès en el rebut. Aquest nom coincidirà necessàriament amb el nom d'usuari registrat.

Perquè el programa imprimeixi els requadres i línies característics dels rebuts marqueu la casella Requadres i línies. La posició de cada concepte que l'usuari pugui tenir definida en aquesta mateixa pantalla no tindrà cap efecte, tret de la imatge. El compte IBAN s'imprimirà sempre en tres línies, encara que tinguéssiu marcada la casella IBAN alineat. El color de fons de l'import en lletres podeu triar-lo prement el botó de selecció de colors. El to recomanat és el gris clar (R=230, G=230, B=230). Si us estimeu més no fer servir color de fons, trieu color blanc. Malgrat que aquesta funció us permetrà prescindir del paper preimprès, teniu en compte que els rebuts que obtindreu poden ser menys elegants que els que es poden adquirir a papereries.

Si marqueu la casella Marca com a cobrades el programa, en imprimir els rebuts, posarà la marca de cobrada a les factures corresponents, amb la data del dia actual. Se n'exclouen les factures amb cobrament a terminis, que hauran de ser marcades manualment, i de les quals seran impresos tots els rebuts alhora, independentment dels seus venciments.

En els rebuts la data d'emissió dels quals coincideixi amb la data de venciment, en comptes d'incloure-hi aquesta data hi serà impresa l'expressió A LA VISTA.

Si gestioneu els rebuts domiciliats mitjançant la norma SEPA, desmarqueu la casella Inclou-hi rebuts amb IBAN. D'aquesta manera el programa se saltarà la impressió d'aquells rebuts el client dels quals tingui a la seva fitxa el compte bancari omplert amb vint dígits. Si el número inicial i el final són iguals el programa ignorarà aquest filtre.

Marqueu la casella Inclou-hi factures cobrades perquè s'imprimeixin també els rebuts les factures dels quals tinguin omplert el camp Cobrada. Si el número inicial i el final són iguals el programa ignorarà aquest filtre.

Podeu escollir l'orientació de la impressió entre sentit vertical o apaïsat. Per a aquest darrer cas cal que la impressora tingui la capacitat d'imprimir en apaïsat, com la tenen la majoria de les d'injecció i làser, i que entre les mides de paper disponibles estigui inclòs el Sobre Nº 10. Podreu verificar fàcilment les propietats de la impressora prement damunt el botó que veureu a la part superior esquerra de la pantalla. La impressió en apaïsat es farà pel costat dret de l'alimentador de paper, igual que amb els sobres de carta.

Si la factura té diversos terminis el programa imprimirà tants rebuts com terminis, a condició que doneu l'ordre d'impressió directament i no pas des de la vista prèvia, en el qual cas només serà imprès el primer.

La impressió pot ser adreçada a qualsevol impressora existent al sistema seleccionant-la a la llista present a la part inferior esquerra de la pantalla. En tancar aquesta pantalla el programa conservarà aquesta impressora per a sessions posteriors.


POSICIÓ


Si entreu a aquesta pestanya hi podreu modificar la posició de cadascun dels conceptes que consten al rebut, per al cas que algun d'ells no coincidís amb la casella preimpresa. Arrossegueu-ne qualsevol amb el ratolí per desplaçar-lo fins a la posició que voleu. Els valors numèrics de posició mostrats indiquen píxels[enllaç extern] i, perquè us en feu una idea, penseu que aproximadament 16 corresponen a una línia impresa al paper, si bé això pot variar en diferents resolucions de pantalla i en distintes impressores. L'ajustament cal que sigui fet per tempteig després de diverses proves.

Trieu els valors que voleu per als marges esquerre i superior.

Una vegada trobada la configuració idònia per als rebuts, premeu el botó Desa per a conservar-la. Si mai voleu restablir els valors inicials del programa, premeu el botó Predeterminat. Si teniu marcada la casella Requadres i línies aquesta configuració no tindrà cap efecte i només hi podreu arrossegar la imatge.

Mitjançant el botó Vista prèvia podreu veure a pantalla l'aspecte que tindrà el rebut una vegada imprès, però sense les ratlles i requadres presents al paper. Feu servir després el botó Imprimeix per obtenir el rebut en paper.


LLIURE


Si us cal imprimir un rebut no vinculat a cap factura, amb el contingut lliure, accediu a aquesta pestanya i ompliu-ne les caselles. El client pot ser un dels existents a la base de dades o bé un d'introduït sobre la marxa. Cliqueu al el botó Cerca per a seleccionar-lo a la finestra de cerca, i el programa n'omplirà el nom, adreça, població i codi postal. O bé entreu-hi les dades manualment deixant-hi el codi buit. Per a obtenir la vista prèvia o una sortida impresa d'aquest rebut cal que estigui visible la pestanya Lliure. Aquesta mena de rebuts no queda enregistrada a cap fitxer i en tancar aquesta finestra es perden les dades introduïdes manualment. Si necessiteu guardar constància del document en podeu imprimir una segona còpia en paper, o bé conservar-lo en format electrònic a través de la vista prèvia, botó Exporta. Aquesta funció no permet la domiciliació bancària del rebut en cap de les seves modalitats.
Idioma

Els rebuts emesos a clients que resideixin al País Valencià, Illes Balears, Catalunya o la Franja de Ponent seran impresos per defecte en la llengua pròpia i/o cooficial d'aquest territori. Si un client ho demana, tanmateix, se li pot redefinir l'idioma de manera individualitzada canviant a la seva fitxa el valor del camp Idioma. No és possible la impressió de rebuts en idiomes diferents de català i espanyol.