Dades del meu compte

Dades de facturació:

Les utilitzarem per emetre les factures associades als serveis que teniu contractats.

Nom comercial:
Nom fiscal:
Identificació fiscal (NIF):
Domicili:
Població:
Codi postal:
Estat:
Impost:

Dades de contacte:

Les utilitzarem per enviar-vos les factures. Un cop emeses, també les podreu consultar a través de Consultar factures.

El telèfon mòbil també es fa servir per a gestionar l’accés al vostre compte (permet, entre altres operacions, reiniciar la contrasenya).

Telèfon mòbil  Modificar
Adreça d’email  Modificar
Idioma

Dades de pagament:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, us informem que WINBITS S.L.U., amb NIF B66981135 realitza, en condició de responsable, el tractament de dades dels seus clients i proveïdors d’acord amb el consentiment exprés que aquests els atorguen, sent les seves dades tractades de forma estrictament confidencial i als efectes únicament de fins comercials i tècnics, i amb totes les garanties enumerades en aquestes normes. Es fa constar expressament que el tractament de les vostres dades es podrà fer mitjançant operacions automatitzades. En cap cas i sota cap circumstància seran aquestes dades cedides, traspassades o venudes a tercers, ni a tercers països, amb excepció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per tal de complir amb les obligacions fiscals i adaptar el programari a les exigències tècniques, presents o futures, establertes legalment. El consentiment que presteu té caràcter revocable. El client podrà exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament, així com sol·licitar la portabilitat de les dades. Podeu consultar informació addicional i exhaustiva sobre el tractament i protecció de les vostres dades i manera d’exercir els vostres drets en la Política de privacitat i protecció de dades personals.