Utilitats > Fitxers > Tarifes d'IVA i retencions

WinOmega té accés a les tarifes de l'impost sobre el valor afegit (IVA) i del recàrrec d'equivalència (RE) que han estat en vigor des de finals de 1994, i quan cal les pot llegir del fitxer winomega.iva, present a la carpeta de programa, per a emprar-les en els càlculs que s'efectuen amb els documents de compra i de venda d'acord amb els tipus vigents en la seva data d'emissió. Quan en el futur es produeixin nous canvis a les tarifes, aquesta funció permetrà a l'usuari actualitzar aquestes dades pel seu compte, amb total autonomia i sense haver d'estar subjecte a dependències externes.

El fitxer estarà normalment protegit contra escriptura, per tal de prevenir que algun usuari hi pogués introduir canvis inadvertidament. Quan ho considereu necessari podreu desprotegir-lo temporalment a Configuració, requadre No permetis canvis a. Però en tancar el programa o aquesta finestra, el fitxer tornarà a estar protegit fins que l'usuari el desprotegeixi expressament a configuració.

Quan arribi el moment, creeu una nova línia a la reixeta clicant al botó Afegeix nou registre i introduïu-hi les tarifes en vigor immediatament abans del canvi. És a dir, els tipus que hauran estat vigents fins a la data en què s'implantin els nous. No hi entreu els nous tipus, la línia afegida haurà de contenir exactament els que estan a punt de caducar. Si algun dels tipus es manté invariable, a la nova línia introduïu el valor vigent en la data de la columna Darrer dia.

A la columna Darrer dia introduïu la data de la darrera jornada en què aquesta tarifa haurà estat en vigor. Cliqueu a la casella corresponent, cerqueu la nova data en el calendari que apareixerà, i accepteu-la amb un doble clic. Si els nous tipus comencessin, per exemple, l'1 de gener, hi haureu d'introduir el 31 de desembre anterior. Per a ocultar el calendari n'hi ha prou a clicar en una casella que no sigui la de la data.

Si us equivoqueu, qualsevol casella numèrica es pot buidar amb la tecla Esborra després de fer-hi un doble clic. La data pot ser modificada obrint el calendari però no es pot deixar en blanc. I una línia completa es pot eliminar amb el botó Elimina registre. En acabar els canvis reviseu amb extrema cura la totalitat de les dades de la reixeta per tal d'assegurar-vos que no hi existeix cap errada.

Aquest fitxer pot ser actualitzat per l'usuari així que es confirmi que hi haurà unes noves tarifes i es facin públics els tipus i la data d'aplicació, sense esperar que arribi el dia del canvi, però en qualsevol cas no més tard d'aquesta data.

Molt important: Preneu bona nota que qualsevol error a les dades introduïdes en aquest fitxer pot provocar notables desviacions en els càlculs que el programa fa en nombrosos documents i llistats. També pot passar si introduïu una o diverses línies en blanc o deixeu alguna casella buida. Amb conseqüències greus quan aquests errors arribin a afectar la facturació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari assegurar-se de la correcció de les dades emmagatzemandes en aquest fitxer.

Aquesta funció no estarà operativa si el fitxer winomega.iva no es troba disponible a la carpeta de programa. En cas de pèrdua accidental o deterioració del fitxer caldrà reinstal·lar el programa i comprovar que el contingut estigui actualitzat.

Us convé llegir també aquesta secció i la resposta nº 338.