Facturació > Llistats > Model 340

Utilitzeu aquesta funció per a obtenir i presentar la Declaració informativa d'operacions en llibres de registre (model 340) de la Hisenda espanyola (B.O.E. nº 314, 30-12-08, Pàg. 52370, Ordre EHA/3787/2008). Aquest model haurà de ser sempre presentat, si és que hi esteu obligat, després de l'Autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit (model 303). Inclou els llibres complets de factures emeses i de factures rebudes, però no casos especials com béns d'inversió, determinades operacions intracomunitàries, règim especial de criteri de caixa, agències de viatges, lloguers d'immobles, etc.

Trieu al requadre Data el període a incloure-hi. Pot ser per trimestres o per mesos. Canvieu fàcilment aquest període mitjançant els botons amb fletxes presents en aquest requadre i la llista desplegable Declaració.

Al requadre Dades generals ompliu totes les caselles. El nombre seqüencial exigit per la normativa començarà per l'1 en la primera presentació i una numeració correlativa a les següents. El programa no automatitza aquesta numeració i correspon a l'usuari escollir el nombre correcte en funció de les presentacions anteriors. Si trieu tipus de presentació Substitutiva haureu d'omplir també la casella Identificatiu anterior.

Introduïu a la casella Codi del model 303 el codi electrònic de l'autoliquidació d'IVA del mateix període que Hisenda subministra en presentar el model 303 (Autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit), i que té 16 caràcters alfanumèrics.

Introduïu nom i número de telèfon al requadre Contacte. La longitud màxima permesa per la normativa són 40 i 9 caràcters respectivament.

Al requadre Fitxer haureu de fer constar la carpeta on voleu que el fitxer sigui creat, el seu nom, el tipus de suport (enviament telemàtic, o amb un CD o DVD), i finalment trieu si voleu que en acabar l'operació s'obri el bloc de notes de Windows mostrant el contingut del fitxer creat. Si esteu a una empresa o sèrie numèrica de facturació distinta de la 1, al nom del fitxer s'afegirà com a distintiu i entre parèntesis el número que hi correspongui. No és possible l'obtenció d'un fitxer que inclogui les dades de diverses empreses.

La normativa vigent exigeix que el nom dels clients i proveïdors inclosos al model 340 coincideixi exactament amb el nom fiscal. El tipus de societat ha d'estar correctament expressat. Per ejemple, S.A., S.L., S.C., C.B., etc. I quan es tracti d'una persona física, l'ordre ha de ser Primer cognom, Segon cognom, Nom. L'usuari haurà de revisar que es compleixen aquestes normes al camp Nom fiscal tant dels clients com dels proveïdors.

Cliqueu als botons AEAT per a obrir el lloc web de l'Agència Tributària, Carpeta per a obrir la carpeta on s'ha dipositat el fitxer, i Crea per fer que el programa el creï. Cliqueu al botó Ajuda o la tecla F1 per a obrir aquest document d'ajuda.

Per als que emeten tiquets a clients no identificats fiscalment, o els reben de proveïdors en la mateixa situació, cosa molt freqüent: El programa farà constar en el fitxer del model 340 la clau d'operació "J", que correspon als tiquets, quan detecti que a la fitxa del client o proveïdor el camp de la identificació fiscal (o NIF) està buit.

Per les seves implicacions legals us convé llegir especialment la resposta #349.