Fitxers > ... > Ediciˇ > Clona

Feu servir aquesta funciˇ per a obtenir un duplicat exacte d'un registre d'article, client, prove´dor o agent comercial, depenent de la pantalla des d'on es cridi.

Introdu´u el codi que caldrÓ donar al nou registre, que haurÓ de ser foršosament distint al de l'original. Si a Configuraciˇ teniu marcada la casella Autonumera codis el programa li assignarÓ per defecte el que correspondria per ordre numŔric.

Si marqueu la casella Copia articles (nomÚs clients), el programa arrossegarÓ tambÚ la llista d'articles comprats pel client original amb el contingut dels camps Darrer preu i Darrer descompte. Els altres camps hi quedaran buits fins que s'enregistri la primera venda. Aquesta operaciˇ pot ser especialment ˙til quan es tracta d'un client que canvia la raˇ social o identificaciˇ fiscal, o en enregistrar un nou client associat a una cadena o cooperativa d'establiments al qual haurem d'aplicar els mateixos preus i descomptes que als altres.

En prÚmer el botˇ Accepta el programa donarÓ d'alta un nou registre idŔntic al de partida, tret dels camps Alta, al qual s'assignarÓ la data actual, i ExistŔncia, Darrera compra i Darrera venda (articles), Darrera venda (clients i agents), i Darrera compra (prove´dors), que quedaran buits. Tot seguit s'obrirÓ la pantalla de canvis, per si voleu introduir alguna modificaciˇ en el nou registre.

En clonar un article que tingui components nomÚs es duplica l'article principal.