Fitxers > Clients > Edició > Famílies

En aquesta finestra poden ser definides famílies de clients per tal de classificar-los per activitat, sector, grup, ram, cadena o qualsevol altre criteri.

El camp Clau és únic, no pot ser repetit, i està compost per un màxim de cinc caràcters, lletres majúscules o números. Com que el criteri d'ordenació per clau és alfanumèric, si decidiu numerar correlativament les famílies, és aconsellable que totes elles tinguin la clau amb el mateix nombre de caràcters: Comenceu pel 00001 i continueu amb 00002, 00003, etc. Altrament, us podríeu trobar amb la sorpresa que la 11 se situï abans de la 2 quan el fitxer està ordenat per clau.. Us convé llegir també la resposta #10.

El camp Descripció pot contenir fins a 23 caràcters, majúscules, minúscules i números.

A més de la reixeta, disposeu en aquesta pantalla d'un navegador per a moure-us fàcilment al llarg del fitxer, més un botó amb el signe més per a donar d'alta nous registres, un altre botó amb el signe menys per a baixes, un altre per a acceptar una entrada en curs i un altre per a anul·lar-la.

Mitjançant el botó Llistats obtindreu si voleu una sortida impresa del fitxer.

Seleccioneu a la llista desplegable l'ordenació que hi preferiu: per Clau, per Descripció o Natural, o bé feu clic damunt la barra del títol. En aquest darrer cas, el fitxer serà mostrat per l'ordre cronològic en què van ser creats els registres.

La funció Localitza no estarà disponible quan aquesta finestra s'obri des de la fitxa d'un client per tal d'afegir-hi una nova família.