Magatzem > Llistats > Sortides
Magatzem > Llistats > Detall

Aquesta funció us permetrà obtenir llistats amb les línies de detall incloses a pressupostos, albarans o factures.

Hi podeu seleccionar un interval d'articles, clients i proveïdors determinat. Ompliu els camps Inicial i Final amb els codis adequats o premeu damunt el botó adossat.

Si en el requadre Preu de cost se selecciona Mitjà el programa mostrarà una columna on apareixerà el preu de cost mitjà de cada article agafat en el moment precís en què fou afegit al document (pressupost, albarà o factura) i no pas el cost mitjà existent a la fitxa de l'article en el moment d'obtenir el llistat. Tanmateix, atès que aquesta dada es conserva a cada línia de detall, i que pot ser modificada manualment per l'usuari a les corresponents pantalles d'emissió o de canvis prement F3 o obrint en el menú contextual l'opció Altres camps, en alguns casos podria no ser certa l'afirmació anterior. Si trieu l'opció Actual hi serà inclòs el preu de cost actual pres de la fitxa de l'article en el moment de treure el llistat, cosa que implica que el mateix llistat obtingut en una altra ocasió podria mostrar costos diferents.

En cas que calguessin columnes addicionals amb informació creuada com, per exemple, el marge obtingut a cada operació, l'import del cost multiplicat per la quantitat, o la suma total dels costos, s'aconsella exportar el llistat des de la vista prèvia en format MS Excel, i després aplicar-hi les operacions que corresponguin fent servir un full de càlcul. Si no és que s'ocupen dues línies per operació, l'amplada habitual del paper no permet la inclusió de tantes columnes.

Si us cal llistar només els articles pertanyents a una família concreta seleccioneu-la a la llista desplegable Família.

Hi podeu també escollir entre impressió vertical i apaïsada.