Magatzem > Llistats > Sense venda
Magatzem > Llistats > Sense compra

Hi podeu obtenir llistats diversos mostrant els articles del magatzem que no han tingut moviment de venda o de compra des d'una data a definir per l'usuari.

La data que es té en compte per a la selecció és la que consta a la fitxa de cada article amb el nom Darrera venda o Darrera compra. Com que en el cas d'articles que mai no han estat venuts o comprats aquesta data es trobarà en blanc, el llistat només els inclourà quan la data d'Alta sigui igual o anterior a la data definida aquí per l'usuari, per tal de de no mostrar-hi aquells que hagin estat donats d'alta recentment sense haver estat encara venuts o comprats.

Hi podeu definir també un article inicial i final, i un proveïdor inicial i final. Per a facilitar-ne la cerca cada casella posseeix un botó annex. Si voleu incloure-hi també els articles que no tenen proveïdor, deixeu en blanc la casella del proveïdor inicial. Si us cal veure només els d'una família determinada, trieu-la a la llista desplegable. Podeu escollir entre diversos criteris d'ordenació, en sentit ascendent o descendent, així com l'orientació de la impressió entre vertical i apaïsada.

Marqueu la casella Només articles sense existència perquè es mostrin només aquells articles l'existència dels quals sigui zero o negativa. Marqueu la casella Ignora filtres perquè no tinguin efecte els filtres d'article, proveïdor i família.

El botó Eliminar pot ser d'utilitat per a esborrar de la base de dades tots els articles presents al llistat. No seran suprimits, tanmateix, els articles amb existència superior a zero, encara que estigui sense marcar la casella Només articles sense existència. Sigueu prudent en executar aquesta funció, perquè és irreversible, i l'única manera de tornar enrere seria restaurant la còpia de seguretat.

Premeu el botó Vista prèvia per visualitzar el llistat abans de la impressió. Premeu el botó Imprimeix per obtenir-ne la impressió en paper.