Utilitats > Fitxers > Importa de FacturaPlus

Els usuaris del programa de facturació FacturaPlus, de Grupo SP, poden importar amb gran facilitat una part important de la seva base de dades. Executant aquesta funció, WinOmega agafarà la informació dels seus fitxers d'articles, clients, proveïdors, famílies d'articles i formes de pagament.

En versions no registrades de WinOmega aquesta funció està limitada a la importació de cent registres de cadascun dels fitxers d'articles, clients i proveïdors, que semblen suficients per a poder avaluar a fons el programa.

Alguns camps que no tenen correspondència en els fitxers de WinOmega no hi seran importats. Tampoc no són processades les imatges dels articles, ja que FacturaPlus no conserva aquests gràfics en un fitxer únic, sinó que els manté separats en diferents carpetes del disc o de la xarxa. WinOmega us permetrà capturar posteriorment aquestes imatges, una a una, des de la pantalla de canvis.

Premeu el botó Carpeta per indicar al programa on es troben les dades a importar, que molt probablement estiguin a una carpeta a part amb el nom DBF seguit d'un número, dins la carpeta de FacturaPlus. Per a més detalls consulteu l'ajuda d'aquest programa.

És recomanable que abans de procedir a la importació, dins de FacturaPlus realitzeu una Organització de Fitxers des del menú Útil.

Aquesta funció pot ser executada tantes vegades com vulgueu, perquè en cada ocasió us actualitzarà els fitxers en funció dels canvis que haureu introduït des de FacturaPlus a partir de la darrera operació d'importar, de manera que podeu simultaniejar durant un temps l'ús de tots dos programes. No és possible el procés invers.

Per protegir la integritat de les dades d'usuari, aquesta funció no està operativa quan hi ha més d'un punt a la xarxa amb el programa obert.

Nota important: En importacions repetides caldrà tenir en compte, tanmateix, que els camps equivalents són sobreescrits, de manera que si heu modificat algun registre de WinOmega en un camp que també existeixi a FacturaPlus, llavors perdreu aquesta informació a la següent operació d'importar.