Magatzem > Llistats > Càrrega
Facturació > Llistats > Càrrega

Si compteu amb repartidors propis o subcontractats per a la distribució de la mercaderia, aquest llistat pot ser de gran ajuda tant al magatzem perquè prepari els articles a enviar com al repartidor perquè tingui constància detallada del gènere que transporta, a quins clients cal lliurar-lo i, si s'escau, quant els ha de cobrar.

Si feu servir albarans per al repartiment, accediu a aquesta funció pel menú de llistats de magatzem. Si useu factures, accediu-hi pel menú de llistats de facturació.

Tots els repartidors hauran d'estar registrats a WinOmega com a agents comercials. No és obligatori, tanmateix, que hi introduïu els noms reals. Si ho preferiu podeu també donar-los noms genèrics, com Repartidor 1, Repartidor 2, etc., especialment en el cas que tingueu definides unes rutes de transport que en una ocasió poden ser assignades a una persona i altres dies a altres. Els documents relacionats, albarans o factures, hauran de tenir assignat com a agent el repartidor que els pertoqui. Per a automatitzar aquesta assignació cal que ompliu el camp Agent a la fitxa de cada client. Aquesta funció no és compatible amb l'existència d'agents comercials convencionals, d'aquells que duen la gestió de vendes a canvi d'una comissió, i l'existència simultània de repartidors, quan tots dos hagin d'estar associats a un mateix client.

Trieu el període que voleu clicant a les caselles de data, o empreu la llista desplegable Període suggerit.

Tot seguit escolliu el repartidor clicant al botó Cerca. Si us equivoqueu, trieu-ne un altre repetint l'operació, o elimineu l'existent clicant damunt la casella del codi i prement després la tecla Supr. També es pot obtenir el llistat sense filtrar per repartidor.

Introduïu la data de repartiment i seleccioneu els documents que voleu incloure al llistat. Com seleccionar línies en una reixeta. Finalment trieu l'orientació entre vertical i apaïsada, i premeu damunt un dels botons Vista prèvia i Imprimeix.

El llistat que obtindreu, compost per dos blocs, mostrarà una relació dels clients receptors de la mercaderia amb l'adreça completa, ordenat per codi postal, i indicant el número del document de sortida i l'import total. Aquesta darrera dada pot ser ocultada traient la marca de la casella Inclou-hi imports. En un segon bloc el llistat mostrarà una relació de tots els articles inclosos a la remesa, agrupats segons el codi, per a facilitar al personal de magatzem la preparació de l'enviament. Si el programa detecta un article amb el mateix codi però amb descripcions diferents, no els diferenciarà, i agafarà com a descripció la del primer que trobi.

Els articles que figurin en el document de sortida (albarà o factura) amb quantitat igual a zero o buida no hi seran inclosos, per tal d'evitar que hi apareguin línies que en realitat corresponen a comentaris o subtítols, o a subministrament de serveis (articles no físics).